آموزش جامع گرامر حال استمراری (present continues)_ A1-A2

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

همانطور که به خوبی میدانید برای شروع یادگیری زبان انگلیسی اصولا شما باید توانایی آن را داشته باشید که با…

0
49,000 تومان

آموزش جامع گرامر حال کامل(present perfect) A2-B1

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

همانطور که به خوبی میدانید بعداز یادگیری گرامر پایه زبان انگلیسی اصولا شما باید توانایی آن را داشته باشید که…

0
49,000 تومان

آموزش جامع گرامر گذشته استمراری (A1_A2 (past continues

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

همانطور که به خوبی میدانید بعداز یادگیری گرامر پایه زبان انگلیسی اصولا شما باید توانایی آن را داشته باشید که…

0
49,000 تومان

آموزش جامع گرامر گذشته ساده simple pastسطح A1_A2

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

همانطور که به خوبی میدانید برای  مکالمه ی زبان انگلیسی اصولا شما باید توانایی آن را داشته باشید که با…

0
49,000 تومان