آموزش مکالمه

جملات انگیزشی و کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

پرکاربردترین جملات انگیزشی انگلیسی به همراه ترجمه

در این بخش از مقاله جملات انگیزشی و زیبای انگلیسی را با ترجمه فارسی آماده کرده ایم. این جملات را می توانید هر روز مرور کنید و برای دوستان خود بفرستید. این جمله های کوتاه انگلیسی از بزرگان و فیلسوفان می باشد و بسیار پر معنی و با مفهوم هستند.

جملات انگیزشی انگلیسی همیشه تاثیر به سزایی در ایجاد انگیزه دارند و بسیاری از کسانی که دنبال چنین جمله هایی هستند
دنبال متن انگلیسی آن ها نیز هستند.
گاهی ممکن است انسان ناامید شود و انگیزه ای برای انجام یک کار و یا تعیین یک هدف نداشته باشد،گاهی ممکن است از قدرت ذهن و نیروی جاذبه آن بی خبر باشد،
در چنین شرایطی این جملات انگیزشی هستند که می توانند یک شخص را به درستی راهنمایی کنند.

در ادامه به چندین جمله انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی را آورده ایم. امیدوارم این جملات همان هایی باشند که تغییر را در زندگی تان ایجاد می کنند:

Many of life’s failures are men، Who never realized how close، They were to success، When they gave up
بسیاری از شکست‌های زندگی نصیب کسانی می‌شود که هرگز متوجه نشده‌اند که چقدر نزدیک موفقیت بوده‌اند ولی دست از کار کشیدند…

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش!

Sometimes it is the smallest decisions that can change your life forever
گاهی کوچکترین تصمیمات شماست که می توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage
کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست

متن انگیزشی جنگیدن برای هدف

Don’t wait for opportunity
Create it

منتظر فرصت نباشید
آن را ایجاد کنید.

*****

The key to success is to focus on goals
not obstacles

کلید موفقیت تمرکز روی اهداف است
نه موانع!

*****

Sometimes you win
sometimes you learn

گاهی برنده می شوی
و گاهی می آموزی.

*****

Dream it
Believe it
Build it

رویای آن را داشته باش
باورش کن
بسازش.

*****

جملات انگیزشی غلبه بر چالش های زندگی

Always make a total effort
even when the odds are against you

همیشه تلاش کنید
حتی زمانی که شانس هم مخالف شماست.

جمله امیدوار کننده انگلیسی

Nothing is impossible
the word itself says I’m possible

هیچ چیز غیرممکن نیست
خود کلمه می گوید من ممکن هستم!

*****

I would rather die of passion than of boredom

من ترجیح می دهم از اشتیاق بمیرم تا از کسالت.

متن انگیزشی انگلیسی موفقیت در زندگی

Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning

اجازه ندهید ترس از دست دادن، از هیجان برنده شدن بزرگ‌تر باشد…

*****

Success doesn’t just find you
You have to go out and get it

موفقیت شما را پیدا نمی کند
شما باید بیرون بروید و آن را به دست آورید.

*****

Don’t stop when you’re tired
Stop when you’re done

هنگام خسته شدن متوقف نشوید
وقتی کار خود را تمام کردید متوقف شوید.

*****

جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی

Beware the barrenness of a busy life
مراقب بی‌نظمی‌های یک زندگی پرمشغله باشید

Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined
با اعتماد به نفس در مسیر رویاهای خود گام بردارید. آن گونه که فکر می‌کنید، زندگی کنید

Enjoy life! This is not a rehearsal
از زندگی لذت ببرید زیرا که تکرارشدنی نیست

The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a
تفاوت بین یک فرد موفق و دیگران، کمبود قدرت دیگران و فقدان دانش آنها نیست بلکه کمبود اراده‌شان است

Be with ones … who build you and your self – esteem Break up and move on from the ones who use you or bring you down
با کسانی باش که تو را و اعتماد به نفس تو را تقویت کنند و از کسانی که قصد پایین کشیدن و سوء استفاده از تو دارند دوری کن

Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts
موفقیت یا شکست هیچ کدام پایان کار نیسند، چیزی که مهمه جسارت شما برای ادامه دادن به مسیره!

A man is not old until his regrets take the place of his dreams
انسان تا زمانی که افسوس‌هایش جای رویاهایش را نگرفته، کهنسال نیست

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams
آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند

Sometimes it is the smallest decisions that can change your life forever
گاهی کوچکترین تصمیمات شماست که می توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند

no body cares about your story until you win so win
هیچکس به نحوه زندگیت اهمیت نمیده تا قبل از پیروزی پس پیروزشو

A distant tour begins with one step
سفری به طول هزار فرسنگ، تنها با یک گام آغاز می‌شود…

There are two ways to be happy, either improve your reality, or lower your expectations
دو راه برای شاد بودن وجود دارد: یا واقع بینی‌ات را بالا ببر یا انتظاراتت را پایین بیاور…

Progress is impossible without change
Those who cannot change their minds
Cannot change anything
پیشرفت بدون تغییر امکان پذیرنیست
آن‌ها که نمی‌توانند ذهنشان را تغییر دهند، پیشرفت نخواهند کرد…

All are not good cooks, who carry long knives.
هر که چاقوی بزرگی در دست دارد، لزوماً آشپز ماهری نیست…

Look at people for an example, but then make sure to do things your way. Surround yourself with positive people.
Queen Latifah
به مردم به عنوان الگو نگاه کن ، اما همیشه به روش خودت کار کن ، سعی کن اطرافیاان مثبت اندیش داشته باشی

Work hard, stay positive, and get up early. It’s the best part of the day
George Allen
سخت کار کن ، مثبت اندیش باش و صبح ها سحرخیز باش ، این بهترین روز دنیاست

The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said
حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست.. بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش، بلکه به ناگفته هایش گوش کن.

Always turn a negative situation into a positive situation.
همیشه شرایط بد و منفی رو به شرایط مثبت تبدیل کن

Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today
آن كه امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست

I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.’
از تک تک دقایق تمرینم متنفر بودم اما همیشه می گفتم : ” خسته نشو ، الآن تحمل کن و بقیه ی زندگیت را همچون یک قهرمان زندگی کن .”

We upwell with our thoughts and rise from the stile of our imagination that we have from ourselves
ما به وسیله اندیشه های خود ترقی می کنیم و از نردبان تصوری که از خویشتن داریم بالا میرویم.

I am learning that who I am is not so bad
دارم پی می برم چیزی که من هستم خیلی هم بد نیست.

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life
زمان شما محدود است، بنابراین زندگی خودتان را برای زندگی دیگران از دست ندهید..

Men are more mindful of wrongs than of benefits
مردم همیشه اشتباهات شما را بیشتر از کارهای خوب تان به ذهن خواهند سپرد.

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.

تنها دو راه برای زندگی کردن وجود دارد. یکی اینکه گمان کنید که هیچ چیز معجزه نیست. دیگر آنکه تصور کنید همه‌چیز یک معجزه است.

If you want to achieve greatness stop asking for permission

اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

To live a creative life, we must lose our fear of being wrong

برای ساخت یک زندگی ایده آل باید ترس از شکست را کنار بزاریم

If you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary. ~Jim Rohn

اگر شما تمایلی به ریسک کردن ندارید معمولا یک زندگی عادی خواهید داشت – جیم ران

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. ~Walt Disney

تمام رویاهای ما می توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم – والت دیزنی

سخنان بزرگان در مورد موفقیت به انگلیسی

he road to success and the road to failure are almost exactly the same. ~Colin R. Davis
مسیر موفقیت و مسیر شکست تقریبا شبیه هم هستند. کالین دیویس

Good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get them

چیزهای خوب نسیب کسانی می شود که صبر دارند، اما چیزهای بهتر را افرادی به دست می آورند که اقدام می کنند و به دنبال آنها می روند

If you do what you always did, you will get what you always got

اگر همیشه کاری را که همیشه می کنی انجام دهی، چیزهایی به دست میاری که همیشه داشتی !

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work. ~Thomas A. Edison

من اشتباهی نداشتم. من فقط ۱۰ هزار راه را امتحان کردم که کار نمی کردند ! – توماس ادیسون

Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. ~Lolly Daskal

زندگی خودت را پیدا کردن نیست. زندگی یعنی خودت را ساختن

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Marden

منتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much. ~ Jim Rohn

اگر تو برای زندگی ات طرحی نداشته باشی، احتمالا جز طرح یکی دیگه هستی. و حدس بزن اونها چه چیزهایی برای تو در نظر گرفتن؟ چیز زیادی نیست ! – جیم ران

. You must expect great things of yourself before you can do them. ~Michael Jordan

تو باید قبل از اینکه کار بزرگی انجام بدی انتظار اون را داشته باشی – مایکل جردن

“Don’t let yesterday take up too much of today.” -Will Rogers

به دیروز اجازه نده امروز تو را خراب کنه – ویل راجرز

First say to yourself what you would be;
and then do what you have to do.
Epictetus

نخست به خودت بگو که چه می خواهی بشوی ،
برای تحقق آن آنچه را لازم است انجام بده .

جمع بندی و نتیجه گیری

امیدوارم از این مطالب به خوبی استفاده کرده باشید.

نوشته های مشابه

‫۴ دیدگاه ها

  1. سلام نسترن عزیز
   مرسی ازتون که وقت گذاشتید و مقاله رو به دقت بررسی کردید.
   و اینکه خوشحالیم که تونستیم کمکی به پیشرفتتون بکنیم.
   اگر زبان آموز سطح پایه هستی حتما به بخش های آموزش لغات و مکالمه انگلیسی سربزن و اگر زبان آموز سطح متوسط به بالا هستی حتما به بخش های آیلتس و گرامر سر بزن حتما مفید خواهند بود.
   حتما اگر به مشکل برخوردی کامنت بذار دوستان و من در سریع ترین زمان ممکن مشکل رو حل میکنیم.
   خلاصه که مرسی که هستی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا