آموزش گرامر

تفاوت shall و will در زبان انگلیسی (افعال کمکی زمان آینده)

هنگامی که می خواهید در مورد آینده به زبان انگلیسی صحبت کنید، می توانید از اشکال مختلفی استفاده کنید، از جمله حال استمراری،

“be going to”، “will” و “shall”.
«will» و «shall» به دلیل ساختار ساده‌شان از بسیاری جهات ساده‌ترین استفاده از آن‌ها هستند، اما به راحتی می‌توان آنها را اشتباه گرفت. پس تفاوت آنها چیست و چه زمانی باید از آنها استفاده کرد؟

کاربرد shall و will: برای تصمیمات آنی

به طور کلی shall تمام کاربردهای will را در بر می گیرد. یعنی می توانیم از آن برای  همچنین تصمیمات آنی استفاده کنیم.

زمانی که در لحظه برای انجام کاری تصمیم می گیرد یا پیشنهاد می دهید که کاری را برای کسی انجام دهید می توان از هر دو استفاده کرد:

I will open the door. You don’t need to come down
در را باز خواهم کرد. نیازی نیست بیای پایین

I shall send you a message when he’s here
وقتی او اینجا باشد برای شما پیام خواهم فرستاد.

Will

اساسی ترین و رایج ترین شکلی که برای بیان آینده استفاده می شود « Will » است. ساختار ” Will ” آسان است زیرا برای همه موضوعات یکسان است و نیازی به تغییر چیزی در مورد فعل ندارید.

چه زمانی از « shall » و « Will » در انگلیسی استفاده می کنید؟

روش عادی برای بیان زمان آینده ساده در انگلیسی، استفاده از فعل معین (modal) به دنبال شکل پایه یک فعل اصلی است.
فعل معین shall در انگلیسی مدرن زیاد استفاده نمی شود، مگر در پیشنهادات یا پیشنهادات کمک.

Shall I help you? Shall I cook supper
کمکت کنم؟ شام بپزم؟

Shall we go to the cinema tonight
امشب بریم سینما؟

هر گونه تمایز بین Shall وWill در زبان انگلیسی گفتاری دشوار است، زیرا شکل قراردادی، ’ll ، به معنای Shall وWill استفاده می شود. Shall استفاده می شود:
با سوالاتی که شامل I و we می شود وقتی گوینده در حال ارائه پیشنهاد یا ارائه کمک است.

Shall I help you? Shall I cook supper
کمکت کنم؟ شام بپزم؟

Shall we go to the cinema tonight
امشب بریم سینما؟

Will استفاده می شود:
با  I و we برای نشان دادن نیت و قول دادن.

Don’t worry. I shan’t/won’t be late and Helen won’t be late either
نگران نباش من دیر نمی کنم/نخواهم آمد و هلن هم دیر نخواهد آمد.

We shall/will be in touch
ما در تماس خواهیم بود / خواهیم بود.

I shall/will try to ensure that you get a good room
من سعی خواهم کرد/سعی کنم که اتاق خوبی داشته باشید.

you, he, she, it, and they,برای اطمینان دادن استفاده میشود.
He will be well treated
با او به خوبی رفتار خواهد شد.

You will have your money next week
هفته آینده پول خود را خواهید داشت.

 

Shall

کاربرد   Shall در اول شخص مفرد و لول شخص جمع نشان دهنده عملی است که واقعا در آینده صورت خواهد گرفت بدون اینکه فاعل قصدی در آن داشته باشد.  جملاتی را که با     Shall در اول شخص مفرد و جمع بکار می بریم یک آینده خالص می باشد که آنرا در انگلیسی   Pure Future گویند.

I shall be at the office tomorrow.
من فردا در اداره خواهم بود.

I shall be thirty two next month.
ماه آینده من بیست و پنج ساله خواهم بود.(خواهم شد.)

*کاملا معین است که فقط عمل در آینده واقع می شود،بدون آنکه فاعل بتواند در آن کوچکترین دخالتی داشته باشد.زیرا در جمله اول فاعل یک کارمند است و باید روز بعد در اداره باشد و یا در جمله دوم فاعل نمی تواند زمان را نگهدارد و نگذارد زمان پیش نرود.  Shall قصد و تصمیمی را نمی رساند ولی فعل کمکی  Will درآینده نمایانگر قصد و قول و تصمیمی است که بوسیله فاعل جمله گرفته شده است.مثال های زیر با دقت توجه فرمایید:

تفاوت مهم : از shall فقط با ضمایر I و we استفاده می کنیم. بنابراین استفاده از آن با اسم ها یا سایر ضمیرها امکان پذیر نیست!

تفاوت مهم : shall در مقایسه با will کاملا رسمی محسوب می شود.

اصرار بر چیزی فرم‌های کامل معمولاً استفاده می‌شوند و در گفتار تاکید می‌شوند.

You will do what I tell you
شما همان کاری را که من به شما می گویم انجام خواهید داد!

Jane will go to Mary’s even if I have to carry her there
جین به مری می‌رود حتی اگر مجبور باشم او را به آنجا ببرم.

درخواست های مؤدبانه و دادن دعوت نامه.

Will you help me look for my purse
آیا به من کمک می کنید تا به دنبال کیفم بگردم؟

Will you come to lunch on Friday?
جمعه برای ناهار می آیی؟

I shall see him tomorrow.
من او را فردا خواهم دید.(قصدی در کار نیست و اکثرا او را می بینم.)

*چنانچه برای کلیه ضمائر فاعلی در زمان آینده از will  استفاده گردد آن زمان را آینده مشدد یا (Intensive Future) میگویند که اکثر مردم به خصوص آمریکایی ها برای تمام ضمایر از  will استفاده می کنند.

تفاوت مهم چهارم: زمانی که از shall در جمله های پرسشی استفاده می کنیم برای ارائه پیشنهاد انجام کاری است و نه پیش بینی چیزی در آینده.

Shall we go? It’s getting late
بریم؟ داره دیر میشه.

Shall I ask him to study with us
آیا از او بخواهم با ما درس بخواند؟

برای دستور دادن

You will finish your work before you watch TV, won’t you
قبل از تماشای تلویزیون کار خود را تمام می کنید، اینطور نیست؟

Louisa, will you please be quiet!
لوئیزا، لطفا ساکت باش!

برای نشان دادن اینکه کسی در انجام کاری اصرار دارد (با استرس کامل).

Oh! Tony will keep jogging me when I’m trying to write
اوه تونی وقتی میخواهم بنویسم به دویدن من ادامه میدهد!

No wonder you feel sick. You will eat chocolate all day long
جای تعجب نیست که شما احساس بیماری می کنید. در تمام طول روز شکلات می خورید.

برای نشان دادن پیش بینی

The match will be finished by now
مسابقه تا الان تموم میشه

I think it will probably rain tomorrow.
فکر کنم فردا احتمالا بارون میاد.

We shall travel more when we get a raise in our salary
زمانی که حقوق خود را افزایش دهیم بیشتر سفر خواهیم کرد

There will be more students in the university next year
سال آینده دانشجویان بیشتری در دانشگاه خواهند بود

will
                     شکل خلاصه شده will : ’ll

He’ll be home soon.
او به زودی به خانه خواهد آمد.

                     شکل منفی خلاصه شده will : won’t

Eve won’t speak to Harriet.
حوا با هریت صحبت نمی کند.

shall
                     شکل خلاصه شده shall: ’ll.
                     شکل منفی خلاصه شده shall: shan’t (used mainly in British English).

I shan’t say a word.
من یک کلمه نمی گویم

شکل انقباض، “shan’t” چیزی است که ما عموماً در گفتار انگلیسی از آن استفاده می کنیم، اما به ندرت به شکل نوشتاری آن استفاده می کنیم.

ما سوال را با وارونه کردن موضوع و “shall ” انجام می دهیم. در اینجا فرم سؤال برای همه موضوعات وجود دارد، اگرچه ما معمولاً در سؤالات با I و we فقط از «shall » استفاده می کنیم:

ما از “shall” به روش های زیر استفاده می کنیم:

 برای ارائه پیشنهادات با استفاده از I/we

Shall I make some lunch
ناهار درست کنم؟

Shall we help you with your bags
آیا در مورد کیف هایتان به شما کمک می کنیم؟

Where shall I drop you off? Outside your office
تو را کجا پیاده کنم؟ بیرون دفترت؟

Shall I water your plants while you’re away?
آیا تا زمانی که شما دور هستید به گیاهان شما آبیاری کنم؟

Shall we go to the park later
بعدا بریم پارک؟

Shall we have something to eat
چیزی بخوریم؟

Who shall we invite to the party
چه کسی را به مهمانی دعوت کنیم؟

What shall we do after we’ve watched the film?
بعد از تماشای فیلم چه کنیم؟

 برای بیان تعهدات رسمی

Applicants shall provide evidence of their qualifications
متقاضیان باید مدارکی مبنی بر صلاحیت خود ارائه دهند.

Guests shall not remove anything from the rooms
مهمانان نباید چیزی را از اتاق ها بردارند.

The tenant shall pay the agreed amount on the first day of every month
مستاجر باید مبلغ مورد توافق را در روز اول هر ماه بپردازد.

The accused shall appear in court again on 26th October
متهم مجدداً در ۲۶ مهرماه در دادگاه حاضر می شود.

قول دادن

I shall never forget the help you gave me
هیچ وقت کمکی که به من کردی فراموش نمی کنم.

I shan’t be late
دیر نکنم

We shall do everything we can to solve the problem
ما تمام تلاش خود را برای حل مشکل انجام خواهیم داد.

He shan’t be long. Do have a seat while you wait.
او طولانی نخواهد بود در حالی که منتظر هستید یک صندلی داشته باشید.

 برای توصیف آینده بسیار رسمی

We shall overcome this difficult moment
ما بر این لحظه سخت غلبه خواهیم کرد.

The tests shall be carried out by an independent body
این آزمایش ها باید توسط یک نهاد مستقل انجام شود.

Mr Lopez shall begin his talk at 2:30pm
آقای لوپز سخنرانی خود را ساعت ۲:۳۰ بعد از ظهر آغاز خواهد کرد.

Access to the city center shall be limited today due to the marathon.
دسترسی به مرکز شهر امروز به دلیل برگزاری ماراتن محدود خواهد بود.

زمانی که کاری در اثر مرور زمان خود به خود عملی گردد در این حالت می توان در دوم شخص مفرد به جای Will  ازShall   استفاده کرد.مثال:

شما ماه آینده ۲۷ ساله خواهید شد.

Next month you shall be twenty seve

کلمات زیر با زمان آینده بکار نمی روند بلکه بعد از آنها اکثرا زمان حال ساده و گاهی اوقات نیز زمان ماضی نقلی بکار می رود.

این کلمات عبارتند از:
When           زمانی
if                    اگر
after              بعد از
before            قبل از
as soon as    به محض
as long as     تا زمانیکه
until               تا زمان
unless          مگر اینکه

If he comes here, you will see him
اگر او اینجا بیاید او را خواهی دید.

As soon as the plane lands , everyone will get off.
به محض اینکه هواپیما به زمین بنیشیند همه پیاده خواهند شد.

When you have finished your work , you can go home.
وقتی که شما کارتان را تمام کردید،می توانید به منزل بروید. 

بر خلاف تصور خیلی ها shall در آمریکا نیز کاربرد دارد و تمام اسناد مهم نیز به کار میرود:

Each party shall give one month’s notice in writing in the event of termination
هر یک از طرفین در صورت فسخ باید یک ماه اخطار کتبی بدهد.

رابطه should و would نیز همین جوریه.

I should be grateful if you would kindly send me your latest catalogue
اگر لطف کنید آخرین کاتالوگ خود را برای من بفرستید، ممنون می شوم.

جمع بندی و نتیجه گیری

در این مقاله درباره تفاوت های shall و will در زبان انگلیسی صحبت کردیم.

ممکن است که شنیده باشید که shall نیز مانند will یک فعل کمکی است که برای اشاره به زمان آینده مورد استفاده قرار می گیرد.

اما با مطالعه ی این مقاله به خوبی متوجه تفاوت ها و باید و نباید های shall و will شدید. با ما از طریق بخش کامنت درارتباط باشید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا