آموزش مکالمه

مکالمه درباره آب و هوا به انگلیسی + همه واژگان و عبارات کاربردی

انگلیسی زبان ها دوست دارند در مورد آب و هوا صحبت کنند. این راهی برای شروع مکالمه است. مردم در مورد آب و هوا تلفنی و حضوری صحبت می کنند. دوستان و خانواده قبل از اینکه درباره چیزهای جدید صحبت کنند در مورد آب و هوا صحبت می کنند.
همکاران قبل از شروع یک روز کاری سخت در مورد آب و هوا صحبت می کنند. حتی غریبه ها درباره آب و هوا بحث می کنند. واژگان و عبارات مناسب را بیاموزید و شروع مکالمه در هر زمان و هر مکان با هرکسی که ملاقات می کنید آسان است!

سوالات و پاسخ های متداول در مورد آب و هوا

?What’s it like out
بیرون چطوره؟

.It’s miserable out
بیرون افتضاح است.

?How’s the weather
هوا چطور است؟

.It’s ten below. (-10 degrees)
پایین ده درجه است. (-۱۰ درجه)

?Do you have rain
باران می آید؟

.We haven’t had a drop of rain for weeks
هفته هاست که یک قطره باران نباریده .

?What’s the temperature there
دمای آنجا چقدر است؟

.It’s 22 degrees Celsius
۲۲ درجه سانتیگراد است.

?It’s snowing here, what’s it doing there

داره برف میاد, برف اینجا چکار میکند؟

It’s pouring outside. (raining heavily)
بیرون می بارید (باران شدید)

?Beautiful day, huh
روز زیباییه، ها؟

.We couldn’t ask for a better day than this
روزی بهتر از این نمی توانستیم بخواهیم که داشته باشیم.

?What’s the weather forecast
?پیش بینی آب و هوا چیست؟

.They’re calling for blue skies all week
آنها تمام هفته را برای آسمان آبی انتظار میکشند.

سوالات مربوط به آب و هوا

چه در کافی شاپ باشید یا منتظر باشید در اداره پست نوبتتان شود، احتمال دارد با کسی که کنارتان نشسته مکالمه کوتاهی داشته باشید و درباره آب و هوا و اتفاقاتی که در حال وقوع است صحبت کنید.

?In what ways does the weather influence our daily lives
آب و هوا چگونه روی زندگی روزمره ما تاثیر می گذارد؟

Are people who live in the country more interested in, or knowledgeable about, weather conditions than people who live in cities? ?Why/why not
آیا افرادی که در حومه شهرها زندگی می کنند نسبت به ساکنین شهرها علاقه بیشتری به شرایط آب و هوایی دارند یا از آنها مطلع هستند؟ چرا بله؟ چرا نه؟

?What is the difference between “weather” and “climate”
تفاوت بین کلمات “weather” و “climate” (weather آب و هوای یک منطقه کوچک است اما کلایمیت آب و هوای جهانی ست و در درازمدت اتفاق می افتد)

?How’s the weather? / What’s it like out there
هوا چطور است؟ / اون بیرون چطوره؟

(?What’s the temperature like (out there)
(?دمای هوا چگونه است (آنجا)

این سوال درباره درجه حرارت هوا (با مقیاس فارنهایت یا سلسیوس) است. با اینحال، مردم معمولا به دنبال حداکثر دما هستند.

.It’s around 40
حدود ۴۰ هست

البته جواب های زیر هم قابل قبول هستند.

(It’s really (hot/cold/warm/cool)
(واقعاً (گرم/سرد/گرم/خنک)

?What’s the weather forecast
?پیش بینی آب و هوا چیست

اگر برای سفر یا رویدادی برنامه ریزی می کنید، باید بدانید شرایط آب و هوایی در روز و ساعت به خصوص چطور است. پیش بینی (forecast) آب و هوا به ما می گوید وضعیت آب و هوا در روزها و هفته های آتی چطور است.

!What a [beautiful] day
چه روز زیبایی

می توانید برای جذاب تر کردن توصیفات از کلماتی مثل nice و gorgeous استفاده کنید.

.It’s [warm and sunny] outside
بیرون [گرم و آفتابی] است

این جمله، عبارتی ساده است که در آن از یک یا چند صفت استفاده می شود.

.It’s warm and windy outside
بیرون گرم و باد است

آسمان آبی (Blue skies) عبارتی است که برای هوای خوب استفاده می شود.

.There’s nothing but blue skies outside
بیرون چیزی جز آسمان آبی نیست

.We couldn’t ask for [better] weather
ما نمی‌توانستیم هوای [بهتر] را بخواهیم

در این جمله استفاده از صفت تفضیلی better به این مسئله اشاره دارد که هوا به قدری خوب است که نمی تواند بهتر از این باشد. می توانید از صفت های دیگری مثل nicer و more beautiful هم استفاده کنید.

!We couldn’t ask for nicer weather this week
این هفته نمی‌توانستیم آب و هوای بهتری بخواهیم

[!This is the (best/worst) weather we’ve had all [season/week/year] [!این (بهترین/بدترین) آب و هوایی است که در تمام [فصل/هفته/سال] داشته ایم]

صفت عالی best نشان دهنده این است که هوا در بهترین حالت و شرایط است و هیچ چیز نمی تواند از این بهتر باشد. به مثال دیگری که در ادامه آمده دقت کنید:

!This is the most beautiful weather we’ve had all week
!این زیباترین هوایی است که ما در تمام این هفته داشته ایم

!This is the worst weather we’ve had all spring
!این بدترین هوایی است که ما در تمام بهار داشته ایم

?Awful] weather, isn’t it] آب و هوا افتضاح، اینطور نیست]

استفاده از جمله سوالی می تواند تازگی داشته باشد، به خصوص وقتی از کسی انتظار جواب موافق و مثبت دارید. می توانید از صفت های مشابه مثل nasty و terrible استفاده کنید.

?Nasty weather today, isn’t it
هوای امروز بد است، اینطور نیست

!It’s [boiling] hot
!این [جوش] داغ است

کلمه boiling در این جمله به عنوان صفت به کار می رود و نه فعل! با به کار بردن این کلمه می توانید توصیف کنید که هوا به شدت گرم است. می توانید از قیدهایی مثل extremely و really هم استفاده کنید.

!It’s [freezing] outside
!بیرون [یخ می زند]

در این جمله ساده، ممکن است از افعال در حالت –ing برای توصیف آب و هوایی مثل pouring (باران شدید) یا sizzling (بسیار گرم) استفاده کنید.

[!I can’t believe this [weather] [! من نمی توانم این [آب و هوا] را باور کنم

این جمله راهی ساده برای ابراز تعجب و شگفتی است. از هر اسم مناسب دیگری که بلد هستید استفاده کنید؛ کلماتی مثل storm یا wind.

!It’s raining cats and dogs

این جمله، اصطلاحی بسیار مشهور در زبان انگلیسی است و برای زمانی به کار می رود که بارش باران بسیار شدید است. از آن استفاده کنید و لذت ببرید.

It looks like [rain].

وقتی از looks like استفاده کنید، یعنی احتمال می دهید در آینده نزدیک بارندگی اتفاق بیافتد. وقتی ابرهای سیاه را ببینید یا صدای رعد و برق را بشنوید این احتمال بیشتر می شود. می توانید از اسم های دیگر مثل snow یا a storm هم استفاده کنید.

A storm] seems to be [coming/heading] this way] به نظر می رسد که یک طوفان به این سمت می آید]

عبارت seems to be نشان دهنده این است که طوفانی در راه است. همچنین می توانید بگویید:

.Heavy rain seems to be heading this way
به نظر می رسد باران شدید به این سمت می رود

.The weather will be warming up soon
.به زودی هوا گرم می شود

عبارت warming up به این نکته اشاره دارد که دما قرار است بالا برود و هوا گرم تر شود. مخالف این وضعیت می شود:

سوالات مربوط به پیش بینی وضع هوا

?How often do you check the weather forecast? Every morning/evening
هر چند وقت یکبار پیش بینی وضع هوا را بررسی می کنی؟ هر روز صبح یا هر روز عصر؟

?How do you check the forecast? (internet, TV, radio …)
از چه طریقی پیش بینی وضع هوا را چک می کنی؟ (اینترنت، تلویزیون، رادیو، …)

?Do you check the forecast when you’re planning a holiday/trip
آیا موقع برنامه ریزی برای تعطیلات یا سفر پیش بینی وضع هوا را بررسی می کنی؟

?Do you understand all the terminology used when they give the weather forecast? What technical vocabulary can you remember
آیا تمام اصطلاحات مورد استفاده موقع صحبت درباره پیش بینی آب و هوا را می فهمی؟ کدام یک از واژگان فنی را می توانی به خاطر بسپاری؟

?Can you read and understand weather maps along with all the signs and symbols
آیا می توانی نقشه ها آب و هوا را به همراه تمام علائم و نشانه هایش بخوانی و بفهمی؟

?How much do you “trust” the weather forecast? How often is it wrong
چقدر به پیش بینی آب و هوا “اعتماد” می کنی؟ این پیش بینی چند وقت یکبار اشتباه است؟

Imagine that you made the following prediction every evening: “The weather tomorrow will be the same as the weather today”. Do you think your prediction would be more accurate or less accurate than the weather forecast on the TV
تصور کن که هر روز عصر این پیش بینی را برای آب و هوا کرده ای: “آب و هوای فردا مثل آب و هوای امروز خواهد بود”. فکر می کنی پیش بینی تو دقیق تر خواهد بود یا تلویزیون؟

جملات مربوط به شروع کننده گفتگو

?“Lovely day, isn’t it!”
روز دلپذیریه، اینطور نیست؟

“Bit nippy today.”
امروز کمی خسته کننده است.

“What strange weather we’re having!”
چه هوای عجیبی داریم.

“It doesn’t look like it’s going to stop raining today.”
به نظر نمی رسه که امروز بارون بند بیاد

خطاهای رایج

یکی از اشتباهات رایج زبان آموزان هنگام صحبت در مورد آب و هوا، مخلوط کردن اسم، صفت و فعل کلمات آب و هوا است.

۱_
?How’s the weather
هوا چطور است

It is snow (noun). incorrect
برف است (اسم). غلط

It is snowy (adjective). correct
برفی است (صفت). درست

It is snowing (verb). correct
برف می بارد (فعل). درست

۲_

?What’s it like out
بیرون هوا چطوره؟

It is rain (noun). incorrect
باران است (اسم). غلط

It is rainy (adjective). correct
بارانی است (صفت). درست

It is raining (verb). correct
باران می بارد (فعل). درست

۳_

? What’s the weather like
هوا چطوره؟

It is sun (noun). incorrect
خورشید است (اسم). غلط

It is sunny (adjective). correct
آفتابی است (صفت). درست

The sun is shining (verb). correct
خورشید می درخشد (فعل). درست

شانزده کلمه برای صحبت کردن درباره آب و هوا

Hot / Warm

وقتی برای گرمی هوا از hot استفاده شود، منظور دمای بسیار بالاست. یعنی هوایی مثل اواسط تابستان که گرمای هوا تقریبا غیرقابل تحمل می شود. وقتی واژه warm به کار برده شود، با اینکه هوا گرم است، اما قابل تحمل است.

.When the weather is warm, I prefer light clothing like t-shirts
وقتی هوا گرم است، من لباس های سبک مثل تی شرت را ترجیح می دهم

.Today is so hot that I’ve been sitting under the fan all day
.امروز به قدری گرم است که تمام روز را زیر پنکه نشسته ام

Cold / Cool

واژه cold به هوای خیلی سرد و نزدیک به نقطه انجماد اشاره دارد، آب و هوایی که برای تحمل آن باید لباس های بسیار گرم پوشید. با به کار بردن کلمه cool درباره دمای پایین صحبت می شود، دمایی که معمولا در بهار است و فقط لازم است ژاکت بپوشید.

.On cool days like today, you should be fine with a light jacket
در روزهای خنکی مثل امروز باید با یک ژاکت سبک خوب باشید

Don’t forget your coat; it’s cold outside
کت خود را فراموش نکنید؛ بیرون سرد است

Sunny / Rainy

هوای آفتابی (sunny) زمانی به کار می رود که آفتاب شدید بتابد. مخالف هوای آفتابی، هوای بارانی (rainy) است.

.On sunny days, I like to take the kids to the beach
در روزهای آفتابی دوست دارم بچه ها را به ساحل ببرم

.Rainy days are the best time to stay home and read a book
روزهای بارانی بهترین زمان برای ماندن در خانه و خواندن کتاب است

Clear / Cloudy

هوای صاف (clear) دارای آسمانی روشن و آبی است که هیچ نشانی از هوای بد در آن دیده نمی شود. با اینحال، روز ابری (cloudy) یعنی آسمان پوشیده از ابر است و نشانی از خورشید نیست و احتمال بارش باران وجود دارد.

?Isn’t it great that we’re having such clear days this week
خوب نیست که این هفته روزهای روشنی را سپری می کنیم

It looks cloudy; you should bring an umbrella in case it rains
ابری به نظر می رسد؛ در صورت بارندگی باید چتر به همراه داشته باشید

وقتی هوا خشک (dry) است، خبری از بارندگی یا رطوبت در هوا نیست. ولی وقتی هوا مرطوب (humid) باشد، مقدار زیادی بخار آب در هوا وجود دارد. هوای مرطوب باعث می شود بیشتر عرق کنید.

.Bush fires are common around here when the weather is dry
آتش سوزی بوته ها در این اطراف زمانی که هوا خشک است رایج است

.The weather’s been so humid lately it’s impossible to go outside without breaking a sweat
اخیراً هوا بسیار مرطوب بوده است که نمی توان بدون عرق کردن به بیرون رفت.

Foggy / Misty

این دو صفت به شرایطی اشاره دارد که قطرات کوچک آب در هوا وجود دارند و قدرت دید را کاهش می دهند. مه (fog) به سطح زمین نزدیک تر و غلیظ تر است و دید را مشکل می کند. غبار (mist) معمولا روی تپه ها و کوه ها وجود دارد و خیلی غلیظ نیست.

.Be sure to turn on your headlights when driving through foggy areas
هنگام رانندگی در مناطق مه آلود، حتما چراغ های جلو را روشن کنید

.It’s misty up in the mountains in the mornings
صبح ها در کوهستان مه آلود است.

Gusty / Windy

این دو صفت وضعیت باد (wind) را وصف می کنند. هوای طوفانی (gusty) به وزش ناگهانی باد اشاره می کند در حالیکه windy به جریان هوای شدیدتر از باد معمولی اشاره دارد.

.It’s been gusty all afternoon and my umbrella was blown away
تمام بعدازظهر هوا باد بود و چترم باد شد

.As we were walking along the beach, it started to get windy
همینطور که داشتیم کنار ساحل قدم میزدیم هوا شروع به وزیدن کرد

Thunder / Lightning

این دو کلمه معمولا با هم و برای توصیف طوفان ها به کار می روند. کلمه thunder (رعد) صدایی بلند و ناگهانی است که معمولا بعد از برق زدن آسمان شنیده می شود و به این واقعه رعد و برق گفته می شود.

.Whenever there’s thunder and lightning, my dog rushes into the house in fear
هر وقت رعد و برق می آید، سگم از ترس وارد خانه می شود

نسبت دادن صفات انسانی به آب و هوا

علاوه بر موارد بالا، انگلیسی زبان ها موقع صحبت کردن درباره آب و هوا صفات انسانی را هم به آن نسبت می دهند. تقریبا مثل این می ماند که هوا می تواند تصمیم بگیرد که چه کاری باید انجام بدهد.

به مثال های زیر دقت کنید:

“The sun’s trying to come out.” خورشید داره سعی می کنه بیرون بیاد
“It’s been trying to rain all morning.” آسمون تمام صبح سعی می کرد بباره
“It’s finally decided to rain.” بالاخره بارون تصمیم گرفت بباره

پیش بینی آب و هوا

وقتی در مورد آب و هوا صحبت می کنیم، اغلب اوقات آن را پیش بینی می کنیم. یادتان باشد که در مکالماتتان برای پیش بینی آب و هوا از طیف وسیعی از فرم های فعل استفاده کنید نه فقط از “will” یا “going to”.

به مثال های زیر توجه کنید:

“I think it’ll clear up later.” فکر کنم بعدا آسمون صاف بشه
“It’s going to rain by the looks of it.” اینطور که معلومه قراره بارون بیاد
“We’re in for frost tonight.” امشب قراره از سرما یخ بزنیم
“They’re expecting snow in the north.” مردم شمال منتظر بارش برف هستن
“I hear that showers are coming our way.” احساس می کنم که می خواد بارون بیاد

لغات مربوط به آب و هوا

air-conditioned, air-conditioning (n.)
وسیله ای که هوای خانه یا ساختمان را خنک می کند.
.The airconditioner keeps the office nice and comfortable even when it’s very hot outside

avalanche (n.)
بهمن
a dangerous slide of snow down a mountain
سر خوردن خطرناک برف به پایین کوه

The skiers were warned about a possible avalanche.
به اسکی بازان در مورد سقوط احتمالی بهمن هشدار داده شد.

below freezing
زیر انجماد

temperature less than 0°C or 32°F
دمای کمتر از ۰ درجه سانتیگراد یا ۳۲ درجه فارنهایت

It’s supposed to go below freezing before the weekend.
قرار است قبل از آخر هفته به زیر صفر برسد.

blizzard (n.)
کولاک (n.)

a storm with lots of snow and wind
طوفانی با برف و باد فراوان

The airplane couldn’t take-off because of the blizzard.
هواپیما به دلیل کولاک نتوانست بلند شود.

boiling hot

common expression for describing a very hot day
عبارت رایج برای توصیف یک روز بسیار گرم

It was boiling hot, so we all jumped into the lake.
داغ بود، پس همه پریدیم توی دریاچه.

breeze (n.)

light wind
نسیم ملایم

Don’t bother with a hat. There’s always a breeze near the ocean.
با کلاه اذیت نکن همیشه در نزدیکی اقیانوس نسیم می‌وزد.

call for (v.)

predict or forecast the probable weather for a time in the future
آب و هوای احتمالی را برای مدتی در آینده پیش بینی یا پیش بینی کردن

Celsius, centigrade
سانتیگراد، درجه سانتیگراد

measurement of temperature (0 degrees is freezing and 100 degrees is boiling)
اندازه گیری دما (۰ درجه انجماد و ۱۰۰ درجه در حال جوش)

In the summer, the average temperature here is 20 degrees Celsius (20°C).
در تابستان، متوسط دما در اینجا ۲۰ درجه سانتیگراد (۲۰ درجه سانتیگراد) است.

chilly (adj.)
سرد (صفت.)

cold
سرد

It’s a bit chilly today, so I think you should wear a coat.
امروز هوا کمی سرد است، بنابراین به نظر من باید کت بپوشید.

clear (adj.)
روشن (صفت.)

when there are no clouds in the sky
وقتی هیچ ابری در آسمان نیست

On a clear night you can see a lot of stars.
در یک شب صاف می توانید ستاره های زیادی را ببینید.

cloud (n.)
ابر (n.)

water in the sky that appears as a white or grey mass
آبی در آسمان که به صورت توده ای سفید یا خاکستری ظاهر می شود

I feel quite cold every time the sun goes behind a cloud.
هر بار که خورشید پشت ابر می رود، احساس سرما می کنم.

cloudy (adj.)
ابری (صفت.)

when much of the sky is covered with clouds
زمانی که بیشتر آسمان پوشیده از ابر است
It may be cloudy in the early morning, but the sun always comes out by afternoon.
ممکن است در اوایل صبح هوا ابری باشد، اما خورشید همیشه تا بعد از ظهر بیرون می‌آید.

cold spell
سرد

a period of colder-than-average weather
یک دوره هوای سردتر از حد متوسط

They’re forecasting a cold spell, so we put off our camping trip.
آنها در حال پیش بینی یک دوره سرما هستند، بنابراین ما سفر کمپینگ خود را به تعویق انداختیم.

cool (adj.)
باحال (صفت.)

temperature between warm and cold
دمای بین گرم و سرد

The days were boiling hot, but the nights were cool and comfortable for sleeping.
روزها داغ می بود، اما شب ها برای خواب خنک و راحت بود.

cyclone – see hurricane
طوفان – رجوع به طوفان شود

degrees (n.)
درجه (n.)

measurement for temperature
اندازه گیری دما

I don’t feel the heat until it’s about forty degrees Celsius (40°C) outside.
من گرما را تا حدود چهل درجه سانتیگراد (۴۰ درجه سانتیگراد) بیرون احساس نمی کنم.

drizzle (verb)
نم نم باران (فعل)

rain slightly
کمی باران

I think I’ll take the dog for a walk. It’s only drizzling now.
فکر می کنم سگ را به پیاده روی ببرم. الان فقط باران نم نم می بارد

drought (n.)
خشکسالی (n.)

a long period with no rainfall
یک دوره طولانی بدون بارندگی

Forest fires are a serious danger during a drought.
آتش‌سوزی جنگل‌ها در زمان خشکسالی یک خطر جدی است.

Fahrenheit

فارنهایت

measurement of temperature (32°F is freezing and 212°F is boiling)
اندازه گیری دما (۳۲ درجه فارنهایت انجماد و ۲۱۲ درجه فارنهایت در حال جوشیدن)

It was 100 degrees Fahrenheit (100°F) when we got to San Francisco.
زمانی که به سانفرانسیسکو رسیدیم دمای ۱۰۰ درجه فارنهایت (۱۰۰ درجه فارنهایت) بود.

flood (n.)
سیل (n.)

overflow of rain water
سرریز آب باران

The flood was so bad, our basement was full of water.
سیل خیلی بد بود، زیرزمین ما پر از آب بود.

Snow flurries (n.)
طوفان های برفی (n.)

very light snowfall
بارش برف بسیار خفیف

.There are a few flurries but the snow isn’t sticking to the roads
چند رگبار وجود دارد اما برف به جاده ها نمی چسبد.

نظر دادن درباره آب و هوا

اگر کسی از بارش زیاد باران شکایت کند احتمالا این جمله را به او می گویند:

“Never mind – it’s good for the garden.”
مهم نیست. برای باغ خوبه

اگر کسی از گرمای زیاد هوا شاکی باشد این جمله را می شنوید:

“At least my tomatoes will be happy.”
حداقل گوجه فرنگی های من از این بابت خوشحالند

اگر درباره بدی آب و هوا صحبت شود ممکن است کسی بگوید:

“Well, I’ve heard it’s worse in the west. They’ve had terrible flooding.”
خب، من شنیده ام که اوضاع در غرب بدتره. اونا سیل وحشتناکی داشته اند.

 

سوال پرسیدن درباره تجربیات آب و هوایی مختلف

?Have you ever been caught in an extreme rain/snow/sandstorm
تا به حال در باران شدید، برف یا طوفان شن گیر افتاده ای؟

?Do you carry snow chains in your car in winter? Do you know how to fit them
در زمستان زنجیر چرخ در ماشینت داری؟ بلدی چطور آن را مجهز کنی؟

?Have you ever had to drive through a flooded road/street or across a flooded stream/river
تا حالا مجبور شده ای که در یه جاده یا خیابان پر از آب یا سیل زده رانندگی کنی؟

?Have you ever had your holidays ruined because of bad weather
تا حالا برات اتفاق افتاده که به خاطر بدی آب و هوا تعطیلاتت خراب بشه؟

?Have you ever been through a storm on a plane? Has that experience given you a fear of flying
تا حالا شده وقتی در هواپیما هستی طوفان رو پشت سر بگذارید؟ این اتفاق باعث ترس از پرواز در تو شد؟

?Have you ever been through a storm at sea? Do you know anyone who’s had their boat capsized in a storm
تا به حال طوفان در دریا را تجربه کرده ای؟ کسی رو می شناسی که قایقش در طوفان واژگون شده باشه؟

?Have you ever been caught out in bad weather when hiking? What did you do
تا حالا موقع پیاده روی در هوای بد گرفتار شده ای؟ چه کار کردی؟

سوالات مربوط به احساسات درباره آب و هوا

?Do you like cool, rainy days or do you prefer hot, sunny ones
روزهای سرد و بارانی رو دوست داری یا روزهای گرم و آفتابی رو ترجیح میدی؟

Do you ever feel “under the weather”? (under the weather = depressed, downhearted)
آیا احساس افسردگی و دلشکستگی می کنی؟ (under the weather= افسرده، دلشکسته)

?Do you get headaches when it’s muggy
وقتی هوا گرم و خفه باشه سردرد می گیری؟

?Which is your favourite season
فصل مورد علاقت کدومه؟

?Some people get depressed in the winter, especially in northern latitudes. Do your emotions change with the seasons? In what way
بعضی ها زمستان ها افسرده میشن، به خصوص کسانی که در عرض های جغرافیایی شمالی هستن. آیا احساسات تو هم با تغییر فصل ها عوض می شن؟ چطوری؟

?Some people love the sensation of rain falling on them and others hate it. How do you feel about being rained on
بعضی از مردم بارش بارون رو دوست دارن و بعضیا هم از اون متنفرن. تو چه حسی نسبت به بارون داری؟

?Which do you think is worst: being out in uncomfortably hot weather or uncomfortably cold weather
به نظرت کدوم بدتره: بیرون بودن تو هوای گرم و ناراحت کننده یا هوای سرد و ناخوشایند؟

.The weather will be cooling down soon
به زودی هوا خنک می شود

.It’s expected to be [hotter] than last year
انتظار می رود نسبت به سال گذشته [گرمتر] باشد

عبارت expected to be به این مسئله اشاره دارد که چه اتفاقی قرار است بیافتد. در این جمله برای مقایسه هوا در دو زمان یعنی حال و مقطع زمانی در گذشته از صفت تفضیلی استفاده می شود. می توانید از صفت های تفضیلی دیگر مثل colder یا less windy استفاده کنید.

 

جمع بندی و نتیجه گیری

بسیار خوب، مقاله تمام شد و شما تعداد زیادی کلمه و عبارت یاد گرفتید که می توانید با استفاده از آن ها درباره آب و هوا و به زبان انگلیسی صحبت کنید. استفاده از این عبارات باعث می شود مثل یک بومی انگلیسی زبان صحبت کنید. امیدوارم از این عبارات استفاده کنید و آن ها را خیلی زود یاد بگیرید.

در این مقاله سعی شد تا رایج ترین مکالمات و لغات رایج برای یک مکالمه راحت در مورد آب و هوا داشته باشید با ما همراه باشید.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. داشتم راجع به سوال در مورد آب و هوا به انگلیسی میگشتم که سایت شمارو مثل همیشه پیشنهاد داد ممنون از این که مقاله های خوب میذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا