آموزش گرامر

سوالات بله و خیر در زبان انگلیسی yes/no questions +مثال‌

برای زندگی کردن در خارج از کشور لازم است بدانید که چگونه “بله / خیر” را به زبان انگلیسی سوال کنید

سؤالات بله یا خیر سؤالاتی هستند که پاسخ مورد انتظار آنها «بله» یا «خیر» است.

همان‌طور که از نام جملات سوالی yes/no question پیداست، جواب این سبک سوالات با بله یا خیر داده می‌شود. این بدان معناست که وقتی سؤالات بله/خیر می‌پرسیم، منتظر پاسخ بله یا خیر هستیم.

دو نوع سوال وجود دارد:

Wh questions
Yes-no questions

برای تشکیل جملات سوالی yes/no question ، از افعال کمکی (be، do و have) یا افعال مدال (can، may، و … ) استفاده می‌کنیم. دقت داشته باشید که در ساخت سوالات بله/خیر از what, how, why, who استفاده نمی‌شود، چون جواب به آن‌ها با کمک بله یا خیر داده نخواهد شد.

نحوه تشکیل سوالات Yes-no

در زبان انگلیسی از ترتیب کلمات خاص (Verb Subject Object) برای تشکیل سوالات Yes-no استفاده می شود.

مثال ها:

مثبت Yes or No Question
They are American
آن ها آمریکایی هستند
?Are they American
آیا آنها آمریکایی هستند؟
She is nice
او زیبا است
?Is she nice
آیا او خوب است؟

 

خوشبختانه، “بله”، “بله / خیر”، ساده‌ترین نوع سوال کردن و پاسخ به زبان انگلیسی است. پاسخ به بله / خیر، معمولا یک بله یا خیر است.

ما به یک فعل کمکی نیاز داریم (are  _ is _ am/ Do_ does / have_ has)و ما باید اجزای این پرسش را به ترتیب زیر قرار دهیم:

قوانین سوالی کردن جملات

۱. اگر فعل اصلی جمله « to be » است، به سادگی فاعل و فعل to be  را برعکس کنید:

مثال ها:

They are American
آن ها آمریکایی هستند.

Are they American
آمریکایی هستند؟

They are nice
آنها خوب هستند.

Are they nice
خوب هستند؟

۲. اگر جمله شامل یک فعل اصلی و یک فعل یا فعل کمکی (کمکی) دیگری هم هست، فاعل و فعل کمکی (auxiliary) (اول) را وارونه کنید.

مثال ها:

They are visiting Paris
آنها در حال بازدید از پاریس هستند.

Are they visiting Paris
آیا آنها از پاریس دیدن می کنند؟

She has done the housework
او کارهای خانه را انجام داده است.

Has she done the housework
آیا او کارهای خانه را انجام داده است؟

Nancy has been working all night long
نانسی تمام شب کار کرده است.

Has Nancy been working all night long
آیا نانسی تمام شب کار کرده است؟

He will be reading the book
او در حال خواندن کتاب خواهد بود.

Will he be reading the book?
آیا او کتاب را خواهد خواند؟

۳. اگر جمله شامل یک فعل باشد که فعل « to be » نیست و شامل فعل کمکی (کمکی) نباشد، تبدیل کردن به جمله ی سوالی کمی پیچیده‌تر است.

آ. اگر فعل در زمان حال است، یا do یا  does را اضافه کنید و فعل اصلی را به شکل پایه قرار دهید:

اگر فاعل اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد، اول شخص جمع، دوم شخص جمع و سوم شخص جمع باشد ( I, you, we, they ) do را اضافه کنید.
مثال ها:
I like apples
من سیب ها را دوست دارم.

Do you like apples
سیب دوست داری؟

They go to a high school
آنها به دبیرستان می روند.

Do they go to a high school
آیا آنها به دبیرستان می روند؟

اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد(he, she, it) does را اضافه کنید

مثال ها:
Nancy reads a lot
نانسی زیاد می خواند.

Does Nancy read a lot
آیا نانسی زیاد می خواند؟

He hates basketball
او از بسکتبال متنفر است.

Does he hate basketball
آیا از بسکتبال متنفر است؟

ب.اگر فعل در زمان گذشته است، did را اضافه کرده و فعل اصلی را در حالت پایه قرار دهید:

مثال ها:

He discovered the truth
او حقیقت را کشف کرد.

Did he discover the truth
آیا او حقیقت را کشف کرد؟

She wrote a nice essay
او یک انشا زیبا نوشت

Did she write a nice essay
آیا او مقاله خوبی نوشت؟

They did the homework
تکالیف را انجام دادند.

Did they do the homework
تکالیف را انجام دادند؟

نکته : توجه کنید که برای جواب دادن با yes و no  حتما از ضمیر(I_ you _ we _ they _ he _ she _ it )استفاده کنید نه اسم.

Did they do the homework
تکالیف را انجام دادند؟

yes, they did.   بله آنها انجام دادند

No, they didn’t. نه آنها انجام

پاسخ جملات سوالی  با افعال To Be

اغلب حالت کوتاه پاسخ‌های ذکر شده مورد استفاده قرار می‌گیرد اما بیان پاسخ طولانی هم با کمک خود سوال امکان پذیر است.

سوال

?Am I sympathetic
آیا من دلسوز هستم؟

.Yes. / Yes, you are. / Yes, you are sympathetic
بله/ بله شما هستید. / بله شما دلسوز هستید

?Is she coming
او می‌آید؟

.No. / No, she isn’t. / No, she isn’t coming
نه / نه، او نمی آید

?Are they married
آیا آنها ازدواج کرده‌اند؟
.Yes. / Yes, they are. / Yes, they are married
بله / بله، هستند. / بله ازدواج کرده اند

?Was he nervous
او عصبی بود؟

.No. / No, he wasn’t. / No, he wasn’t nervous
نه / نه، او نبود. / نه، عصبی نبود

جملات سوالی yes-no question با افعال مدال

در زبان انگلیسی افعال مدال زیادی وجود دارد؛ مانند:

Can
Will Shall
Could Would
Should
May
Must Ought to
Might Have to
Had better

سوال
.I may visit you tomorrow
ممکن است فردا به شما سر بزنم

?May I visit you tomorrow
آیا می توانم فردا به شما سر بزنم؟

.You can repeat it
می توانید آن را تکرار کنید.

?Can you repeat it
میتوانی تکرار کنی؟

پاسخ جملات سوالی با Have

سوال

جمله
?Have you ever seen any rainbow
آیا تا به حال رنگین کمانی دیده اید؟
Yes. / Yes, I have. / Yes, I have seen a rainbow before

?Have you met my family
آیا شما خانواده من را ملاقات کرده اید؟

No. / No, you haven’t. / No, you haven’t met my family

?Has it been started
شروع شده است؟

Yes. / Yes, it has. / Yes, it has been started.

نکته ) اگر از “have” به عنوان فعل اصلی در جمله استفاده کنیم، باید از “do” به عنوان فعل کمکی برای ساختن جملات منفی و سوالی کمک بگیریم. 

.I have a car
من یک ماشین دارم.

?Do I have a car

نکته ) اگر “have”به عنوان یک فعل کمکی در جمله حضور داشت، برای ساختن جملات منفی و سوالی از “have” استفاده می‌کنیم.

I have finished my homework
من تکالیفم را تمام کردم.

I haven’t finished my homework
من تکالیفم را تمام نکرده‌ام.

?Have I finished my homework
آیا تکالیفم را تمام کرده ام؟

مثال‌هایی از  yes/no در زمان‌های مختلف

ما از گرامر حال ساده استفاده می‌کنیم تا در مورد امور عادی و واقعیت‌ها صحبت کنیم.و همچنین از قیدهای زمان یا مکان برای دفعات یک اتفاق استفاده میکنیم.
اینها مثال‌هایی از این هستند که چگونه از بله / خیر سوالاتی در زبان انگلیسی بپرسند:

?Do you enjoy your English lessons

آیا شما از درس انگلیسی تان لذت میبرید؟

?Do you always feel tired in the mornings

آیا همیشه صبح ها احساس خستگی می کنید؟

?Does he watch T.V every day

اون هر روز تي وي رو تماشا ميکنه؟

مواظب فعل های tobe (am_ is _ are ) باشید! اگر فعل اصلی در پرسش «باشد» است باید آن را در موقعیت فعل کمکی مانند مثال های زیر به کار بگیرید:

Am I boring?
آیا من خسته کننده هستم؟

Are you OK?
خوبی؟

Is the concert tonight?
کنسرت امشب هست؟

Are the children afraid of spiders?
آیا بچه ها از عنکبوت می ترسند؟

جمع بندی و نتیجه گیری

سوالات بله/خیر زمان حال ساده با افزودن فعل do به اول جمله قبل از فاعل به سادگی ساخته می شود. تنها تفاوت در سومین شخص مفرد است که does بکار می رود و همچنین دیگر نیازی نیست به فعل بعد از فاعل s/es اضافه شود.

در پاسخ این نوع سوالات بله یا خیر بیان می شود و پاسخ کوتاه با do  یا does (سومین شخص) داده می شود.  اگر جمله فعل کمکی نداشت و فعل اصلی هم “to be” نبود، اوضاع کمی فرق می کند. در این موارد باید فعل “do” یا “does” را به ابتدای سوال اضافه کنید. مطمئن شوید از وجه و شکل درست فعل استفاده می کنید. برای مثال، اگر زمان فعل گذشته بود از “did” استفاده کنید.

ما در این مقاله به تفضیل در مورد این گرامر زیبا پرداختیم در صورتیکه هر مشکلی به وجود آمد از طریق بخش کامنت در ارتباط باشید.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا