آموزش لغات انگلیسی

لغات و اصطلاحات درباره تابستان + مثال

این فصل کاملاً جدید از کارهای سرگرم کننده برای انجام است. وقت آن است که به بیرون بروید و از آفتاب لذت ببرید!

و برای آماده شدن، می توانید چند لغت ضروری تابستانی را یاد بگیرید.

So, put on your sunscreen and let’s go!
بنابراین، ضد آفتاب خود را به پوستتان بزنید و برویم!

Getting a Suntan
برنزه شدن

summer
تابستان، تابستان را در جایی گذراندن

summertime
هنگام تابستان

midsummer, dog days
وسط تابستان، چله تابستان

summery
تابستانی

۱. to be off on your vacation
گذراندن تعطیلات

My friends are off on their vacation in Turkey at the moment.
دوستانم در حال گذراندن تعطیلات خود در ترکیه هستند.

۲. travel on a shoestring

مسافرت کردن با حداقل بودجه ممکن / مسافرت کردن با بودجه بسیار کم

I really learned how to travel on a shoestring when I studied abroad.
وقتی در خارج تحصیل می کردم، یاد گرفتم که واقعا چطور با حداقل بودجه ممکن سفر کنم.

۳. to take a shine to someone

از کسی خوش آمدن / (به کسی) علاقه مند شدن

My younger brother has really taken a shine to you.
برادر کوچکترم واقعاً به تو علاقمند شده است.

۴. thrown in at the deep end
در عمل انجام شده قرار گرفتن

On my first day in this job, I was asked to give a report to the board of directors. I was really thrown in at the deep end!
در اولین روز کاری ام، از من خواستند که یک گزارش به هیئت مدیره ارائه بدم. واقعاً در عمل انجام شده قرار گرفتم.

۵. to make hay while the sun shines
تا تنور داغ است نان را چسباندن / از فرصت استفاده کردن

The tourists won’t be here forever, so we’d better make hay while the sun shines.
توریست ها همیشه این جا نمیان، پس بهتره از فرصت استفاده کنیم و تا تنور داغه، نان رو بچسبونیم.

۶. a drop in the ocean
بسیار اندک / خیلی کم

۵,۰۰۰ new schools are to be built, but this is just a drop in the ocean for such a vast country.
پنج هزار مدرسه جدید در دست احداث است، اما این تعداد مدرسه برای چنین کشور بزرگی خیلی کم است.

۷. like water off a duck’s back
آب در هاون کوبیدن / بیهوده، بی‌اثر

Tom always criticizes Larry, but he ignores it and the criticism is like water off a duck’s back.
«تام» همیشه از « لری» انتقاد می کنه، اما او توجهی نمی کنه و این انتقاد ها بی فایده هستند.

۸. like a fish out of water
معذب / غریبی کردن

I went to an office party last night, and I really felt like a fish out of water. I have nothing in common with those people.
دیشب به مهمانی شرکت رفتم و واقعاً احساس غریبی می کردم. چون هیچ وجه اشتراکی با افراد حاضر در مهمانی نداشتم.

۹. Indian summer
گرمای پاییزه

Indian summer has been unexpectedly long this year
امسال، گرمای پاییزه به طور غیر منتظره ای طولانی شده است.

۱۰. the dog days of summer
چله تابستان

During the dog days of summer it’s too hot to work outdoors.
هوا در چله تابستان این قدر گرمه که نمیشه بیرون از خانه کار کرد.

۱۱. the lull (or calm) before the storm
آرامش قبل از طوفان

It was like the calm before the storm, as I knew difficult times were to come.
مثل آرامش قبل از طوفان بود، چون می دونستم که دوران سختی پیش رو است.

۱۲. full of hot air
چرت و پرت گفتن

I did not believe a word she said. She was full of hot air.
حتی یک کلمه از حرف های او را باور نمی کنم، خیلی چرت و پرت می گوید.

۱۳. under the sun
در جهان / در دنیا

London’s Oxford Street has every shop under the sun; it is always at its busiest on a Thursday.

در خیابان آکسفورد لندن همه نوع فروشگاههای جهان را شامل میشه و همیشه روزهای پنج شنبه در اوج شلوغیه.

۱۴. a/(one’s) place in the sun
جایگاه یا موقعیت مطلوب

He was one of those people who was always looking for his place in the sun.
او یکی از کسانی بود که همیشه دنبال موقعیتی مطلوب می گشت.

Your place in the sun will be assured when you win this match.
وقتی در این مسابقه برنده بشین، جایگاه و موقعیت مطلوبتون قطعی خواهد شد.

۱۵. a cold day in July
یک روز سرد در جولای (مرداد)، اتفاق محال

It’ll be a cold day in July before I buy you a new car.
از محالاته که یک ماشین جدید برات بخرم.

۱۶. stay out of the sun
خودداری از قرارگرفتن در معرض آفتاب / دور ماندن از آفتاب

Be careful when you’re on holiday. Apply lots of sun cream, keep hydrated and keep out of the midday sun if you can.
وقتی در تعطیلات هستید مراقب باشید. از کرم ضد آفتاب به مقدار زیاد استفاده کنید، پوست خود را مرطوب نگه دارید و از قرار گرفتن در معرض آفتاب نیم روزی خودداری کنید.

۱۷. sit in the sun
نشستن زیر نور آفتاب

I can’t sit in the sun for very long with my fair skin.
من نمی تونم مدت زمان زیادی با پوست زیبا و سفیدم زیر نور آفتاب بنشینم.

۱۸. the sun is in your eyes
تابیدن نور آفتاب در چشم ها

The sun is in my eyes, I can’t see a thing.
نور خورشید توی چشمام می تابه، نمی تونم چیزی رو ببینم.

۱۹. shield your eyes from the sun
محافظت از چشم ها دربرابر نور آفتاب

I wear a wide hat to shield my eyes from the sun.
من یک کلاه لبه پهن روی سرم می گذارم تا از چشمانم در برابر نور خورشید محافظت کنم.

۲۰. a drop of rain
یک قطره باران

Their simple wedding ceremony couldn’t have been more perfect, and there wasn’t a drop of rain that day.
مراسم ازدواج ساده آن ها نمی توانست بهتر از این برگزار شود، در آن روز حتی یک قطره باران هم نبارید.

۲۱. glorious weather
هوای عالی

Yesterday’s match was played in glorious weather with plenty of warm sunshine.
مسابقه دیروز در هوایی عالی و با تابش آفتابی گرم برگزار شد.

۲۲. the best of the weather
بهترین شرایط آب و هوایی

It got clearer as I went north, so we must have got the best of the weather.
هرچه به سمت شمال حرکت کردم، هوا صاف تر شد. پس باید با بهترین شرایط آب و هوایی مواجه شویم.

۲۳. feel the heat
احساس گرما کردن

I could feel the heat of the sun on my back as I cycled through the park.
همان طور که در پارک می چرخیدم، می توانستم گرمای خورشید را روی پشتم احساس کنم.

۲۴. escape from the heat
فرار کردن از گرما

In summer, many people leave the city for the seaside to escape from the heat.
بسیاری از مردم در تابستان و برای فرار از گرما، از شهر خارج می شوند و به ساحل می روند.

۲۵. dive into water
شیرجه زدن در آب

He dove into the water and started swimming.
او در آب شیرجه زد و شروع کرد به شنا کردن.

۲۶. get a suntan
برنزه شدن

She’s on the beach all day, trying to get a really deep suntan.
اون تمام روز توی ساحل بود و سعی می کرد تا تنش حسابی برنزه بشه.

۲۷. cool off
خنک شدن

It can get hot in the summer so you may want to cool off with an ice dessert.
در فصل تابستان هوا بقدری داغ میشود که شاید بخواهید با یک دسر یخی خنک شوید.

۲۸. floaties
بازوبند ش

I used to hate wearing floaties when I was a kid. I just wanted to swim like all the adults.
وقتی بچه بودم، از پوشیدن بازوبند شنا متنفر بودم. فقط می خواستم مثل همه بزرگسالان شنا کنم.

۲۹. life guard
غریق نجات

The life guard blew his whistle to tell the people they were swimming too far away.
غریق نجات سوت زد که به مردم بگوید آنها در فاصله خیلی دور در حال شنا کردن بودند.

۳۰. popsicle
بستنی یخی

I have great memories of going to the beach with my grandparents when we were younger. They would always buy us popsicles.
من خاطرات بسیارخوبی از رفتن به ساحل با پدربزرگ و مادربزرگم دارم وقتی جوانتر بودیم، آنها همیشه برای ما بستنی یخی می خریدند.

۳۱. take a dip
آب تنی کردن

I’m going to take a quick dip and then I’ll come home.
من قصد دارم یه آب تنی کنم و سپس به خانه بر گردم.

۳۲. peak season
فصل اوج شلوغی

July and August are the peak season months. This is when everything becomes more expensive.
جولای و آگوست ماه های اوج شلوغی جمعیت هستند. این زمانی است که همه چیز گرانتر می شود.

۳۳. rate
نرخ قیمت ها

The rates of the resort are always higher in the summer months.
نرخ اقامتگاه های تفریحی همیشه در ماه های تابستان بیشتر است.

۳۴. sun lounger
تختخواب آفتابگیر

We had to wake up early to make sure we got the sun loungers we wanted by the pool.
برای اطمینان ازین که تخت های آفتابگیری را که در کنار استخرمیخواستیم گرفته ایم باید زود بیدار شویم.

۳۵. flip flops
دمپایی لاشصتی

No one wears shoes when they go to the beach. You can only see people who are barefoot or wearing flip flops.

هیچ کس موقع رفتن به ساحل کفش نمی پوشه. کافیه یه نگاهی به افرادی که پابرهنه هستند یا دمپایی لاشصتی پوشیدند ببندازی.

۳۶. tank top
تیشرت بدون آستین

When you wear a tank top, your arms get nice and brown.
وقتی تیشرت بدون آستین می پوشی بازوهای زیبا و قهوه ای ات نمایان میشن.

۳۷. blistering heat
گرمای شدید

No one stays in the city during the summer because of the blistering heat.
هیچ کس درطول تابستان به دلیل گرمای شدید در شهر نمی ماند.

۳۸. breeze
نسیم

I love being by the sea because there’s always a breeze and I don’t get too hot.
عاشقاین هستم که کنار دریا بمانم چون آنجا همیشه نسیمی می وزه و خیلی گرمم نمیشه.

۳۹. humid
مرطوب

In many parts of Europe it’s very humid in the summer and it’s easy to sweat.
در بسیاری از مناطق اروپا تابستان بسیار مرطوب است و براحتی عرق می کنی.

۴۰. scorching hot
بسیار گرم و سوزان

It’s scorching hot today and every one is swimming in the pool.
امروز هوا خیلی گرم و سوزان است و همه در استخر شنا می کنند.

۴۱. fishing rod
چوب ماهیگیری

Tim just got a new fishing rod for his birthday and he hopes to go fishing this weekend.

تیم تازه برای جشن تولدش یک چوب ماهیگیری هدیه گرفته و امیدواره آخر این هفته به ماهیگیری برود.

۴۲. hiking trail
مسیرپیاده روی مسیری که شما در هنگام پیاده روی بر روی آن راه میروید.

We’re going to go on an easy (hiking) trail because it is our first time.
ما قصد داریم پیاده روی را در یک مسیر آسان ادامه دهیم چون این اولین بارمان است.

۴۳. pitch
برپا کردن، زدن

We should pitch our tent here away from the water.
ما باید چادرمان را اینجا دور از آب برپا کنیم.

۴۴. get away
به تعطیلات رفتن

I really need to get away this year.
امسال واقعا باید به تعطیلات برم.

۴۵. check out
رفتن و بازدید کردن از

While we were in France, we checked out some of the food markets.
وقتی فرانسه بودیم، به بازارهای اغذیه رفتیم و دیدن کردیم.

۴۶. kick back
استراحت کردن

All I did on holiday was kick back and take it easy.
در تعطیلات فقط استراحت کردم.

۴۷. take in
وقت اختصاص دادن برای یک فعالیت

While we were there, we took in the sights. It’s such an interesting city.
وقتی اونجا بودیم وقت گذاشتیم و از نقاط دیدنی بازدید کردیم. عجب شهر قشنگی.

۴۸. burn up
تب بالا داشتن

I asked to see a doctor because I was burning up.
درخواست کردم که پیش دکتر بروم چون داشتم از تب می سوختم.

۴۹. come down with / go down with
مبتلا شدن به

He came down with food poisoning on holiday, so we stayed in the hotel most of the time!
او در سفر دچار مسمومیت غذایی شد، بنابراین بیشتر اوقات رو در هتل ماندیم.

۵۰. come out in (spots / a rash)
لکه/ کهیر زدن

“I bought a local sun cream, but I came out in a horrible rash.”
کرم ضد آفتاب محلی خریدم، اما به طور وحشتناکی کهیر زدم.

۵۲. keep (something) down
چیزی را در معده نگه داشتن

I got terrible food poisoning and I couldn’t keep anything down.
به شدت دچار مسمومیت غذایی شدم و نمی تونستم چیزی توی معده ام نگه دارم.

۵۲. pick up
ویروس گرفتن

I think I picked up a bug when I was on holiday.
فکر کنم وقتی در تعطیلات بودم مبتلا به ویروس شدم.

واژگان ضروری تابستان

bathing suits
لباس حمام

bikinis
بیکینی

sunbathing
آفتاب گرفتن

laying out
چیدمان

sunscreen
ضد آفتاب

suntan lotion
لوسیون ضد آفتاب

They put on sunscreen or suntan lotion to protect their skin while playing outside, especially near water. The lotion allows for just a little bit of a suntan but not too much.
آنها برای محافظت از پوست خود در حین بازی در بیرون، به ویژه در نزدیکی آب، کرم ضد آفتاب یا لوسیون ضد آفتاب می زنند. لوسیون فقط کمی برنزه شدن پوست را امکان پذیر می کند اما نه بیش از حد.

boys of summer
پسران تابستان

Little League
لیگ کوچک

softball
سافت بال

North American children like to have snow cones
کودکان آمریکای شمالی دوست دارند یخ تراشیده شده داشته باشند

That same sweet syrup can be frozen on stick and becomes an ice pop.
همان شربت شیرین را می توان روی چوب بستنی منجمد کرد و تبدیل به  ice pop شود.

Americans particularly love lots of ice in their drinks, including iced coffee and iced tea.
آمریکایی‌ها به‌خصوص عاشق یخ زیادی در نوشیدنی‌های خود هستند، از جمله قهوه سرد و چای سرد.

You need a tent or something to cover you in case it rains. You need a sleeping bag to keep you warm if nights are cool or at least a mosquito net to protect you from bugs.
به یک چادر یا چیزی نیاز دارید که در صورت بارندگی شما را بپوشاند. اگر شب‌ها خنک است به کیسه‌خوابی نیاز دارید تا شما را گرم نگه دارد یا حداقل به یک پشه‌بند برای محافظت از شما در برابر حشرات نیاز دارید.

You need a campfire to make food or to help you stay warm. Campfires are also great places to gather with friends to sing and tell stories.  Really big campfires are called bonfires and are popular in Europe.
برای درست کردن غذا یا کمک به گرم ماندن به یک آتش در کمپ نیاز دارید. آتش‌های کمپ مکان‌های خوبی برای جمع شدن با دوستان برای آواز خواندن و داستان‌گویی هستند. آتش‌های واقعاً بزرگ آتش‌سوزی نامیده می‌شوند و در اروپا محبوب هستند.

If you are camping near a lake or river, you might want to try fishing and cooking your catch on your campfire. Bring a fishing pole or rod, and bait to attract the fish.
اگر در نزدیکی دریاچه یا رودخانه کمپ می زنید، ممکن است بخواهید ماهیگیری کنید و صید خود را روی آتش کمپ خود بپزید. یک میله یا چوب ماهیگیری و طعمه برای جذب ماهی بیاورید.

cleaning the fish to get it ready to cook is a messy job. You may want to just want to catch and release, which means to hook the fish but then to throw it back into the water. You still have all the fun of fishing.
تمیز کردن ماهی برای آماده کردن آن برای پختن، کار کثیفی است. ممکن است بخواهید فقط بخواهید صید و رها کنید، به این معنی که ماهی را قلاب کنید اما سپس آن را دوباره به آب بیندازید. شما هنوز هم از ماهیگیری لذت می برید.

You know about fireflies if you live in place that has tall grass and is humid and warm. Fireflies appear everywhere from Malaysia to Tennessee in the United States.
اگر در مکانی زندگی می کنید که دارای علف های بلند و مرطوب و گرم است، درباره کرم شب تاب می دانید. کرم شب تاب در همه جا از مالزی تا تنسی در ایالات متحده ظاهر می شود.

Mini-golf, crazy golf, or putt-putt courses are popping up all over the world. These are great summer activities for families and friends.
زمین‌های مینی‌گلف، گلف دیوانه‌کننده یا توپ‌پاشی در سرتاسر جهان در حال ظهور هستند. اینها فعالیت های تابستانی عالی برای خانواده ها و دوستان هستند.

You have a putter to tap the ball into a hole. A hole-in-one means you get the ball in the hole on your first try. You try to at least make par, or the number of strokes expected per hole
. شما یک ضربه‌زننده دارید که توپ را به یک سوراخ وارد می‌کند. سوراخ در یک به این معنی است که در اولین تلاش خود توپ را در سوراخ قرار می دهید. سعی می‌کنید حداقل تعداد ضربه‌های مورد انتظار در هر سوراخ را همتراز کنید.

Barefoot (Adj) – To be without shoes…who wants to wear shoes on the beach
پابرهنه (Adj) – بدون کفش بودن… چه کسی می خواهد در ساحل کفش بپوشد؟

Sally and Mike are getting married on the beach. It will be a casual affair and they’ll be barefoot
سالی و مایک در ساحل با هم ازدواج می کنند. این یک رابطه معمولی خواهد بود و آنها پابرهنه خواهند بود.

Cone (N) – A triangle shaped biscuit that you put ice-cream insideمخروط (N) – یک بیسکویت مثلثی شکل که داخل آن بستنی می‌گذارید.

Little Jonny started crying because he dropped his ice-cream cone in the sand.
جونی کوچولو به دلیل اینکه بستنی خود را در ماسه انداخت شروع به گریه کرد.

Floaties (N) – The air rings that small children wear on their arms to help them stay above the water.
شناورها (N) – حلقه‌های هوایی که کودکان کوچک روی بازوهای خود می‌بندند تا به آنها کمک کند بالای آب بمانند.

I used to hate wearing floaties when I was a kid. I just wanted to swim like all the adults.
وقتی بچه بودم از پوشیدن شناور متنفر بودم. من فقط می خواستم مثل همه بزرگسالان شنا کنم.

Frisbee (N) – A small flat disc that people throw to each other on the beach.
فریزبی (N) – یک دیسک تخت کوچک که مردم در ساحل به سمت یکدیگر پرتاب می‌کنند.

I love going to the beach and playing Frisbee with my dog in the summer
من عاشق رفتن به ساحل و بازی فریزبی با سگم در تابستان هستم.

Jet ski (N) – Like a motorbike on water
جت اسکی (N) – مانند موتور روی آب.

If you’re under 16 years of age, you cannot go on a jet ski alone
اگر کمتر از ۱۶ سال سن دارید، نمی توانید به تنهایی جت اسکی بروید.

Life guard (N) – The person who patrols the beach and helps anyone who gets into danger
نجات غریق (N) – شخصی که در ساحل گشت می زند و به هر کسی که در معرض خطر قرار می گیرد کمک می کند.

The life guard blew his whistle to tell the people they were swimming too far away
غریق غریق سوت خود را دمید تا به مردم بگوید که آنها خیلی دورتر شنا می کنند.

Life jacket (N) – The yellow or orange jacket full of air that people wear on boats to keep them safe
جلیقه نجات (N) – جلیقه زرد یا نارنجی پر از هوا که افراد در قایق ها برای ایمن نگه داشتن آن ها می پوشند.

It’s illegal to have a trip in a small boat without wearing a life jacket
سفر با قایق کوچک بدون پوشیدن جلیقه نجات غیرقانونی است.

Pebbly (Adj) – To describe something with many small stones
سنگریزه : برای توصیف چیزی با تعداد زیادی سنگ کوچک.

The Greek beaches are beautiful. The only problem is that many of them are pebbly and uncomfortable to walk on
سواحل یونان زیبا هستند. تنها مشکل این است که بسیاری از آنها سنگریزه هستند و راه رفتن روی آنها راحت نیست.

Popsicle  (N) – The flavored ice on a stick that will help you cool down in the heat
بستنی (N) – یخ طعم‌دار روی چوب که به شما کمک می‌کند در گرما خنک شوید.

I have great memories of going to the beach with my grandparents when we were younger. They would always buy us popsicles.
من خاطرات خوبی از رفتن به ساحل با پدربزرگ و مادربزرگم در جوانی دارم. همیشه برای ما بستنی می خریدند.

Sandcastle (N) – A castle made out of sand.
قلعه‌ای که از ماسه ساخته شده است.

Kids love to spend time playing in the sand and making sandcastles
بچه ها دوست دارند وقت خود را با شن بازی و ساخت قلعه های شنی بگذرانند.

Sandy (Adj) – When something is covered in sand
وقتی چیزی پوشیده از شن باشد.

They chose to get married on a sandy beach in Turkey. It was the perfect place for a destination wedding
آنها تصمیم گرفتند در ساحل شنی ترکیه ازدواج کنند. مکان مناسبی برای عروسی در مقصد بود.

Seashore (N) – Beach
ساحل

Every summer my family and I go to the seashore. I can’t imagine not going to the beach in the  summer
هر تابستان من و خانواده ام به ساحل می رویم. نمی توانم تصور کنم در تابستان به ساحل نروم.

Shade (N) – Areas that create shadow and protect you from the sun and heat
سایه – مناطقی که سایه ایجاد می‌کنند و از شما در برابر آفتاب و گرما محافظت می‌کنند.

I’m going to have to go and sit in the shade; I can feel my skin burning
من باید بروم و در سایه بنشینم. احساس می کنم پوستم می سوزد.

Sunburn (N) – When you have too much sun and your skin turns red
آفتاب‌سوختگی (N) – وقتی بیش از حد آفتاب دارید و پوست‌تان قرمز می‌شود.

I’ve got terrible sunburn from not wearing enough sunscreen so I will have to give the beach a miss today (not go to the beach today).
من به دلیل استفاده نکردن از کرم ضد آفتاب به اندازه کافی دچار آفتاب سوختگی شدید شدم، بنابراین باید امروز ساحل را از دست بدهم (امروز به ساحل نروم).

Sunscreen (N) – The cream that you can put on your body to protect yourself from getting burned
کرم ضد آفتاب – کرمی که می‌توانید روی بدنتان بزنید تا از سوختگی محافظت کنید.

I always wear sunscreen with SPF 30. I have sensitive skin and burn easily
من همیشه از ضد آفتاب با SPF 30 استفاده می کنم. پوست حساسی دارم و به راحتی می سوزم.

Take a dip (V) – To go for a quick swim
شیرجه بزنید (V) – برای شنای سریع.

I’m going to take a quick dip and then I’ll come home
من می روم یک شیرجه سریع و سپس به خانه می آیم.

Towel (N) – The thing you use to dry your body after going for a swim
حوله (N) – چیزی که برای خشک کردن بدن خود بعد از رفتن به شنا استفاده می کنید.

My towel is wet. I have to lay it out in the sun for it to dry
حوله ام خیس است. باید آن را زیر آفتاب بگذارم تا خشک شود.

واژگان ضروری تابستان امواج

Waves (N) – The motion of the water. The opposite of flat sea.
امواج (N) – حرکت آب. برعکس دریای صاف.

My brother always wants to go where the waves are. He’s a surfer
برادر من همیشه می خواهد برود جایی که موج است. او موج سوار است

در استراحتگاه RESORT

Attendants (N) – The waiters who serve you at the side of the pool.
مهمانداران (N) – پیشخدمت هایی که در کنار استخر به شما خدمات می دهند.

The attendants at our resort are really busy because of all the guests.
خدمه در استراحتگاه ما به خاطر همه مهمانان واقعاً شلوغ هستند.

Peak season (N) – The busiest period when tourists visit a place.
فصل اوج (N) – شلوغ ترین دوره زمانی که گردشگران از یک مکان بازدید می کنند.

July and August are the peak season months. This is when everything becomes more expensive.
جولای و آگوست ماه های اوج فصل هستند. این زمانی است که همه چیز گران می شود.

Pool (N) – The manmade place where you can swim in a hotel.
استخر (N) – مکان ساخت انسان که در آن می توانید در هتل شنا کنید.

I prefer swimming in the pool rather than the sea. I can’t stand salt water.
من شنا در استخر را به دریا ترجیح می دهم. من طاقت آب نمک را ندارم.

Rates (N) – The prices in a particular season.
نرخ ها (N) – قیمت ها در یک فصل خاص.

The rates of the resort are always higher in the summer months.
نرخ های استراحتگاه همیشه در ماه های تابستان بالاتر است.

Sun lounger (N) – The outdoor bed that you lie on in the sun.
صندلی آفتابگیر (N) – تخت در فضای باز که زیر نور آفتاب روی آن دراز می کشید.

We had to wake up early to make sure we got the sun loungers we wanted by the pool.
باید زود بیدار می‌شدیم تا مطمئن شویم که صندلی‌های آفتاب‌گیری را که می‌خواستیم در کنار استخر تهیه کرده‌ایم.

Tip (V/N) – To leave a gift of money to say thank you for the service.
گذاشتن یک هدیه برای تشکر از خدمات.

We left a $5 tip because the service was great.
ما یک انعام ۵ دلاری گذاشتیم زیرا خدمات عالی بود.

لباس ها CLOTHES

Bathing suit (N) – A full-piece swimsuit for women.
لباس شنا (N) – یک لباس شنا تمام تکه برای زنان.

My grandmother always wears a bathing suit because she doesn’t feel comfortable showing so much skin.
مادربزرگ من همیشه لباس شنا می‌پوشد، زیرا احساس راحتی نمی‌کند که آنقدر پوست نشان دهد.

Bikini (N) – A two-piece swimsuit for girls.
بیکینی (N) – مایو دو تکه برای دختران.

I always wear a bikini when I go to the beach because it’s easier to get a tan.
من همیشه وقتی به ساحل می روم بیکینی می پوشم زیرا برنزه شدن راحت تر است.

Board shorts (N) – The surfer style shorts boys or men wear.
شورت تخته ای (N) – شورت سبک موج سواری برای پسران یا مردان.

My brother just bought a great pair of Rip Curl board shorts for swimming this summer.
برادر من به تازگی یک جفت شورت تخته ای Rip Curl برای شنا خریده است.

Flip flops (N) – Japanese style sandals that are worn at the beach.
دمپایی (N) – صندل به سبک ژاپنی که در ساحل پوشیده می شود.

No one wears shoes when they go to the beach. You can only see people who are barefoot or wearing flip flops.
هیچکس وقتی به ساحل می رود کفش نمی پوشد. شما فقط می توانید افرادی را ببینید که پابرهنه هستند یا دمپایی می پوشند.

جمع بندی و نتیجه گیری

از شما سپاسگزارم که مقاله لغت و اصطلاح داغ تابستانی را مطالعه نمودید. برنامه شما برای این تابستان چیست؟ قصد دارید به کجا سفر کنید؟ در چه دوره آموزشی شرکت کنید؟ لطفا اگر لغت و اصطلاح دیگری را هم لازم می دانید به ما بگویید تا به این مقاله اضافه کنیم. در صورتی که به مشکل برخوردید حتما با ما در ارتباط باشید.

نوشته های مشابه

‫۶ دیدگاه ها

  1. سلام دوست خوبم ممنون از نگاه پر مهرت.
   مرسی ازتون که وقت گذاشتید و مقاله رو به دقت بررسی کردید.
   و اینکه خوشحالیم که تونستیم کمکی به پیشرفتتون بکنیم.
   اگر زبان آموز سطح پایه هستی حتما به بخش های آموزش لغات و مکالمه انگلیسی سربزن و اگر زبان آموز سطح متوسط به بالا هستی حتما به بخش های آیلتس و گرامر سر بزن حتما مفید خواهند بود.
   حتما اگر به مشکل برخوردی کامنت بذار دوستان و من در سریع ترین زمان ممکن مشکل رو حل میکنیم.
   خلاصه که مرسی که هستی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا