آموزش مکالمه

پرکاربردترین عبارات برای تشکر کردن به انگلیسی

تشکر کردن جمله ‌ی نیرومندی است. میتواند شما را در احساس قدردانی، اشتراک گذاری لذت و مهربانی با دیگران و نشاندن لبخند بر لب دیگران و القای حس خوشحالی یاری دهد.

از شما میخواهم تمامی راه های تشکر کردن در زبان انگلیسی را بدانید تا بتوانید قدردانی خود در تمامی موقعیتها را نشان دهید.

شما در حال پیاده‌روی به سمت محل کار هستید و یک غریبه شما را در خیابان متوقف می کند و می گوید: I love your skirt “من عاشق دامنت هستم.” به انگلیسی. چه می گویید؟

یا شاید همسایه انگلیسی‌زبان شما شام خانواده‌تان را می‌آورد زیرا شما برای جراحی در بیمارستان بودید. That’s super nice! این فوق‌العاده خوب است! پس چگونه می توانید ابراز سپاسگزاری کنید؟

می‌خواهم بدانید که چگونه می‌توانید به زبان انگلیسی تشکر کنید تا بتوانید در هر شرایطی قدردانی خود را ابراز کنید.

در درس امروز روش‌های جدیدی برای تشکر از شما در موارد زیر خواهید داشت:

 • Your colleague offers to get you some coffee from the cafeteria
  همکارتان به شما پیشنهاد می دهد که از کافه تریا برای شما قهوه بیاورد.
 • Your boss holds the door open for you
  رئیس شما در را برای شما باز نگه می دارد.
 • A company offers you a job or a promotion
  یک شرکت به شما شغل یا ارتقاء می دهد.
 • You end a business meeting with new clients
  شما یک جلسه کاری را با مشتریان جدید به پایان می رسانید.
 • Your husband/wife offers to clean the dishes because you had a long day
  شوهر/همسرتان به شما پیشنهاد می‌کند که ظرف‌ها را تمیز کنید، زیرا روز طولانی سپری کرده‌اید.
 • Your friend calls and remembers you on your birthday
  دوستت زنگ می زند و در روز تولدت به یادت می آورد.
 • Your team at works stays late to finish a project on time
  تیم شما در محل کار دیر می‌ماند تا یک پروژه را به موقع تمام کند.
 • Your friend helps you during a difficult time after your mom passed away
  دوستتان در دوران سختی پس از فوت مادرتان به شما کمک می کند.

با این درس انگلیسی مطمئن، بیش از ۳۰ روش متداول برای ابراز تشکر به زبان انگلیسی را خواهید آموخت تا بتوانید با هر موقعیتی سازگار شوید.

تشکر کردن در موقعیت‌های غیر رسمی

آیا دوستتون سالگرد تولدتون را به تو و شوهرت تبریک گفت؟ آیا دفتر شما تولدتون را با کیک جشن گرفتند ؟ آیا یک غریبه در اداره پست را برای شما باز کرده است؟

برای این تجربیات روزمره و غیررسمی، می‌توانیم از انواع بیان برای تشکر استفاده کنیم.

Thank you. / Thanks so much. / Thanks a lot. / Thanks a bunch. / Thanks a ton. / Thanks!
متشکرم. / خیلی ممنون. / خیلی ممنون. / بسیار ممنون. / یک تن متشکرم. / با تشکر!

آیا همکارتان در محل کار فقط یک فنجان قهوه برای شما آورده است؟ گفتن:

“Thanks a bunch! I really need an extra dose of caffeine right now!”
“بسیار ممنون! من واقعاً در حال حاضر به دوز اضافی کافئین نیاز دارم!»

“Thanks! You’re awesome for thinking of me.”
“با تشکر! تو عالی هستی که به من فکر می کنی.»

“Thank you!”
“متشکرم!”

I really appreciate it. / You shouldn’t have
من واقعا قدردان آن هستم.

آیا دفتر شما فقط یک هدیه تولد یا یک جشن غافلگیرکننده در محل کار به شما داده است؟ گفتن:

“I can’t believe you did this! You shouldn’t have. But thank you so much. This was very kind of you.”
«باورم نمی‌شود این کار را کردی! شما نباید این کار رو میکردی من واقعا قدردان هستم. اما خیلی ممنون این از محبت شما بود.»

“What a thoughtful gift. I really appreciate this!”
“چه هدیه متفکرانه ای. من واقعا به این خاطر سپاسگذارم!”

I don’t know what to say! / That’s very kind
یک غریبه در خیابان فقط از شما تعریف کرد. گفتن:

“I don’t know what to say. Thank you.”
“من نمی دانم چه بگویم. متشکرم.”

“That’s very kind of you. Thank you.”
“این از شما خیلی مهربان است. متشکرم.”

You’re the best. / I owe you one. / You rock
تو بهترینی. / یکی بهت بدهکارم. / تو شاهکاری.

دوست شما در محل کار تا دیر وقت می ماند تا به شما کمک کند تا یک پروژه را به پایان برسانید.

“You’re the best. I wouldn’t have finished this on time without you.”
“تو بهترینی. بدون تو این را به موقع تمام نمی کردم.»

“I really owe you one. Thanks for staying late. Next time you need help, I’ve got it.”
“من واقعا یکی به شما مدیونم. ممنون که دیر ماندی دفعه بعد که به کمک نیاز دارید، آن را دریافت کردم.»

What would I do without you? / To say thank you is not enough. / I can’t thank you enough
من بدون تو چه کار می کردم؟ / تشکر کردن کافی نیست. / نمی توانم به اندازه کافی از شما تشکر کنم.

روز کاری پر استرس و سختی داشتید. شوهرت گفت که او مراقب شام خواهد بود و همه کارها را تمیز می کند. گفتن:

“What would I do without you? You’re wonderful.”
“من بدون تو چه کار می کردم؟ محشری.”

“I can’t thank you enough. I really need a night off.”
“من نمی توانم به اندازه کافی از شما تشکر کنم. من واقعاً به یک شب استراحت نیاز دارم.»

تشکر کردن در موقعیت‌های رسمی

برخی از موقعیت های روزانه به عنوان مثال در محل کار و زندگی شخصی ما به زبان رسمی تری نیاز دارند. و این اغلب در نوشتار صادق است.

به عنوان مثال، اگر در یک سخنرانی در یک عروسی، یک پذیرایی رسمی یا رویداد شبکه ای، یا در یک سخنرانی تشکر یا قدردانی می کنید، بهتر است زبان رسمی تری را انتخاب کنید.

یا اگر در حال نوشتن یادداشت های تشکر برای دوستان و اعضای خانواده هستید. اگر ایمیلی برای تشکر از مشتری جدید ارسال می کنید؛ یا برای شرکت دیگری نامه بنویسید، دوباره، می خواهید از این عبارات رسمی‌تر استفاده کنید.

I’m so grateful for… / I’m so thankful for… / Many thanks for…
من بسیار سپاسگزارم برای… / من بسیار سپاسگزارم برای… / بسیار سپاسگزارم برای…

نوشتن چند یادداشت تشکر برای دوستانی که بعد از تولد نوزاد یا زمانی که به والدین بیمار کمک می کردید به شما کمک کردند؟

“I’m so grateful for your help. It was a challenging time but you made it easier. Thank you.”
“من از کمک شما بسیار سپاسگزارم. زمان چالش برانگیزی بود اما شما آن را آسان تر کردید. متشکرم.”

“I’m so thankful friends like you.
“من از دوستانی مثل شما بسیار سپاسگزارم.”

I truly appreciate… / Thank you ever so much for… / It’s so kind of you to…
من واقعاً قدردانی می کنم … / همیشه از شما بسیار سپاسگزارم برای … / این خیلی لطف دارید که …

آیا برای همه اعضای تیم خود در محل کار ایمیلی برای اضافه کاری یا داوطلب شدن برای کار در روز شنبه ارسال می کنید؟

هر یک از شما – و خانواده‌هایتان – از یک شنبه برای کمک به شرکت ما برای داوطلب شدن در مسابقه ۱۰ کیلومتری به نفع تحقیقات سرطان صرف نظر کردید.

“I truly appreciate everyone’s efforts and commitments to our success. Thank you for taking time out of your personal time to meet our deadline.”
من واقعاً از تلاش ها و تعهدات همه برای موفقیت ما قدردانی می کنم. از اینکه وقت شخصی خود را برای انجام کار ناتمام ما اختصاص دادید متشکریم.»

“It was kind of each of you – and your families – to give up a Saturday to help our company volunteer at the 10km race to benefit cancer research.”
هر یک از شما – و خانواده‌هایتان – از بیخیال شدن روز یک شنبه(روز تعطیل) برای کمک به شرکت ما برای داوطلب شدن در مسابقه ۱۰ کیلومتری به نفع تحقیقات سرطان.

Thank you for going through the trouble to… / Thank you for taking the time to…
ممنون از اینکه زحمت کشیدید… / ممنون که وقت گذاشتید و…

آیا یکی از مخاطبین تجاری شما برای دادن اطلاعاتی که نیاز داشتید زمان بیشتری صرف کرده است؟ برای تشکر از شما ایمیل بفرستید…

“Hi, Samantha. I just wanted to send a note to say thank you for taking the trouble to answer all my questions. I know you are busy and I appreciate that you took the time to respond quickly. Thank you.”
“سلام، سامانتا. فقط می خواستم یک یادداشت بفرستم تا از شما تشکر کنم که زحمت کشیدید و به تمام سوالات من پاسخ دادید. می دانم که سرتان شلوغ است و از اینکه وقت گذاشتید و سریع پاسخ دادید متشکرم. متشکرم.”

I’m eternally grateful for… / I cannot thank you enough for… / I want you to know how much I value… / Words cannot describe how grateful I am for… / Please accept my deepest thanks for…
من تا ابد سپاسگزارم برای … / نمی توانم به اندازه کافی از شما تشکر کنم … / می خواهم بدانید که چقدر برایم ارزش قائل هستم … / کلمات نمی توانند توصیف کنند که چقدر سپاسگزارم … / لطفا عمیق ترین تشکر من را برای … بپذیرید …

Tragedies happen. These can be terribly stressful times. If you are writing someone to thank them to help you, these expressions are most appropriate.
گاهی اوقات ما روزهای بسیار سختی در زندگی خود داریم. شاید یکی از عزیزان بیمار شود. یک نفر از دنیا می رود. یا شاید شغلی را از دست بدهید.

تراژدی ها اتفاق می افتد. این زمان ها می توانند به طرز وحشتناکی استرس زا باشند. اگر می‌خواهید از کسی تشکر کنید تا به شما کمک کند، این عبارات مناسب‌ترین هستند.

“I’m eternally grateful to you for providing dinners to my family while I was in the hospital. I felt comforted knowing they were well-feed.”
“من برای همیشه از شما سپاسگزارم که زمانی که در بیمارستان بودم برای خانواده ام شام مهیا کردید. از اینکه می‌دانستم آنها به خوبی تغذیه می شوند، احساس آرامش کردم.»

“Words cannot express how grateful I am for your help after my mom passed away. I was devastated and you helped me get through each day. ”
کلمات نمی توانند بیان کنند که چقدر از کمک شما پس از فوت مادرم سپاسگزارم. من ویران شده بودم و تو به من کمک کردی تا ازآن درد هر روز رد بشوم. ”

Many Thanks for your …
بسیار ممنونم از اینکه…

I was so pleased to hear from you.
خیلی از شنیدنش خوشحال شدم.

I greatly appreciate your kind word.
از حسن کلام شما سپاسگزارم.

I was very thankful you are considering my problem.
از اینکه به مشکل من اهمیت میدید خیلی ممنونم.

Thank you for your consideration.
از توجه شما بسیار سپاسگزارم.

How kind you are to help me.
شما چه قدر لطف دارید.

Thank you for spending time with me.
از اینکه با من وقت میگذرونید سپاسگزارم.

Thank you for taking the trouble to help me.I do appreciate it.
از شما ممنونم که زحمت کشیدید و به من کمک کردید.

Many thanks for your assistance in our project.
خیلی ممنون از اینکه ما رو در انجام پروژه کمک کردید.

You shouldn’t have…
راضی به زحمت نبودیم، نباید زحمت میکشیدید.

I’m in your debt
مدیونتونم.

I cant thank you enough
بی نهایت متشکرم، هرگز نمیتونم این لطفتونو جبران کنم.

I cant express my gratitude
لغات، توانایی انتقال میزان قدردانیم را ندارند.

We are so thankful/grateful for your time.
بابت زمانی که گذاشتید بسیار متشکریم

I’ve got the package, many thanks and good luck.
بسته بهدستم رسیده است، خیلی متشکرم و موفق باشید

Thank you for extending compassion and flexibility when I needed it
از شما سپاسگزارم از اینکه انعطاف‌پذیری و شفقت زیادی برای من قائل شدید. زمانی که من به آن نیاز داشتم.

As a supervisor, you are truly inspirational to your staff.
به عنوان یک سرپرست شما حقیقتاً یک الگو و الهام‌بخش برای کارکنانتان هستید.

Your strong leadership skills along with your support has earned you much deserved respect.
مهارت‌های رهبری قوی همراه با حمایت‌هایتان احترام زیادی برای شما به ارمغان آورده است.

Your support and dedication to your team has earned you much deserved admiration.
حمایت و تعهدتان به تیم کاریتان تحسین زیادی را برای شما به ارمغان آورده است.

I am thankful to be a part of your team.
من خدا را شکر می‌کنم که بخشی از تیم شما هستم.

The workers have seen your dedication, and we would like to express our appreciation.
کارگران تعهدتان را دیده‌اید و ما خواستار این هستیم که سپاسگزاری‌مان را به شما ابراز کنیم.

We are grateful for your kindness, loyalty, and commitment to all of us.
ما سپاسگزار مهربانی، وفاداری و تعهدتان به همه ما هستیم.

If there ever was a boss who deserves praise and adulation, that person is you.
اگر تاکنون رئیسی بوده باشد که سزاوار ستایش و پرستش باشد آن شخص شما هستید.

Thank you for providing us with such a great working environment.
از شما سپاسگزارم که برای ما چنین محیط کاری فوق العاده ای را فراهم کردید.

I want to thank you for the expression of faith in my abilities.
من می‌خواهم از شما بابت اینکه به توانایی‌های من ایمان داشتید تشکر کنم.

I would like to sincerely thank you for this gesture.
من می‌خواهم صمیمانه از شما برای این حرکت تشکر کنم.

Allow me to express my sincerest gratitude for this opportunity you have given me.
اجازه دهید به من تا قدردانی صادقانه‌ام را برای این فرصتی که در اختیار من قرار دادید ابراز کنم.

I value the trust you have put into me and will work hard to maintain it.
من ارزش اعتمادی که شما به من داشتید را می‌دانم و برای حفظ کردن آن سخت کار خواهم کرد.

Thank you very much for putting your trust in me and agreeing to my extended holiday request.
ممنون از اینکه به من اعتماد کردید و به درخواست تعطیلات بیشتر من موافقت کردید.

I am eternally grateful for your trust, and appreciate you allowing me to have this time off work.
من تا ابد از اعتماد شما سپاسگزارم و از شما ممنونم که به من اجازه دادید این مرخصی کاری را داشته باشم.

Thank you for your support, guidance, and encouragement.
از شما بابت حمایت، راهنمایی و تشویقتان ممنونم.

Thank you for the opportunities you provided, and for having faith in me.
از شما ممنونم بابت فرصتی که برای من فراهم کردید وایمانی که به من داشتید.

I would like to express my heartfelt thanks for giving me this opportunity.
من می‌خواهم از شما تشکر صمیمانه‌ام را بابت این فرصتی که در اختیار من قراردادید ابراز کنم.

تشکر کردن در کسب‌وکار و موقعیت‌های تجاری

Thank you very much; your support is greatly appreciated.
خیلی ممنون هستم. حمایت شما قابل قدردانی است.

We would like to express our gratitude.
ما می‌خواهیم سپاس گذاری و حق‌شناسی خودمان را ابراز کنیم.

Thank you for providing the requested information.
از شما سپاسگزارم از اینکه اطلاعات را فراهم آوردید.

Thank you for all your assistance.
از تمام کمک‌هایتان ممنونم

Thank you for raising your concerns.
از شما بابت نگرانی‌هایتان ممنونم.

Thank you for your kind co-operation.
از همکاری صمیمانه شما متشکرم.

Thank you for your attention to this matter.
از توجه شما به این موضوع متشکرم.

Thank you for your consideration.
از توجه شما سپاسگزارم.

Thank you once again for everything you’ve done.
یک بار دیگر از شما سپاسگزارم. برای همه کارهایی که شما انجام دادید

How kind you are to help me. Thank you very much.
چقدر شما مهربان هستید که به من کمک کردید خیلی ممنونم.

Thank you for spending time with me.
ممنون از شما بابت این که زمانی را با من گذراندید.

Thank you for taking the trouble to help me. I do appreciate it.
از شما سپاسگزارم از اینکه به‌زحمت افتادید تا به من کمک کنید. من واقعاً سپاسگزارم.

Many thanks for your assistance in our project.
تشکر فراوان برای کمکتان در پروژه ما.

Many thanks for your letter/email.
تشکر فراوان برای نامه‌تان \ایمیلتان

I was so pleased to hear from you.
من خیلی خوشحال بودم که از شما بشنوم.

I am very thankful that you are considering my problem.
من خدا را خیلی شکر می‌کنم که شما مشکل من را رسیدگی می‌کنید.

Thank you for your kind consideration.
از شما ممنونم بابت رسیدگی خیرخواهانه‌تان.

در جواب تشکر چه جملاتی استفاده کنیم؟

That’s all right.
مشکلی نیست.

You’re welcome.
خواهش می‌کنم.

You’re very welcome.
خیلی خوش‌آمدید

Don’t mention it.
حرفش را نزنید!

Not at all.
اصلاً

It wasn’t a problem at all.
این اصلاً یک مشکل نبود.

It’s nothing.
چیزی نیست که.

It’s my pleasure.
این باعث افتخار من است.

The pleasure is all mine.
این افتخاری برای من است.

My pleasure
باعث افتخار من است.

Thanks a lot for your help, you’re very kind. — Don’t mention it.
خیلی ممنونم بابت کمکتان، شما خیلی مهربان هستید. _ حرفش را نزنید

Thanks a lot for looking after the children. — It’s my pleasure. I love children.
خیلی ممنونم از اینکه از بچه‌ها مراقبت کردید. _ این باعث افتخار من است. من عاشق بچه‌ها هستم

Thank you for such a wonderful gift. – You’re very welcome.
از شما ممنوم بابت چنین هدیه فوق‌العاده‌ای. _ خواهش می‌کنم

تشکر و قدردانی کردن از معلمین

Thank you, I really appreciate your help
من واقعاً از کمکتان متشکرم.

I am eternally grateful for everything you’ve taught me.
من تا ابد سپاسگزار شما هستم بابت همه چیزهایی که به من آموختید.

Thank you for sharing your wisdom with me.
من از شما ممنونم بابت اینکه آگاهی‌تان را به امن به اشتراک گذاشتید.

I cannot thank you enough for helping me.
من نمی‌توانم از شما آن‌جور که لازم است برای کمکی که به من کردید تشکر کنم.

I am very thankful that you are my teacher.
من خیلی خدا را شکر می‌کنم که شما معلم من هستید.

How can I ever thank you enough?
چطور می‌توانم به‌اندازه کافی از شما تشکر کنم.

Teachers like you are not easy to find.
پیدا کردن معلمی مثل شما کار آسانی نیست.

I really appreciate all the hard work you’ve done to help me.
من واقعاً قدردان شما هستم بابت همه کارهای سختی که انجام دادید تا به من کمک کنید.

I am grateful for the positive learning environment you provided me with.
من واقعاً قدردان شما هستم برای فضای یادگیری مثبتی که برای من فراهم آوردید.

I have learnt so much, thanks to you.
من به لطف شما چیزهای خیلی زیادی یاد گرفته‌ام.

Thank you for your guidance and support.
از شما برای راهنمایی و حمایتتان ممنونم.

Thank you for helping me improve.
از شما برای کمکی که به پیشرفت من کردید متشکرم.

I want you to know how much I value your support.
من می‌خواهم شما بدانید چقدر ارزش حمایت‌های شما را می‌دانم.

Your lessons have been very insightful and fun.
درس‌های شما بامعنی و سرگرم‌کننده بوده است.

I have had so much fun learning with you.
من یادگیری مهیج و سرگرم‌کننده با شما داشته‌ام.

Your approach to teaching inspires me
رویکرد شما به تدریس به من الهام می‌بخشد.

Thank you for being patient and helping me improve
ممنون از شما بابت صبر و شکیبایی و کمکی که به پیشرفت من کردید.

I wholeheartedly appreciate everything you’ve done for me
من از صمیم قلب بابت همه چیزهایی که برای من انجام دادید قدردانی می‌کنم.

You’re the best teacher ever!
شما همیشه بهترین معلم من هستید.

I just want to say how grateful I am that you were my teacher. Your guidance and support has been amazing! Thank you for helping me improve.
من فقط می‌خواهم بگویم چه قدر سپاسگزارم از این که شما معلم من بودید.راهنمایی‌ها و حمایت‌های شما فوق‌العاده است. ممنون از اینکه به بهتر شدن من کمک کردید

I really appreciate all the hard work you’ve done to help me. I have learnt so much, and it’s all thanks to you.
من واقعاً سپاسگزارم بابت همه کارهای سختی که شما برای کمک به من انجام دادید. من خیلی زیاد یاد گرفته‌ام.این تمام سپاسگزاری من به شماست

You were there for me every step of the way, and I wholeheartedly appreciate everything you’ve done for me.
در هر گامی که در مسیر برداشتیم شما آنجا بودید من از صمیم قلب بابت همه کارهایی که برای من انجام دادید ممنونم

Thank you for being so patient, and helping me improve! Teachers like you are hard to find, and I’m eternally grateful for everything you’ve taught me.
از شما سپاسگزارم که خیلی شکیبا بودید و به بهترشدن من کمک کردید. پیدا کردن معلمانی مثل شما کار سختی است من تا ابد برای تمام چیزهایی که به من آموختید از شما سپاسگزارم

I had so much fun learning with you. Your lessons were very insightful and interactive, so thank you. You’re the best teacher ever.
من یادگیری سرگرم‌کننده با شما داشتم.درس‌های شما عمیق و تعاملی بودند. پس از شما ممنونم شما همیشه بهترین معلم هستید

تشکر کردن در موقعیت های حرفه ای

اگر در حال نوشتن یک ایمیل تجاری رسمی یا نامه تجاری هستید، بهتر است از عبارات رسمی و حرفه ای برای نشان دادن تشکر یا قدردانی خود استفاده کنید.

به عنوان مثال، ممکن است برای تشکر از کسی یا تشکر از شرکت دیگری برای کمک او نامه بنویسید. یا شاید بخواهید قدردانی خود را از همکاری آنها با شما در این سال ابراز کنید.

Thank you for your assistance with… / Thank you for your attention to this matter
از کمک شما با… / از توجه شما به این موضوع متشکرم

“Thank you for your assistance with/attention to this matter. We look forward to hearing from you shortly.”
“از کمک شما با توجه به این موضوع متشکرم. ما مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات شما هستیم.»

Your support is greatly appreciated. / I’d like to express my/our appreciation for… / Thank you for your kind consideration
از پشتیبانی شما بسیار قدردانی میکنم. / می‌خواهم قدردانی خود را برای… / از توجه شما سپاسگزارم.

“Your support in this discussion is greatly appreciated and we look forward to continuing our work with you.”
“On behalf of our company, I’d like to sincerely express our appreciation for your business this year. We wish you Happy Holidays and look forward to another successful year together.”

“حمایت شما در این بحث بسیار قابل قدردانی است و ما مشتاقانه منتظر ادامه کار با شما هستیم.”
“از طرف شرکت ما، مایلم صمیمانه قدردانی خود را برای تجارت شما در این سال ابراز کنم. ما تعطیلات را به شما تبریک می‌گوییم و منتظر یک سال موفق دیگر در کنار هم هستیم.»

من یادگیری سرگرم‌کننده با شما داشتم.درس‌های شما عمیق و تعاملی بودند. پس از شما ممنونم شما همیشه بهترین معلم هستید

تشکر کردن در مراسم عروسی

Thank you for coming.
ممنون از اینکه تشریف آوردید (خوش‌آمدید)

Thank you for joining us today.
ممنون از اینکه امروز به ما پیوستید

We appreciate you sharing our celebrations with us.
ما از شما سپاسگزاریم که جشنمان را با ما سهیم شدید.

Thank you for sharing this special day with us.
از شما ممنونیم که این روز ویژه را با ما شریک شدید.

We really appreciate your presence here.
ما واقعاً از حضور شما اینجا کمال تشکر را داریم.

Thank you for the gift, we’re very grateful.
بابت هدیه از شما متشکریم واقعاً از شما سپاسگزاریم.

I cannot thank you enough for the wonderful gift.
من نمی‌توانم بابت این هدیه فوق‌العاده به اندازه کافی تشکر کنم.

We will remember this day and your contribution forever.
ما این روز و سهم شما را برای همیشه به یاد خواهیم داشت.

What would we have done without your help? Thank you so much.
ما بدون کمک شما چکار می‌کردیم؟ واقعاً ممنونم.

Thank you ever so much for your generous gift.
از شما بابت هدیه سخاوتمندانه‌تان ممنونم.

Words cannot describe how grateful we are.
نمی‌توانم با چه کلماتی به شما بگویم که چقدر از شما سپاسگزارم.

It was a pleasure to be a part of your special day.
این باعث افتخار ما بود که بخشی از روز ویژه‌ی شما باشم.

I’m very happy to be a part of your celebrations.
بسیار خوشحالم که بخشی از جشن شما هستم.

Thank you for coming today. It’s been such a wonderful day, and we really appreciate you sharing it with us.
ممنونیم از شما که تشریف آوردید. این روز فوق‌العاده‌ای بود. و ما واقعاً سپاسگزاریم که شما آن را با ما سهیم هستید

Thank you for the gift, and for joining us today. It’s been so special, and we’re really glad you were her.
بابت هدیه ممنون واین که امروز به ما پیوستید. این واقعاً ویژه بود و ما واقعاً خوشحال هستیم که شما اینجا بودید

Thank you so much for everything you did to help make this day perfect. What would we have done without you?
از شما بسیار سپاسگزارم برای همه چیزهایی که انجام دادید که این روز را فوق‌العاده کنید ما بدون شما چکار می‌کردیم

.Thank you for all the lovely gifts, and for being here with us. It means a lot
بابت همه هدایای دوست‌داشتنی از شما ممنونیم و از اینکه اینجا با ما بودید این برای ما واقعاً پر مفهوم بود.

Words cannot describe how grateful we are for your generous gift. Thank you ever so much.
نمی‌توانم با چه زبانی بگویم که چقدر بابت هدیه سخاوتمندانه شما سپاسگزارم. از شما واقعاً ممنونم

It was a pleasure to be a part of your special day. Thank you for inviting me, and sharing your happiness.
این باعث افتخار بود که شما بخشی از روز ویژه‌ی شما باشم. ممنون از اینکه من را دعوت کردید و شادی تان را با من تقسیم کردید.

تشکر کردن در جشن سال نو یا کریسمس

Thank you for the wonderful Christmas present.
از شما بابت هدیه فوق‌العاده کریسمس ممنونم.

Thank you for the Christmas wishes.
از شما بابت آرزوهای کریسمس ممنونم.

Thank you for making me feel special this Christmas.
ممنون از شما که این کریسمس یک احساس ویژه برای من به وجود آوردید.

Thank you so much for making my Christmas so special.
ممنونم از شما به خاطر اینکه کریسمس من را فوق‌العاده کردید.

Thanks for the Christmas gifts; I love them.
ممنون بابت هدایای کریسمس. من عاشق آن‌ها هستم.

It has been a very special Christmas thanks to you. Happy Holidays.
این یک تشکر ویژه‌ی کریسمسی به شما بود. تعطیلات مبارک.

Thank you Santa! The children loved your gifts.
از شما ممنونم سانتا!بچه‌ها هدایایشان را دوست‌ داشتند.

Thank you for inviting us to your beautiful home for Christmas.
ممنون از شما بابت اینکه برای کریسمس ما را به خانه زیبایتان دعوت کردید.

Thank you for the wonderful Christmas feast.
از شما بابت جشن فوق‌العاده کریسمس ممنونم.

Thank you for including us in your Christmas festivities.
از شما بابت اینکه ما را در جشن کریسمستان سهیم کردید ممنونم.

Thank you for hosting Christmas dinner; it was divine.
از شما بابت میزبانی شام کریسمس ممنونم. این الهی بود.

Thank you for a memorable Christmas gathering.
از شما بابت یک دورهمی کریسمس به یادماندنی سپاسگزارم.

You are a very gracious host. Thank you for the warm invite.
شما یک میزبان بسیار بخشنده هستید. از شما بابت دعوت صمیمی و گرمتان ممنونم.

I really appreciate the gift card, thank you so much.
بابت کارت هدیه واقعاً سپاسگزارم.واقعاً ممنونم.

Thank you for such a practical gift.
از شما بابت چنین هدیه کاربردی‌ای ممنونم.

Thank you for the beautiful Christmas card.
از شما بابت کارت کریسمس زیبا ممنونم

We all appreciate the lovingly wrapped gifts. Thank you so much.
همه ما بابت این هدایای بسته‌بندی‌شده دوست‌ داشتنی سپاسگزاریم. خیلی ممنونم

What a magical Christmas experience! Thank you.
چه تجربه کریسمس جادویی‌! سپاسگزارم.

I’d like to say a very warm thank you to you this Christmas. Thank you for making us feel so special. Merry Christmas.
من می‌خواهم یک تشکر ویژه از شما بابت این کریسمس داشته باشم. ممنون از اینکه احساس فوق‌العاده‌ای را در ما به وجود آوردید

Thank you for inviting us to your beautiful home for Christmas! You are a very gracious host and we had a magical time. Warm Wishes.
ممنون از اینکه برای کریسمس ما را به خانه زیبایتان دعوت کردید. شما یک میزبان بسیار بخشنده هستید. ما یک زمان جادویی را باهم داشتیم. آرزوهای دلگرم‌کننده را برایتان آرزومندم

Thank you for the beautiful Christmas presents. How thoughtful of you
از شما بابت هدیه زیبای کریسمس ممنونم. ای نشانه اندیشمندی و ملاحظه شماست.

جمع‌بندی و نتیجه گیری

در این مقاله ما نگاهی به روش های مختلف تشکر کردن انداختیم.به شما آموزش دادیم چطور در موقعیت های مختلف از عبارت های مختلفی استفاده کنید و در موقعیت های رسمی یا غیررسمی از چه عباراتی استفاده کنید.چه شما بخواهید این عبارات را رسمی یا غیر رسمی به کار ببرید برای تشکر از یک دوست یا یک همکار ، بابت یک هدیه یا تشکر از کمک کسی.

در این مقاله یک مجموعه کامل از phrasal vebs مختلف وجود دارد که شما می توانید از آن ها در موقعیت های مختلف استفاده کنید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا