آموزش جامع گرامر حال استمراری (present continues)_ A1-A2

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

همانطور که به خوبی میدانید برای شروع یادگیری زبان انگلیسی اصولا شما باید توانایی آن را داشته باشید که با…

480
49,000 تومان

آموزش جامع گرامر حال کامل(present perfect) A2-B1

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

همانطور که به خوبی میدانید بعداز یادگیری گرامر پایه زبان انگلیسی اصولا شما باید توانایی آن را داشته باشید که…

985
49,000 تومان

آموزش جامع گرامر گذشته استمراری (A1_A2 (past continues

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

همانطور که به خوبی میدانید بعداز یادگیری گرامر پایه زبان انگلیسی اصولا شما باید توانایی آن را داشته باشید که…

564
49,000 تومان

آموزش جامع گرامر گذشته ساده simple pastسطح A1_A2

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

همانطور که به خوبی میدانید برای  مکالمه ی زبان انگلیسی اصولا شما باید توانایی آن را داشته باشید که با…

565
49,000 تومان