آموزش گرامر

اسم مصدر در زبان انگلیسی و کاربردهای آن + مثال

اسم مصدر اسمی است که با وجود مشتق شدن از فعل، خاصیت فعل مانندی ندارد.

توضیح اسم مصدر در انگلیسی

در مبحث گرامر زبان انگلیسی، برای ساختن «اسم مصدر» یا «اسم فعل» (Gerund)، فقط کافی‌ست به انتهای فعل، «ing-» اضافه کنید. برای مثال، با افزودن «ing-» به انتهای فعل «eat»، به اسم مصدر «eating» به معنای «خوردن» تبدیل می‌شود.

نکته مهم در رابطه با اسم مصدر در انگلیسی این است که عده‌ای به اشتباه آن را فعل در نظر می‌گیرند، در حالی که ساختار «فعل + ing-» اسم به شمار می‌رود و به همین خاطر به آن اسم مصدر می‌گویند. در واقع اسم مصدر ترکیبی از اسم و فعل است؛ ظاهری شبیه فعل دارد، اما مانند اسم رفتار می‌کند. اکنون اسم مصدر را به کمک جمله زیر بیشتر توضیح می‌دهیم.

اسامی فعل مانند اسم دارای اشکال جمع هستند. آنها همچنین می توانند تعیین کننده و صفت باشند. در زبان انگلیسی، اسم های مصدر به صورت زیر تشکیل می شوند:

I enjoy walking– it’s my favorite hobby.

من از راه رفتن لذت می‌برم – آن سرگرمی محبوب من است.

نحوه تشکیل اسامی کلامی: اضافه کردن پسوند

refuse (verb) + -al (suffix) = refusal (verbal noun)

یک اسم مصدرمی تواند معنایی مرتبط با بخش فعل خود داشته باشد، اما دقیقاً یکسان نیست.

agree (verb) + -ment (suffix) = agreement (verbal noun)

  1. اسم مصدر با افزودن «ing-» به فعل ساخته می‌شود، اما همواره نقش اسم را در جمله دارد.
  2. اسم مصدر، چه به صورت اسم به کار برود و چه به صورت عبارت اسمی، هرگز به «ویرگول» نیاز ندارد.

در زبان انگلیسی می‌توانیم با چند پسوند مختلف اسم فعل بسازیم. به نمونه ها نگاه کنید:

مثلا:

فعل اسم مصدر مثال در جمله
To build building It was a lovely building .
این یک ساختمان دوست داشتنی بود.
The money will fund the building of a bridge
این پول برای ساخت یک پل تامین می شود.
To arrive arrival Their arrival has been delayed
رسیدن آنها به تأخیر افتاده است.
To repeat repetition I do not want another repetition of yesterday
دیگر تکرار دیروز را نمی‌خواهم.
To decide decision That was an awful decision by the referee
این تصمیم افتضاح داور بود.
To attack attack He mounted a surprise attack with the Romans.
او یک حمله غافلگیرکننده با رومیان انجام داد.
(Note: With some verbs, the verbal noun is identical to the base form of the verb.)
(توجه: در برخی از افعال، اسم فعل با شکل پایه فعل یکسان است.)

نحوه تشکیل اسامی مصدر: اضافه کردن -ing

gerund اسمی است که از یک فعل مشتق شده و دارای چند ویژگی فعل مانند است. گروندها با افزودن پسوند -ing به افعال ساخته می شوند. آنها را می توان با یک قید تغییر داد و می توانند یک مفعول مستقیم بگیرند.

play (فعل) + -ing (پسوند) = playing (gerund)

build (فعل) + -ing (پسوند) = building (gerund)

اسم مصدر در انگلیسی در نقش فاعل

اسم مصدر می‌تواند در نقش فاعل جمله ظاهر شود. در این حالت، جمله با اسم مصدر شروع می‌شود و بعد از آن فعل می‌آید. در مثال‌های زیر، کاربرد اسم مصدر به عنوان فاعل را مشاهده می‌کنید.

Eating vegetables is good for your health.
خوردن سبزیجات برای سلامتی شما مفید است.

Driving too fast is dangerous.
رانندگی با سرعت بالا خطرناک است.

Walking is good for you.
پیاده‌روی برای شما خوب است.

Sleeping is hard when your mind is full of thoughts.
وقتی ذهنتان پر از فکر و خیال است، خوابیدن سخت است.

.Stealing is a crime
دزدی جرم است

در اینجا «stealing» فاعل است و همانطور که قبلاً ذکر شد، یک gerund است.

Exercising is good for your body
ورزش برای بدن شما مفید است.

اسم مصدر در انگلیسی در نقش مفعول

علاوه بر فاعل، اسم مصدر می‌تواند مفعول جمله نیز واقع گردد. در این حالت، هم به عنوان «مفعول مستقیم» (Direct Object) و هم «مفعول حرف اضافه» (Object of Preposition) کاربرد دارد. در مثال‌های زیر، اسم مصدر نقش مفعول مستقیم را دارد.

He tried to quit smoking
سعی کرد سیگار را ترک کند.

مفعول ها می توانند بعد از افعال متعدی یا بعد از حرف اضافه بیایند.

I love dancing to that song
من عاشق رقصیدن با آن آهنگ هستم.

They hate mowing the lawn.
آن‌ها از چیدن چمن متنفرند.

He really enjoys playing tennis.
او واقعاً از تنیس بازی کردن لذت می‌برد.

I love going to the movies.
من سینما رفتن را دوست دارم.

I feel like staying home tonight.
دلم می‌خواهد امشب در خانه بمانم.

در نقش متمم فاعلی

«متمم» (Complement) در زبان انگلیسی انواع متعددی دارد که یکی از آن‌ها «متمم فاعلی» (Subject Complement) است.

متمم فاعلی بعد از فعل ربط در جمله می‌آید و اطلاعات مربوط به فاعل جمله را تکمیل می‌کند. در بعضی موارد هم متمم فاعلی در نقش عبارت اسمی ظاهر می‌شود. اگر اسم مصدر در جمله، نقش متمم فاعلی را داشته باشد، بعد از فعل ربط می‌آید،

مانند مثال‌های زیر:

The thing she hated most about school was getting up early.
چیزی که در مورد مدرسه از آن بیزار بود، زود بیدار شدن بود.

(در این مثال، اسم مصدر «getting up early» است که به صورت عبارت اسمی به کار رفته است.)

One of his hobbies is jogging
یکی از سرگرمی های او دویدن است.

What I like most in the world is dancing.
چیزی که بیشتر از همه در دنیا دوست دارم رقصیدن است.

اسم مصدر در انگلیسی در نقش مفعول حرف اضافه

اسم مصدر می‌تواند نقش مفعول حرف اضافه نیز داشته باشد. در این حالت، بعد از فعل، صفت یا اسم می‌آید. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با نقش اسم مصدر به عنوان مفعول حرف اضافه بیشتر آشنا شوید.

Would you prefer eating out to staying in
آیا بیرون غذا خوردن را به ماندن در خانه ترجیح می‌دهید؟

They charged him with exceeding the speed limit
آن‌ها او را متهم کردند که از سرعت مجاز فراتر رفته است.

I am sorry for being late.
بابت تأخیر متأسفم.

Sarah is very talented at playing the piano.
سارا در نواختن پیانو بسیار بااستعداد است.

Is there any other way of solving this problem?
آیا راه دیگری برای حل این مشکل وجود دارد؟

I had difficulty in understanding her accent.
برای فهمیدن لهجه‌اش مشکل داشتم.

What I like most about swimming is feeling refreshed after it.
چیزی که بیشتر از همه در مورد شنا دوست دارم احساس شادابی بعد از آن است.

Here, ” is a preposition and ” is its ‘object.’
در اینجا « about » حرف اضافه و «swimming» «مفعول» آن است.

He has tried to give up the habit of smoking
او سعی کرده است عادت به سیگار کشیدن را ترک کند.

قسمتی از اسم مرکب:

اسم مصدر در انگلیسی می‌تواند به صورت «اسم مرکب» (Compound Nouns) در جمله به کار برود. اسم مرکب، اسمی است که از دو یا چند کلمه تشکیل شده باشد. در مثال‌های زیر از اسم مرکب استفاده شده است.

We are going to the swimming pool.
ما قرار است به استخر برویم.

My uncle does a lot of bird-watching.
عموی من زیاد به تماشای پرندگان می‌رود.

I put the dirty clothes in the washing machine
لباس های کثیف را داخل ماشین لباسشویی گذاشتم.

I swim every day in the swimming pool
من هر روز در استخر شنا می کنم.

بعد از حرف اضافه

چون اسم مصدر به عنوان اسم در جمله عمل می‌کند، می‌تواند بعد از حرف اضافه به کار رود. در این حالت به صورت زیر در جمله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بعد از حرف اضافه‌ای که در جمله تنها به کار رفته است:
After having a shower, I waited for Steven.
بعد از دوش گرفتن منتظر «استیون» بودم.

In spite of studying a lot he didn’t pass the exams.
با وجود مطالعه زیاد، نتوانست در امتحانات قبول شود.

بعد از ترکیب «صفت + حرف اضافه»:

We are excited about making our own film.
ما از ساختن فیلم خودمان هیجان‌زده هستیم.

John is good at working in the garden
«جان» برای باغبانی کردن خوب است.

Hannah is fond of going to parties.
«هانا» علاقه زیادی به مهمانی رفتن دارد.

بعد از ترکیب «اسم + حرف اضافه»:

He has difficulty in texting.
او در ارسال پیامک مشکل دارد.

There’s no interest in writing letters.
علاقه‌ای به نوشتن نامه وجود ندارد.

بعد از ترکیب «فعل + حرف اضافه»:

 

They apologize for being late.
آن‌ها از این‌که دیر آمدند عذرخواهی کردند.

The reporter is blamed for writing bad stories.
گزارشگر به خاطر نوشتن داستان‌های بد سرزنش می‌شود.

He is not sure how to cope with getting older.
او نمی‌داند چگونه با افزایش سن کنار بیاید.

هشدار

هنگامی که قبل از یک gerund یک اسم یا ضمیر قرار می گیرد، باید به صورت ملکی باشد.

Please excuse my asking this question. (Not “Please excuse me asking this question.”)
ببخشید که این سوال رو میپرسم (نه “لطفاً ببخشید که این سوال را می پرسم.”)

مصدرها (Infinitives)

صورت مصدر یک فعل با ‘to’ قبل از شکل پایه یک فعل تشکیل می شود. می تواند به عنوان یک اسم عمل کند. بنابراین در بسیاری از جملات، می‌توان از gerund یا مصدر بدون تفاوت خاصی در معنا استفاده کرد. مصدرها می توانند:

اسم مصدر(Infinitives) در نقش فاعل

.To save lives is important
برای نجات جان مهم است.

این جمله همان “saving lives is important” است.

To tell a lie is a sin
دروغ گفتن گناه است.

اسم مصدر(Infinitives) در نقش مفعول

I want to drink
می خواهم بنوشم.

همانطور که ممکن است بدانید، “Want” یک فعل متعدی است که به یک مفعول نیاز دارد، در این مورد  drink نوشیدن مفعول فعل است.

I would like to order a pizza
من می خواهم یک پیتزا سفارش دهم.

اسم مصدر(Infinitives) در نقش مکمل فعل

 

His dream was to become a renowned poet.
آرزوی او این بود که شاعری نامدار شود.

دانستن این نکته مهم است که اگر بعد از «’to be verbs» مصدری وجود داشته باشد، نمی‌تواند مفعول باشد. مکمل نامیده می شود.

Our job is to translate this text.
وظیفه ما ترجمه این متن است.

اسم مصدر(Infinitives) در نقش مفعول حرف اضافه

 

What I’m about to do here is very dangerous.
کاری که می‌خواهم اینجا انجام دهم بسیار خطرناک است.

 Here in this example, ” is a preposition followed by an infinitive (object).

در اینجا در این مثال، «about » یک حرف اضافه  یک مصدر (مفعول) است.

?Gerund or Infinitive

 

از آنجایی که gerund و infinitive هر دو کارکرد یکسانی دارند، بنابراین در بسیاری از موارد می توان یکی از آنها را بدون تفاوت معنا در جمله به کار برد. مثلا:

Do not forget to turn off the lights. = Do not forget turning off the lights
فراموش نکنید که چراغ ها را خاموش کنید. = خاموش کردن چراغ ها را فراموش نکنید.

To tell the truth is very important. = Telling the truth is very important.
گفتن حقیقت بسیار مهم است. = گفتن حقیقت بسیار مهم است.

اصطلاحاتی با اسم مصدر

اسم مصدر بعد از بعضی از اصطلاحات رایج به کار می‌رود که در مثال‌های زیر به تعدادی از آن‌ها اشاره شده است.

I can’t stand being stuck in traffic jams.
تحمل گیر کردن در ترافیک را ندارم.

It’s no use trying to escape.
تلاش برای فرار کردن بی‌فایده است.

It might be worth phoning the station to check the time of the train.
شاید بهتر باشد که با ایستگاه تماس بگیرید و زمان [حرکت] قطار را بررسی کنید.

لیست افعالی که مفعول ing می‌گیرند
در زبان انگلیسی، افعالی وجود دارند که بعد از آن‌ها اسم مصدر می‌آید و در این حالت اسم مصدر نقش مفعول را دارد. در جدول زیر، به فهرستی از این افعال اشاره کرده‌ایم و در ادامه به کمک مثال و ترجمه آن‌ها، ساختار این دسته از جملات را بررسی کرده‌ایم.

افعالی مفعول که ing می‌گیرند

افعالی که مفعول ing می‌گیرند
recommend practice don’t mind enjoy admit
suggest spend look forward to finish avoid
stop keep can’t stand consider

به مثال‌های زیر و افعال به‌کاررفته توجه کنید.

The politician admitted stealing millions of dollars.
این سیاستمدار اعتراف کرد که میلیون‌ها دلار سرقت کرده است.

You should avoid eating after 10 PM.
بعد از ساعت ۱۰ شب باید از خوردن غذا اجتناب کنید.

Have you considered buying a laptop computer?
آیا به خرید لپ‌تاپ فکر کرده‌اید؟

تفاوت اسم مصدر و صفت فاعلی

اسم مصدر و صفت فاعلی، هر دو ظاهری شبیه هم دارند و در نتیجه افزودن «ing-» به فعل تشکیل می‌شوند، اما در حقیقت کاملاً با هم فرق دارند.

مهم‌ترین تفاوت میان اسم مصدر و صفت فاعلی این است که اسم مصدر نقش اسم را دارد، اما صفت فاعلی شکل استمراری افعال هستند و در عبارت‌های وصفی به کار می روند. برخلاف اسم مصدر، عبارت‌های وصفی نقش صفت را در جمله دارند و اسم نیستند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Feeling tired, she went back home to take a rest.
در حالی که خسته شده بود، به خانه برگشت تا استراحت کند.

(در این مثال، «feeling» صفت فاعلی است و ضمیر «she» را توصیف می‌کند.)

املای افعالی که ing می گیرند

برای تبدیل فعل به اسم مصدر، به شکل ساده فعل «ing-» اضافه می‌شود. اما قوانین املایی متفاوتی در این رابطه وجود دارد.

قانون اول: اگر حرف آخر فعل «e-» باشد (به جز مواردی که فعل به «ee-» یا «ie-» ختم می‌‌شود)، «e-» از انتهای کلمه حذف و به آن «-ing» اضافه می‌گردد، مانند کلمه‌های زیر:

joke – joking
take – taking
make – making

قانون دوم: اگر فعل به «ee-» ختم شود، با افزودن «ing-»، تغییری در ظاهر آن ایجاد نمی‌گردد، مانند کلمه‌های زیر:

agree – agreeing
flee – fleeing
see – seeing

قانون سوم: اگر فعل به «ie-» ختم شود، قبل از اضافه کردن «ing-»، حرف آخر آن را با «y-» جایگزین می‌کنیم، مانند کلمات زیر:

lie – lying
tie – tying
die – dyin

جمع بندی و نتیجه گیری

در اینجا جداولی وجود دارد که درک و به خاطر سپردن این درس را آسان می کند.

روش های متداول ساختن اسم های مصدر
Adding -al refuse (verb) + -al (suffix) = refusal (verbal noun)
Adding -ment agree (verb) + -ment (suffix) = agreement (verbal noun)
Adding -ing play (verb) + -ing (suffix) = playing (gerund)
استفاده از gerund
فاعل یک فعل Stealing is a crime
دزدی جرم است.
مفعول یک فعل He tried to quit smoking
او سعی کرد سیگار را ترک کند.
مکمل یک فعل One of his hobbies is jogging
یکی از سرگرمی های او دویدن است.
مفعول حرف اضافه He has tried to give up the habit of smoking
او سعی کرده است عادت سیگار کشیدن را ترک کند.
جزئی از اسم مرکب(compound noun) I swim every day in the swimming pool.
من هر روز در استخر شنا می کنم.

«اسم مصدر» (Gerund) بخش مهمی از زبان انگلیسی به شمار می‌رود، زیرا هم در محاوره و هم در نگارش انگلیسی با آن سروکار داریم. بنابراین، مهم است که با ویژگی‌های آن به خوبی آشنا شویم. در صورت پیش آمدن هر گونه مشکلی با ما از طریق بخش کامنت در ارتباط باشید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا