آموزش گرامر

کاربرد و ساختار it’s time + مثال

IT’S (HIGH) TIME + PAST SUBJUNCTIVE

برای زمان حال

در زبان انگلیسی چندین روش مختلف برای بیان یک چیز وجود دارد. شکل دقیقی که استفاده می کنیم بستگی به موقعیت دارد. برای مثال، ساختارهای خاصی که معمولاً در موقعیت‌های غیررسمی استفاده می‌شوند، در سبک رسمی مناسب تلقی نمی‌شوند.
عبارات  it’s time    و Let’s  هر دو می توانند برای ارائه پیشنهاد استفاده شوند.

Let’s فرم کوتاه Let us است. بعد از آن یک مصدر بدون to می آید.

Let’s go home
بریم خونه.

Let’s eat out tonight
بیا امشب بیرون غذا بخوریم

Let’s buy some flowers for Mary
بیا برای مریم گل بخریم.

Let’s start now
اکنون شروع کنیم.

این ساختار عمدتاً در زمینه های غیررسمی استفاده می شود. اگر این یک پیشنهاد باشد، اغلب با برچسب “?shall we” دنبال می شود.

Let’s go to the park, shall we
بیا بریم پارک، درسته؟

Let’s buy something to eat, shall we
بیایید چیزی برای خوردن بخریم، درست است؟

همانطور که می بینید، این یک دستور نیست. این صرفاً روشی مودبانه است که به شما و افرادی که با آنها صحبت می کنید باید کاری انجام دهید.

Let’s… وقتی بدون استفاده از shall we تبدیل به یک دستور یا دستور مودبانه نمی شود والدین اغلب هنگام صحبت با فرزندان خود از این فرم استفاده می کنند.

Come on, let’s go. It is already late
بیا بریم. دیگر دیر شده است.

….It’s high time
وقتش رسیده…

اکنون اگر احساس می‌کنید که برای اتفاقی دیر شده است، می‌توانید از عبارت «It’s high time…» استفاده کنید، این ساختار ممکن است غیرعادی به نظر برسد، زیرا از یک حالت گذشته برای صحبت در مورد حال یا آینده استفاده می‌کند. در واقع، زمان های گذشته برای صحبت در مورد حال / آینده در بسیاری از عبارات با زمان استفاده می شود.

نکته: اگر بخواهیم بعد از it’s time به جای مصدر از یک اسم استفاده کنیم باید قبل از از حرف اضافه for را اضافه کنیم.

It’s time for change
زمان تغییر فرا رسیده است.

It’s high time you got that car repaired
وقت آن است که آن ماشین را تعمیر کنید.

It’s time you got that car repaired. (This pattern shows a little less urgency.)
وقت آن است که آن ماشین را تعمیر کنید. (این الگو کمی فوریت کمتری را نشان می دهد.)

It’s about time you got that car repaired
وقت آن است که آن ماشین را تعمیر کنید.

It’s high time we bought a new car
وقت آن است که یک ماشین جدید بخریم.

It’s time we bought a new car
وقت آن است که یک ماشین جدید بخریم.

It’s about time we bought a new car
وقت آن است که یک ماشین جدید بخریم.

It’s high time you let us know what your decision is
دیگر وقت آن رسیده که به ما بگویی تصمیمت چیست.

توجه داشته باشید که این عبارات عمدتاً در زمینه های رسمی استفاده می شوند. در موقعیت‌های کمتر رسمی، ما بیشتر از یک فرم با let استفاده می‌کنیم.

این ساختار برخلاف ساختاری که با مصدر ایجاد می کردیم این حس را به مخاطب منتقل می کند که انجام کاری تا حدی دیر شده و بهتر است برای پیش بردنش عجله کرد.

گفتنی است که استفاده از about و high قبل از time تاکید اینکه زمان انجام کاری عقب افتاده و باید سریع تر به سامان برسد را بیشتر می کند.

It’s (high) time + past subjunctive

فاعل گذشته بیانگر این است که کاری باید انجام شود و کمی دیر شده است:

نکته:  منظور از past subjunctive جمله واره با فعل زمان گذشته است که کاربرد اولیه و اصلی آن شرح دادن موقعیت های غیرواقعی یا فرضی به کار می رود.

It’s time you went to bed. You’ll have to get up early tomorrow
وقت آن است که به رختخواب بروید. فردا باید زود بیدار بشی.

It’s about time she got home
دیگر وقت آن است که او به خانه برسد.

It’s high time you finished your homework.
وقت آن است که تکالیفت را تمام کنی.

It’s high time I bought a new pair of jeans
وقت آن است که یک شلوار جین جدید بخرم.

It’s about time this road was completed. They’ve been working on it for months
وقت آن است که این جاده تکمیل شود. آنها ماه ها روی آن کار کرده اند.

وقتی می گوییم زمان مناسب برای چیزی فرا رسیده است و هنوز در زمان خود هستیم، می توانیم از الگوهای زیر استفاده کنیم.

It’s time (for you) to go to bed
وقت آن است که (برای شما) به رختخواب بروید.

It’s time to say goodbye
وقت خدا حافظیه.

It’s time for breakfast
وقت صبحانه است.

It’s time you stopped smoking
وقت آن است که سیگار را ترک کنید.

It’s high time you stopped smoking
وقت آن است که سیگار را ترک کنید.

It’s about time you stopped smoking
وقت آن است که سیگار را ترک کنید.

ما در حال حاضر چیزی را پیشنهاد می کنیم. با این حال، ما معتقدیم که باید قبلاً اتفاق می افتاد.

برای زمان گذشته

It was (high/about) time + past perfect subjunctive

مثلا:

It was time you had told him the truth when you had the chance last night
وقت آن بود که به او حقیقت را گفته بودی که دیشب فرصت داشتی.

توجه داشته باشید:
کلمات «about/high » تاکید بیشتری بر موقعیت می‌افزایند و معمولاً با عصبانیت/شکایت همراه می‌شوند.

It’s time + to-infinitive

اگر هنگام استفاده از این عبارت قصد دارید که این مفهوم را منتقل کنید که دقیقا هم اکنون زمان انجام کاری رسیده، بدون اینکه زودتر یا دیرتر باشد، باید بعد از it’s time از infinitive (مصدر) استفاده کنیم.

می‌توانیم این عبارت را با مصدر «to » نیز به کار ببریم.

این ساختار هیچ حس عجله ای برای انجام کار مورد نظر را به مخاطب منتقل نمی کند.

۱. It’s time you went to bed
۱. وقت آن است که به رختخواب بروید.

It’s time to go to bed.
وقت خواب است.

It’s time to get back home
وقت رفتن به خانه فراسیده رسیده است.

It’s time to make a decision about what I want to do
وقتش است که درباره اینکه باید چه کار کنم تصمیم بگیرم.

۲. It’s about time you grew up and became realistic
۲. زمان آن فرا رسیده است که بزرگ شوید و واقع بین شوید.

It’s about time for you to grow up and become realistic
زمان آن فرا رسیده است که بزرگ شوید و واقع بین شوید.

جمع بندی و نتیجه گیری

It’s time به معنای (وقتش است) می باشد، و می توانیم بعد از آن از مصدر استفاده کنیم ولی اگر بخواهیم در جمله بگوییم که (وقتش است که شخصی کاری انجام دهد) معمولا از الگوی زیر پیروی می شود.

فعل گذشته + فاعل + it’s time

در این مقاله تمام کاربردهای این گرامر جذاب را بسیار روان توضیح دادیم امید است که برای شما به راحتی قابل تفهیم باشد.

در صورت به وجود آمودن هرگونه مشکل از طریق بخش کامنت سایت با ما در ارتباط باشید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا