آموزش گرامر

راهنمای کامل تفاوت To و Too و Two در زبان انگلیسی + مثال

To یک حرف اضافه با چندین معانی از جمله toward “به سمت” و until “تا” است.
Too قیدی است که می تواند به معنای  excessively”بیش از حد” یا  also “همچنین” باشد.
two به همان شکل to و too تلفظ می شود، اما نمی توان به جای هر یک از آنها استفاده کرد زیرا یک عدد است.
در سلسله مراتب چیزهایی که گرامرها را دیوانه می کند، به سمت بالا و همچنین نزدیک به بالا هستند. بسیار معمول است که آنها را اشتباه استفاده کنید، به نظر می رسد مردم این دو کلمه کوچک خنده دار را در همه جا به جای هم استفاده  می کنند، و این اتفاقی است که ممکن است برای هر کسی بیفتد.

نحوه استفاده از To

To یک حرف اضافه و یک کلمه کوچک همه کاره است که می تواند برای گفتن بسیاری از چیزها استفاده شود. می توانید از آن برای نشان دادن یک هدف یا جهت حرکت و همچنین محل ورود استفاده کنید. این روشی است که وقتی می گویید فردا به کلاس می روید از آن استفاده می کنید. وقتی می‌خواهیم به مصدر بودن یک فعل اشاره کنیم، to نیز نقش دارد.

هنگامی که می خواهید رابطه ای بین کلمات، رابطه ای مانند داشتن، دلبستگی و اضافه کردن را نشان دهید، اغلب از آن استفاده می کنید. شما به مردم وابسته می شوید، چیزهایی دارید که متعلق به شماست. To همچنین برای نشان دادن یک محدوده یا یک دوره زمانی استفاده می شود، مانند زمانی که می گویید پنج تا ده دقیقه طول می کشد تا کاری را تمام کنید.

چیزهای دیگری وجود دارد که ما از این کلمه استفاده می کنیم، اما تا به حال باید به اندازه کافی از آنها بدانید تا مطمئن شوید که تفاوت بین آن و همچنین تفاوت را متوجه شده اید.

To یک حرف اضافه است که بعنوان بخشی از مصدر بعد از حرف اضافه (to (the to-infinitive نیز استفاده می شود:

Does this train go to Cambridge?
آیا این قطار به کمبریج می رود؟ (حرف اضافه)
I’d like to see that film. (to-infinitive)
(من می خواهم آن فیلم را ببینم. (مصدر با to)

To به عنوان حرف اضافه: مقصد یا جهت

ما می توانیم از To به عنوان حرف اضافه برای نشان دادن مقصد یا جهت استفاده کنیم:

We’re going to Liverpool next week
ما هفته آینده به لیورپول می رویم.

Does he want to come to the park with us
آیا او می خواهد با ما به پارک بیاید؟

The dog ran to us as soon as we arrived
سگ به محض رسیدن ما به سمتمان آمد.

We’re going to Tabriz next week
ما هفته آینده به تبریز میریم.

Does he want to come to the park with us?
آیا او میخواد با ما به پارک بیاد؟

The dog ran to us as soon as we arrived
به محض اینکه رسیدیم سگ به سمت ما دوید.

The apple fell to the ground
سیب به زمین افتاد.

به عنوان حرف اضافه: مصدر

از To با افعالی مانند give, hand, send, write ، برای نشان دادن شخص یا چیزی که فعل را دریافت یا تجربه می کند، استفاده می کنیم:

I gave (V) the keys (O) to Jane (receiver)
من کلیدها را به جین دادم
She’s always writing letters to the local newspaper
او همیشه در حال نوشتن نامه به روزنامه محلی است.

به عنوان حرف اضافه: زمان

وقتی از to برای اعلام زمان استفاده می کنیم در واقع به دقایقی که به یک ساعت مانده اشاره می کنیم.

Her train arrives at quarter to five
قطار او یک ربع به پنج می رسد.

It’s ten to six. We’d better leave now or we’ll be late
ده دقیقه مانده به شش. بهتر است برای اینکه دیر نکنیم همین الان برویم.

همچنین می توانیم از to به معنای “تا” نیز استفاده کنیم. دراین صورت اغلب از آن در عبارت from … to …: استفاده می شود:

It’s just three days to New Year’s Day
فقط سه روز تا روز سال نو باقی مانده است.

They’re only open from Monday to Friday. They’re closed at the weekend
آنها فقط از دوشنبه تا جمعه باز هستند. آخر هفته ها تعطیل هستند.

به عنوان حرف اضافه: اعداد تقریبی

هنگامی که می خواهیم به یک عدد تقریبی بین یک عدد کمتر و یک عدد بالاتر اشاره کنیم می توانیم از to استفاده کنیم:

here were forty to fifty people at the meeting
حدود چهل تا پنجاه نفر در جلسه حضور داشتند.

It’ll probably cost you thirty to thirty-five pounds ا
حتمالاً برای شما سی تا سی و پنج پوند هزینه خواهد شد.

to برای ترجیح

برای بیان ترجیح بین دو چیز میتونیم از حرف اضافه to استفاده کنیم. مثال:

I prefer sleeping to working
من خوابیدن رو به کار کردن ترجیح میدم.

Ali prefers pizza to pasta
علی پیتزا رو به پاستا ترجیح میده.

to برای انگیزه یا دلیل

برای بیان انگیزه یا دلیل انجام یک فعل میتونیم از حرف اضافه to استفاده کنیم. مثال:

I came here to see you
من برای دیدن تو اومدم اینجا.

Nazanin worked hard to earn money
نازنین برای پول در آوردن سخت کار کرد.

to برای واکنش یا پاسخ

اسم هایی که برای بیان واکنش یا پاسخ بکار برده میشن معمولاً همراه با حرف اضافه to قرار میگیرن. برخی از این اسامی عبارتند از answer, key, reaction, reply, response, solution. مثال:

His reaction to her comments was very aggressive
واکنش او به اظهارنظرهای وی بسیار پرخاشگرانه بود.

They don’t seem to be able to find a solution to the problem of global warming yet
به نظر می رسد آنها هنوز نتوانسته اند راه حلی برای مشکل گرم شدن کره زمین پیدا کنند.

به عنوان حرف اضافه: پس از اسم

تعدادی از اسم ها قبل از to قرار می گیرند. این اسم ها شامل اسامی هستند که جهت یا مقصد را بیان می کنند مانند door, entrance, road, route, way:

The door to the main office was open
درب دفتر اصلی باز بود.

Is this the way to the airport
آیا این مسیر فرودگاه است؟

این اسم ها همچنین شامل اسامی مربوط به حمل و نقل نیز می شوند، مانند bus, coach, ferry, flight, train:

The ferry to Santander takes 12 hours
کشتی سانتاندر ۱۲ ساعت در راه است.

Is this the bus to the stadium
آیا این اتوبوس به ورزشگاه می رود؟

to برای اشاره به گیرنده یک عمل

از حرف اضاف to همراه با افعالی مثل give ، hand ، send ، write برای اشاره به شخص یا چیزی که شیء یا مفعولِ فعل رو دریافت یا تجربه میکنه استفاده میکنیم. مثال:

I gave the books to Ava
من کتاب ها رو به آوا دادم.

She’s always writing letters to the local newspaper
او همیشه در حال نوشتن نامه به روزنامه محلی هست.

به عنوان حرف اضافه: پس از افعال

برخی از فعل ها قبل از to مورد استفاده قرار می گیرند، از جمله be used, get used, listen, look forward, object, reply, respond:

We listened to that CD you lent us. It’s great
ما به آن سی دی که شما به ما قرض دادید گوش دادیم. عالی است

I object to your remarks
من به اظهارات شما اعتراض دارم.

The bank hasn’t replied to my letter yet
بانک هنوز به نامه من پاسخی نداده است.

وقتی to قبل از یک فعل قرار می گیرد آن را به مصدر صرف نشده تبدیل می کند:

She loves to wear really colorful dresses
او عاشق پوشیدن لباس های رنگارنگ است.

I need to leave early today
امروز باید زودتر بروم.

To get an outside line, you have to dial 9 first
برای گرفتن یک خط خارجی (تلفن)، ابتدا باید ۹ را شماره گیری کنید

به عنوان حرف اضافه: پس از صفت ها

برخی از صفت های مرتبط با رفتار و احساسات افراد از جمله cruel, faithful, generous, kind, loyal, nasty قبل از to استفاده می شوند:

I cannot bear people being cruel to animals
من نمی توانم تحمل کنم که مردم نسبت به حیوانات رفتار بی رحمانه ای داشته باشند.

Be kind to her. You’re so nasty to her
با او مهربان باشید. رفتار شما نسبت به او بسیار زننده است

Many individuals have been loyal to the Conservative Party all their lives
بسیاری از افراد در طول زندگی خود به حزب محافظه کار وفادار بوده اند

 

نحوه استفاده Too

Too نیز یک کلمه کوچک مفید است، اما یک حرف اضافه مانند to نیست و معانی زیادی ندارد. می‌توانید از آن به جای  «به‌علاوه»،in addition «به‌علاوه»، as well «هم‌چنین» یا «همچنین» “also,” استفاده کنید. اما می توانید از آن برای چیزهای دیگر نیز استفاده کنید، مانند زمانی که می خواهید زیاده روی را نشان دهید.

To, Too, و Two

علاوه بر املای بسیار مشابه، to و too یکسان تلفظ می شوند-[too]. و کلمه دیگری نیز وجود دارد که به این صورت تلفظ می شود: two . ما کلماتی را که تلفظ مشترک دارند، هموفون می‌نامیم، و اگر به فهرستی از کلماتی که معمولاً اشتباه گرفته می‌شوند، نگاهی بیندازید، هم‌آوانگ‌های زیادی در آن پیدا خواهید کرد.

Too نیز یک کلمه کوچک مفید است، اما یک حرف اضافه مانند to نیست و معانی زیادی ندارد. می‌توانید از آن زمانی که می خواهید زیاده روی را نشان دهید استفاده کنید.

کلماتی مانند there, their, and they’re, your and you’re, and bear and bare در آن بالا به همراه to, too, و two. فرقی نمی کند که همفون ها معانی و کاربردهای متفاوتی داشته باشند یا در کلاس های کلمه کاملاً متفاوت باشند. ما هنوز آنها را با هم مخلوط می کنیم.

تنها راه حل این مشکل این است که بارها و بارها معنای هر یک از همفون ها را تکرار کنید تا افرادی که آن را نمی دانند فرصت یادگیری پیدا کنند. برای کسانی که تفاوت را می دانند، چند دقیقه تصحیح باید مشکل را حل کند.

نمونه هایی از To در مقابل Too

Crucially the FCO stopped well short of advising against travel to France, which is the most popular holiday destination in the world
مهم‌تر از همه، FCO از توصیه‌های خود برای جلوگیری از سفر به فرانسه، که محبوب‌ترین مقصد تعطیلات در جهان است.

Had David Cameron not won an election he never expected to win, he might not have lost a referendum he never expected to lose
اگر دیوید کامرون در انتخاباتی که هرگز انتظار پیروزی آن را نداشت پیروز نمی شد، ممکن بود در همه پرسی که هرگز انتظار شکست را نداشت، شکست نخورد.

Real Madrid superstar Gareth Bale has announced his engagement to long-term girlfriend Emma Rhys-Jones
گرت بیل فوق ستاره رئال مادرید نامزدی خود را با اما ریس جونز دوست دختر طولانی مدت خود اعلام کرد.

The African turquoise killifish has one of the shortest lifespans of all vertebrates: it reaches the ripe old age of only three to twelve months.
کیلیفیش فیروزه ای آفریقایی یکی از کوتاه ترین طول عمر را در بین مهره داران دارد: تنها سه تا دوازده ماه به سن پیری می رسد.

But from what we’ve seen in this tournament I think she meant it, too
اما با توجه به آنچه در این تورنمنت دیدیم، فکر می کنم منظور او نیز همین بوده است.

Chances are that too much information running through our small brains clouds our thinking, making it more difficult to do our jobs
این احتمال وجود دارد که اطلاعات بیش از حدی که در مغزهای کوچک ما جریان دارد، تفکر ما را مختل کند و انجام کارهایمان را دشوارتر کند.

On the other hand, given that these references are too obvious, they may have been intentionally included to insinuate a Kemalist junta rather than a Gallerist one
از سوی دیگر، با توجه به اینکه این ارجاعات بیش از حد آشکار هستند، ممکن است عمداً برای القای حکومت کمالیستی و نه یک حکومت گولنیستی گنجانده شده باشند.

بلافاصله قبل از صفت ها و قیدها از Too استفاده می کنیم:

This coffee is too sweet
این قهوه خیلی شیرین است.

Not: This coffee is too much sweet
نه: این قهوه خیلی شیرین است.

I can’t sleep. It’s too hot
نمیتونم بخوابم خیلی گرم است

It happened too quickly, so I just didn’t see it
خیلی سریع اتفاق افتاد، بنابراین من آن را ندیدم.

Not: It happened too much quickly
نه: خیلی سریع اتفاق افتاد.

The car was travelling too fast and went out of control
ماشین خیلی سریع حرکت می کرد و از کنترل خارج شد.

Too قبل از صفت/قید + to +مصدر

The water was too cold to swim in
آب برای شنا کردن خیلی سرد بود.

Two hours is too long to wait
دو ساعت برای انتظار خیلی طولانی است.

Too much, too many, too few and too little
خیلی زیاد، خیلی زیاد، خیلی کم و خیلی کم

وقتی می‌خواهیم در مورد کمیت‌هایی صحبت کنیم که بیشتر یا کمتر از اندازه کافی هستند، قبل از اسم از too much، too many, too few و too little استفاده می‌کنیم:

There’s too much salt in this soup. (too much + uncountable noun)
نمک زیادی در این سوپ وجود دارد. (خیلی زیاد + اسم غیرقابل شمارش)

There were too many dogs on the beach. (too many + countable noun)
سگ های زیادی در ساحل وجود داشت. (خیلی زیاد + اسم قابل شمارش)

I don’t like this book because there are too few pictures in it
من این کتاب را دوست ندارم زیرا عکس های کمی در آن وجود دارد.
(too few+ اسم قابل شمارش؛ رسمی تر از I don’t like this book because there aren’t enough pictures in it.)

The trip was cancelled because there was too little interest in it
این سفر به دلیل علاقه بسیار کم به آن لغو شد. (too little + اسم غیرقابل شمارش)

Much too و  far too

ما می توانیم از much و far  از too برای تاکید استفاده کنیم. Far too از much too هم قوی تر است:

Too و very
ما از very برای تأکید بر یک صفت یا یک قید استفاده می کنیم.

She is very careful
او بسیار مراقب است.

Very دقت را قوی تر می کند.

She is too careful
او بیش از حد مراقب است.

Too دقیق به معنای “مراقب تر از آنچه لازم است” است.

Very much و too much
خیلی زیاد و خیلی زیاد

ما اغلب برای تاکید بر افعالی مانند like, , دوست داشتن، , dislike دوست نداشتن،hope امید، doubt شک , استفاده می کنیم. با این افعال
too much استفاده نمی کنیم:

I like it very much because I got it from my husband
خیلی دوستش دارم چون از شوهرم گرفتم.

….Not: I like it too much
نه: خیلی دوستش دارم…

I doubt very much that Ronan will be able to come to the party
من خیلی شک دارم که رونان بتواند به مهمانی بیاید.

….Not: I doubt too much that
نه: من خیلی شک دارم که…

Too bad

در مکالمه انگلیسی  می‌توانیم از « too bad — خیلی بد» یا « that’s too bad —  خیلی بد» به عنوان نشانه‌ای برای بیان اینکه از شنیدن چیزی متأسفیم استفاده کنیم. این به ویژه در انگلیسی آمریکایی رایج است:

The weather forecast says it’s going to rain again on Wednesday
پیش‌بینی هواشناسی می‌گوید روز چهارشنبه دوباره باران می‌بارد.

Too bad. We were planning to go for a picnic
خیلی بده. قرار بود بریم پیک نیک.

How’s your mother
مادرت چطوره؟

She’s okay but she’s feeling lonely because she lives on her own now
او خوب است اما احساس تنهایی می کند زیرا اکنون به تنهایی زندگی می کند.

That’s too bad. Does she have many friends living nearby
این خیلی بد است آیا او دوستان زیادی دارد که در نزدیکی زندگی می کنند؟

Too به معنای ” also همچنین”

ما نیز می توانیم too به معنای “also” استفاده کنیم. رایج در موقعیت های غیررسمی است. ما معمولاً از آن در انتهای بند استفاده می کنیم:

A:  ?Have you decided
آیا شما تصمیم گرفته اید؟

B: I think I’ll have the soup
فکر کنم سوپ رو بخورم

C:   .I’ll have that too
من هم همان را میخواهم

Catherine decided to join us for dinner, and her husband came along too. (یا، رسمی تر, … and her husband also came along.)
کاترین تصمیم گرفت برای شام به ما ملحق شود و شوهرش هم آمد.

در پاسخ‌های کوتاه در موقعیت‌های غیررسمی، ما معمولاً me too, not I too می‌گوییم:

A:
I love that colour
من عاشق اون رنگم.

B:
Me too
من هم همینطور.

در موقعیت‌های رسمی‌تر، می‌توانیم بلافاصله بعد از فاعل از too استفاده کنیم:

جمع بندی و نتیجه گیری

برای تأکید بر صفت ها و قیدها ازtoo استفاده نمی کنیم. ما از  very استفاده می کنیم:

She was very beautiful. (very emphasises beautiful)
او بسیار زیبا بود. (تاکید بسیار زیبا)

Not: She was too beautiful
نه: او خیلی زیبا بود.

 

 

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

 1. تا قبل اینکه این گرامرو دوستم برام بفرسته همیشه مشکل داشتم و قاتی میکردم اما الان نوشتمشون و انقد واضح بود که کلی استفاده کردم .
  مررررررسی

  1. سحر عزیز سلام
   ممنون ازت بابات دیدگاهت اگر زبان آموز سطح پایه هستی حتما به بخش های آموزش لغات و مکالمه انگلیسی سربزن و حتما اگر به مشکل برخوردی کامنت بذار دوستان و من در سریع ترین زمان ممکن مشکل رو حل میکنیم.
   خلاصه که مرسی که هستی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا