آموزش مکالمه

بهترین مکالمه انگلیسی در هتل

یکی از جذاب‌ترین موضوعات آموزش زبان انگلیسی برای زبان‌آموزان، مکالمه‌ انگلیسی در هتل است.
یادگیری مکالمات انگلیسی در هتل اصلا کار سختی نیست. کافی است که در این مقاله با من همراه باشید تا در سفر خارجه‌ی بعدی، همه‌ی کارهایتان را بتوانید خودتان انجام دهید.
مکالمه در هتل شامل بخش‌های مختلفی از جمله رزرو، پذیرش و تحویل اتاق است که در این پست، مکالمات را به همراه ترجمه برایتان آورده‌ام.

Making Reservations
انجام رزرو

Receptionist: Good morning. Welcome to The Grand Woodward Hotel
مسئول پذیرش: صبح بخیر. به هتل گرند وودوارد خوش آمدید.

Client: Hi, good morning. I’d like to make a reservation for the third weekend in September. Do you have any vacancies
مشتری: سلام صبح بخیر من می خواهم برای سومین آخر هفته در سپتامبر رزرو کنم. جای خالی دارید؟

R: Yes sir, we have several rooms available for that particular weekend. And what is the exact date of your arrival
R: بله قربان، ما چندین اتاق برای آن آخر هفته در دسترس داریم. و تاریخ دقیق ورودتون کیه؟

C: The 24th
۲۴ ام.

R: How long will you be staying
ر: تا کی می مانی؟

C: I’ll be staying for two nights
ج: من دو شب می مانم.

R: How many people is the reservation for
پاسخ: رزرو برای چند نفر است؟

C: There will be two of us
ج: ما دو نفر خواهیم بود.

R: And would you like a room with twin beds or a double bed
پاسخ: و آیا اتاقی با تخت دو نفره یا یک تخت دو نفره را می خواهید؟

C: A double bed, please
ج: یک تخت دو نفره لطفا.

R: Great. And would you prefer to have a room with a view of the ocean
ر: عالی و آیا ترجیح می دهید اتاقی با منظره اقیانوس داشته باشید؟

C: If that type of room is available, I would love to have an ocean view. What’s the rate for the room
ج: اگر این نوع اتاق در دسترس باشد، من دوست دارم منظره اقیانوس داشته باشم. قیمت اتاق چقدر است؟

R: Your room is five hundred and ninety dollars per night. Now what name will the reservation be listed under
ر: اتاق شما شبی پانصد و نود دلار است. حالا رزرو با چه نامی درج می شود؟

C: Charles Hannighan
ج: چارلز هانیگان.

R: Could you spell your last name for me, please
ر: لطفا نام خانوادگی خود را برای من بنویسید؟

C: Sure. H-A-N-N-I-G-H-A-N
ج: حتما. ح-الف-ن-ن-من-گ-ح-الف-ن

R: And is there a phone number where you can be contacted
پاسخ: و آیا شماره تلفنی وجود دارد که بتوان با شما تماس گرفت؟

C: Yes, my cell phone number is 555-26386
ج: بله، شماره تلفن همراه من ۵۵۵-۲۶۳۸۶ است.

R: Great. Now I’ll need your credit card information to reserve the room for you. What type of card is it
ر: عالیه اکنون به اطلاعات کارت اعتباری شما نیاز دارم تا اتاق را برای شما رزرو کنم. چه نوع کارتی است؟

C: Visa. The number is 987654321
ج: ویزا شماره ۹۸۷۶۵۴۳۲۱ است.

R: And what is the name of the cardholder
پاسخ: و نام دارنده کارت چیست؟

C: Charles H. Hannighan
ج: چارلز اچ. هانیگان.

R: Alright, Mr. Hannighan, your reservation has been made for the twenty-fourth of September for a room with a double bed and view of the ocean. Check-in is at 2 o’clock. If you have any other questions, please do not hesitate to call us.
ر: بسیار خوب، آقای هانیگان، رزرو شما برای بیست و چهارم سپتامبر برای اتاقی با تخت دونفره و منظره اقیانوس انجام شده است. ورود به اتاق ساعت ۲ است. اگر سوال دیگری دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.

C: Great, thank you so much
ج: عالی، خیلی ممنون.

R: My pleasure. We’ll see you in September, Mr. Hannighan. Have a nice day
ر: خوشحالم. در ماه سپتامبر شما را می بینیم، آقای هانیگان. روز خوبی داشته باشید.

_________________

Receptionist: Hi, how may I help you?

متصدی پذیرش: سلام، چطور می‌توانم کمکتان کنم؟

Client: Hi, I would like to make a reservation.

مشتری: سلام، من می‌خواهم اتاق رزرو کنم.

Receptionist: What is the exact date of your arrival?

متصدی پذیرش: ورودتان دقیقا در چه تاریخی هست؟

مطلب پیشنهادی: چگونه به انگلیسی فکر کنیم؟

Client: I will arrive there on August 2nd.

مشتری: دوم آگوست به آنجا می‌رسم.

Receptionist: How many nights will you stay?

متصدی پذیرش‌: چند شب خواهید‌ماند؟

Client: We will stay three days and two nights.

مشتری: ما سه روز و دو شب آن‌جا خواهیم‌ماند.

Receptionist: How many people is the reservation for?

متصدی پذیرش‌: رزرو برای چند نفر است؟

Client: The reservation is for 3 people

مشتری: برای سه نفر.

Receptionist: What type of room would you like?

متصدی پذیرش: چه جور اتاقی می‌خواهید؟

Client: We would like a double room.

مشتری: ما یک اتاق دونفره می‌خواهیم.

مطلب پیشنهادی: آموزش حروف انگلیسی به کودکان

Receptionist: Can I have your full name please?

متصدی پذیرش: نام کاملتان را می‌فرمایید؟

Client: My full name is Arthur Brown.

مشتری: نام کامل من آرتور براون است.

Receptionist: How do you spell your last name?

متصدی پذیرش: نام خانوادگی خود را چطور اسپل می‌کنید؟

Client: It’s B-R-O-W-N

مشتری: B-R-O-W-N

Receptionist: Will you pay with visa or Mastercard?

متصدی پذیرش: با کارت ویزا پرداخت می‌کنید یا مسترکارت؟

Client: I will pay with visa.

مشتری: با ویزا کارت پرداخت می‌کنم.

Receptionist: What’s your credit card Number?

متصدی پذیرش: شماره کارت اعتباریتان چند است؟

Client: My credit card number is 4523-4561-1234-7894

مشتری: شماره کارت اعتباری من ۴۵۲۳-۴۵۶۱-۱۲۳۴-۷۸۹۴ است.

Receptionist: Is there a phone number where you can be contacted?

متصدی پذیرش: شماره تماسی هست که با آن بتوان با شما در ارتباط بود؟

Client: My cell phone number is 44443088

مشتری: شماره تماس من ۴۴۴۴۳۰۸۸ است.

Checking in: تحویل مدارک

Receptionist: Hi, welcome to the GrammarBank Hotel. How can I help you?

متصدی پذیرش: سلام! به گرمربنک هتل (اسم هتل) خوش آمدید. چطور می‌توانم کمکتان کنم؟

Client: Hi, I would like a room for tonight. Do you have any vacancies

مشتری: سلام! یک اتاق برای امشب می‌خواهم. اتاق خالی دارید؟

Receptionist: Yes sir, would you like a single room, or a double room?

متصدی پذیرش: بله آقا، اتاق یک‌تخته می‌خواهید یا دو‌‌تخته؟

Client: A single room, please.

مشتری: اتاق یک‌تخته لطفا.

Receptionist: How long will you be staying?

متصدی پذیرش: چه مدت در هتل می‌مانید؟

Client: For three nights.

مشتری: سه شب.

Receptionist: Okay, would you like a king size bed or a queen size?

متصدی پذیرش: خوب، تخت بزرگ‌تر از معمول می‌خواهید یا معمولی؟

Client: Well, king size bed, please.

مشتری: خوب، تخت بزرگ لطفا.

Receptionist: Smoking, non-smoking?

متصدی: در اتاق سیگار کشیدن ممنوع باشد یا نه؟

Client: Non-smoking.

مشتری: سیگار کشیدن ممنوع باشد.

Receptionist: Sure, and would you rather have a room with a view of the ocean or the forest?

متصدی پذیرش: حتما، و اتاقی با ویوی اقیانوس را ترجیح می‌دهید یا جنگل؟

Client: It doesn’t really matter to me, whichever one is cheaper.

مشتری:در واقع برایم فرقی نمی‌کند، هر‌کدام که ارزان‌تر است.

Receptionist: Sure, it’s going to be $55 per night. Can I have your ID, please?

متصدی پذیرش: حتما، قیمت اتاق شبی ۵۵ دلار است. می‌توانم لطفا کارت شناسایی شما را داشته‌باشم؟

Client: Here it is.

مشتری: بفرمایید.

Receptionist: Alright, Could you sign here, please?

متصدی پذیرش: بسیار خوب، می‌شود اینجا را امضا کنید لطفا؟

Client: No problem. Do you accept American Express?

مشتری: مشکلی نیست. کارت امریکن اکسپرس قبول می‌کنید؟

Receptionist: Sure, any Visa, Master Card or American Express.

متصدی پذیرش: البته، هر‌نوع ویزا کارت، مستر‌کارت یا امریکن اکسپرس را قبول می‌کنیم.

Client: Perfect, here is my card.

مشتری: عالیه، بفرمایید کارتم اینجاست.

Receptionist: Thank you. Is there a phone number where you can be contacted?

متصدی پذیرش: سپاسگزارم. شماره تماسی هست که بتوان با شما تماس گرفت؟

Client: Yes, it is 333-3765.

مشتری: بله، ۳۷۶۵-۳۳۳

Receptionist: Okay. Here’s your key. Your room number is 106. It’s on the 2nd floor, you can take the elevators behind us. If you need anything, just dial 9 for the reception.

متصدی پذیرش: بفرمایید کلیدتان. شماره اتاق شما ۱۰۶ است. اتاق واقع در طبقه‌ی دوم است، می‌توانید از آسانسور‌های پشت‌سرمان استفاده کنید. اگر چیزی نیاز داشتید، فقط عدد ۹ را برای بخش پذیرش شماره‌گیری کنید.

Client: Thank you for your help.

مشتری: از کمک شما سپاسگزارم.

Receptionist: My pleasure. Enjoy your stay!

متصدی پذیرش: خواهش می‌کنم. از اقامت خود لذت ببرید.

Checking-In
ثبت نام

Hotel: Good afternoon. Welcome to the Grand Woodward Hotel. How may I help you
هتل: ظهر بخیر. به هتل گرند وودوارد خوش آمدید. چگونه می توانم به شما کمک کنم؟

Guest: I have a reservation for today. It’s under the name of Hannighan
مهمان: من برای امروز رزرو دارم. این تحت نام Hannighan است.

Hotel: Can you please spell that for me, sir
هتل: می توانید لطفا آن را برای من بنویسید، قربان؟

Guest: Sure. H-A-N-N-I-G-H-A-N
مهمان: حتما. ح-الف-ن-ن-من-گ-ح-الف-ن.

Hotel: Yes, Mr. Hannighan, we’ve reserved a double room for you with a view of the ocean for two nights. Is that correct
هتل: بله، آقای هانیگان، ما برای شما یک اتاق دو نفره با منظره اقیانوس برای دو شب رزرو کرده ایم. درسته؟

Guest: Yes, it is
مهمان: بله همینطور است.

Hotel: Excellent. We already have your credit card information on file. If you’ll just sign the receipt along the bottom, please
هتل: عالی ما قبلاً اطلاعات کارت اعتباری شما را در پرونده داریم. اگر فقط رسید را در پایین امضا می کنید، لطفاً.

Guest: Whoa! Five hundred and ninety dollars a night
مهمان: اوه! شبی پانصد و نود دلار!

Hotel: Yes, sir. We are a five star hotel after all
هتل: بله قربان. بالاخره ما یک هتل پنج ستاره هستیم.

Guest: Well, fine. I’m here on business anyway, so at least I’m staying on the company’s dime. What’s included in this cost anyway
مهمان: خوب، خوب. به هر حال من برای کسب و کار اینجا هستم، بنابراین حداقل روی سکه شرکت می مانم. به هر حال چه چیزی شامل این هزینه می شود؟

Hotel: A full Continental buffet every morning, free airport shuttle service, and use of the hotel’s safe are all included
هتل: بوفه کامل کانتیننتال هر روز صبح، سرویس رایگان ترانسفر فرودگاهی و استفاده از گاوصندوق هتل همگی شامل می شوند.

Guest: So what’s not included in the price
مهمان: پس چه چیزی در قیمت گنجانده نشده است؟

Hotel: Well, you will find a mini-bar in your room. Use of it will be charged to your account. Also, the hotel provides room service, at an additional charge of course
هتل: خوب، یک مینی بار در اتاق خود پیدا خواهید کرد. استفاده از آن به حساب شما واریز می شود. همچنین، این هتل خدمات اتاق، البته با هزینه اضافی ارائه می دهد.

Guest: Hmm. Ok, so what room am I in
مهمان: هوم. باشه پس من تو چه اتاقی هستم

Hotel: Room 487. Here is your key. To get to your room, take the elevator on the right up to the fourth floor. Turn left once you exit the elevator and your room will be on the left hand side. A bellboy will bring your bags up shortly
هتل: اتاق ۴۸۷. اینجا کلید شماست. برای رسیدن به اتاق خود، از آسانسور سمت راست تا طبقه چهارم استفاده کنید. پس از خروج از آسانسور به چپ بپیچید و اتاق شما در سمت چپ خواهد بود. یک پسر ناقوس به زودی کیف های شما را بالا می آورد.

Guest: Great. Thanks
مهمان: عالی. با تشکر.

Hotel: Should you have any questions or requests, please dial ‘O’ from your room. Also, there is internet available in the lobby 24 hours a day
هتل: اگر سؤال یا درخواستی دارید، لطفاً از اتاق خود ‘O’ را شماره گیری کنید. همچنین اینترنت در لابی ۲۴ ساعته در دسترس است.

Guest: Ok, and what time is check-out
مهمان: خوب، و ساعت خروج چند است؟

Hotel: At midday, sir
هتل: ظهر، آقا.

Guest: Ok, thanks
مهمان: باشه، ممنون.

Hotel: My pleasure, sir. Have a wonderful stay at the Grand Woodward Hotel
هتل: خوشحالم آقا. اقامت فوق العاده ای در هتل گرند وودوارد داشته باشید.

Check-out / Getting to the airport
خروج / رسیدن به فرودگاه

Hotel: Did you enjoy your stay with us
هتل: آیا از اقامت با ما لذت بردید؟

Guest: Yes, very much so. However, I now need to get to the airport. I have a flight that leaves in about two hours, so what is the quickest way to get there
مهمان: بله، خیلی زیاد. با این حال، اکنون باید به فرودگاه بروم. من پروازی دارم که حدود دو ساعت دیگر حرکت می کند، بنابراین سریع ترین راه برای رسیدن به آنجا چیست؟

Hotel: We do have a free airport shuttle service
هتل: ما سرویس ترانسفر فرودگاهی رایگان داریم.

Guest: That sounds great, but will it get me to the airport on time
مهمان: عالی به نظر می رسد، اما آیا من را به موقع به فرودگاه می رساند؟

Hotel: Yes, it should. The next shuttle leaves in 15 minutes, and it takes approximately 25 minutes to get to the airport
هتل: بله، باید. شاتل بعدی ۱۵ دقیقه دیگر حرکت می کند و تقریباً ۲۵ دقیقه طول می کشد تا به فرودگاه برسید.

Guest: Fantastic. I’ll just wait in the lounge area. Will you please let me know when it will be leaving
مهمان: فوق العاده من فقط در قسمت سالن منتظر می مانم. لطفا به من اطلاع دهید که چه زمانی می رود؟

Hotel: Of course, sir. Oh, before you go would you be able to settle the mini-bar bill
هتل: البته قربان. اوه، قبل از رفتن، می‌توانید قبض مینی‌بار را تسویه کنید؟

Guest: Oh yes certainly. How much will that be
مهمان: اوه بله حتما. چقدر خواهد بود؟

Hotel: Let’s see. The bill comes to $37.50. How would you like to pay for that
هتل: ببینیم این صورت حساب به ۳۷.۵۰ دلار می رسد. چگونه می خواهید برای آن هزینه کنید؟

Guest: I’ll pay with my Visa thanks, but I’ll need a receipt so I can charge it to my company
مهمان: با تشکر از ویزا پرداخت خواهم کرد، اما به یک رسید نیاز دارم تا بتوانم آن را به شرکتم شارژ کنم.

Hotel: Absolutely. Here we are sir. If you like you can leave your bags with the porter and he can load them onto the shuttle for you when it arrives
هتل: کاملا. اینجا هستیم آقا اگر دوست دارید، می‌توانید چمدان‌هایتان را نزد باربر بگذارید و او می‌تواند آن‌ها را در شاتل برای شما بار کند.

Guest: That would be great thank you
مهمان: بسیار عالی خواهد بود ممنون.

Hotel: Would you like to sign the hotel guestbook too while you wait
هتل: آیا دوست دارید تا زمانی که منتظر هستید دفترچه مهمانان هتل را امضا کنید؟

Guest: Sure, I had a really good stay here and I’ll tell other people to come here
مهمان: مطمئناً، من اینجا اقامت خیلی خوبی داشتم و به دیگران می گویم که بیایند اینجا.

Hotel: That’s good to hear. Thank you again for staying at The Grand Woodward Hotel.
هتل: شنیدنش خوب است. باز هم از شما برای اقامت در هتل گرند وودوارد سپاسگزاریم.

Checking out: تسویه حساب کردن و رفتن

Receptionist: Hi there. Are you checking out now?

سلام. دارید هتل را ترک می‌کنید؟

Guest: Yes, sorry. I know we’re a few minutes late.

بله، متاسفم. می‌دانم کمی دیر کردیم.

Receptionist: That’s no problem. It’s always really busy at check out time anyway.

مسئله‌ای نیست. درهرحال همیشه موقع ترک هتل، مشغله واقعا زیاد است.

Guest: Oh, really. The last hotel we stayed in charged us for a late check out.

اوه، واقعا. آخرین هتلی که در آن اقامت کردیم به‌خاطر دیر ترک کردن هتل، ما را جریمه کرد.

Receptionist: The hotel isn’t booked this week, so it’s not a problem. How was everything?

این هفته هتل رزرو نشده است، بنابراین مشکلی نیست. اوضاع چطور بود؟

Guest: The room was great. The beds were really comfortable, and we weren’t expecting our own fridge.

اتاق عالی بود. تخت‌خواب‌ها واقعا راحت بودند و انتظار نداشتیم که برای خودمان یخچال داشته‌باشیم.

Receptionist: I’m glad you liked it.

خوشحالم که دوست داشتید.

Guest: The kids were disappointed that the pool wasn’t open this morning, though.

گرچه، بچه‌ها از این‌که استخر امروز صبح باز نبود، مأیوس بودند.

Receptionist: I apologize for that. We can’t get a cleaner in any earlier than 10 am.

بابت این موضوع عذر‌خواهی می‌کنم. ما نمی‌توانیم زودتر از ساعت ده صبح تمیزکار بگیریم.

Guest: Well we had a nice swim last night anyhow.

خوب به‌هرحال ما دیشب یک شنای خوب داشتیم.

Receptionist: Will you be putting this on your credit card?

آیا استخر را با کارت اعتباریتان حساب می‌کنید؟

Guest: No. I’ll pay cash.

نه. نقد حساب می‌کنم.

Receptionist: OK. So the total comes to $123.67, including tax.

خوب، جمع مبلع با مالیات ۱۲۳.۶۷ دلار می‌شود.

Guest: I thought it was $115 even. That’s what they said yesterday when we checked in.

هرچند من فکر می‌کردم ۱۱۵ دلار بود. این همان چیزی است که دیروز موقع تحویل مدارک گفتند.

Receptionist: Yes, but there is an extra room charge on your bill.

بله، اما در صورت‌حساب شما یک هزینه اضافه وجود‌دارد.

Guest: Oh, I forgot. My husband ordered a plate of nachos. Sorry.

اوه، فراموش کردم. همسرم یک بشقاب ناچو (غذایی مکزیکی) سفارش داده‌بود. ببخشید.

Receptionist: No problem. Now, I’ll just need to ask you for your room keys.

مشکلی نیست. حالا فقط باید کلیدهای اتاق را از شما بخواهم.

Leaving the Hotel
ترک هتل

Mike: I’d like to check out please
مایک: من می خواهم بررسی کنم لطفا.

Hotel Receptionist: What room number
مسئول پذیرش هتل: چه شماره اتاق؟

Mike: 231
مایک: ۲۳۱.

Hotel Receptionist: That’s $250 please
مسئول پذیرش هتل: لطفاً ۲۵۰ دلار است.

Mike pays the hotel receptionist
مایک به مسئول پذیرش هتل پول می دهد.

Hotel Receptionist: Thank you. Sign here please. Have a good journey
مسئول پذیرش هتل: متشکرم. لطفا اینجا را امضا کنید. سفر خوبی داشته باشید.

Mike: Thank you
مایک: ممنون.

در زیر چند دیالوگ معمولی بین یک مسئول پذیرش هتل در هتل گرند وودوارد و یک مهمان وجود دارد. در اینجا مکالمات معمولی را خواهید دید که مربوط به رزرو، ورود و همچنین خروج است.

مکالمه در مورد هتل

Amanda: “I’m looking for a budget hotel in Orlando
آماندا: «من به دنبال یک هتل ارزان قیمت در اورلاندو هستم.

Have you ever stayed at the Comfort Hotel”
آیا تا به حال در هتل کامفورت اقامت داشته اید؟

Joe: “Yes… I wouldn’t recommend it.”
جو: “بله… من آن را توصیه نمی کنم.”

Amanda: “Why not”
آماندا: “چرا که نه؟”

Joe: “Granted, it’s cheap, but the place is filthy
جو: “باشه، ارزان است، اما مکان کثیف است،

the beds are uncomfortable, there’s no A/C, the breakfast is pretty skimpy…
تخت ها ناراحت کننده است، تهویه مطبوع وجود ندارد،صبحانه بسیار کم است…

and the staff couldn’t care less about the guests.”
و کارکنان نمی توانند اهمیتی به مهمانان بدهند.”

Amanda: “Oh. I guess you get what you pay for
آماندا: “اوه. فکر کنم به چیزی که پولش را میدهی میرسی.

How long did you stay there?”
چه مدت آنجا ماندی؟”

Joe: “Just one night, when my flight was canceled due to bad weather
جو: «فقط یک شب، زمانی که پرواز من به دلیل آب و هوای بد لغو شد.

It’s bearable if you just need a place to crash,
اگر فقط به مکانی برای تصادف نیاز داشته باشید، قابل تحمل است،

but you definitely don’t want to book a vacation there.
اما قطعاً نمی خواهید برای تعطیلات در آنجا رزرو کنید.

Unless you enjoy sharing your room with cockroaches.”
مگر اینکه از اشتراک اتاق خود با سوسک ها لذت ببرید.»

Amanda: “Hmm, I’ll pass.
آماندا: “هوم، من می گذرم.

Hopefully I can find a decent place that won’t cost a fortune.”
امیدوارم بتوانم مکان مناسبی پیدا کنم که هزینه زیادی نداشته باشد.»

نکات مکالمه:

Amanda is looking for a budget hotel – this means a hotel that is inexpensive – it doesn’t cost very much money.
آماندا به دنبال یک هتل ارزان قیمت است – این به معنای هتلی ارزان است – هزینه زیادی ندارد.

When she asks Joe about the Comfort Hotel, Joe gives her a list of negative points about it
وقتی از جو در مورد هتل کامفورت می پرسد، جو لیستی از نکات منفی در مورد آن را به او می دهد.

Joe begins by saying “Granted, it’s cheap…” the word “granted” in this situation means “I acknowledge that” – you can use it to recognize a fact before presenting some counterpoints (facts on the opposite side)
جو با گفتن «اعطا شده، ارزان است…» شروع می‌کند، کلمه «اعطا شده» در این موقعیت به معنای «من آن را تصدیق می‌کنم» – می‌توانید از آن برای تشخیص یک واقعیت قبل از ارائه چند نقطه مقابل (حقایق در طرف مقابل) استفاده کنید.

Joe says the hotel is filthy – that means “extremely dirty and disgusting.
جو می گوید هتل کثیف است – این به معنای “بسیار کثیف و منزجر کننده” است.

Also, the beds are uncomfortable and there’s no A/C – air conditioning
همچنین، تخت ها ناراحت کننده هستند و تهویه مطبوع وجود ندارد.

The breakfast is skimpy – that means there is less food than there should be; the quantity of food is inadequate
صبحانه کم است – این بدان معناست که غذای کمتری از آنچه باید باشد وجود دارد.

Finally, the hotel staff “couldn’t care less” about the guests – that means the people who work at the hotel don’t care at all about the people who are staying there
مقدار غذا ناکافی است در نهایت، کارکنان هتل «نمی‌توانند کمتر به مهمان‌ها اهمیت دهند» – این بدان معناست که افرادی که در هتل کار می‌کنند اصلاً به افرادی که در آنجا اقامت می‌کنند اهمیتی نمی‌دهند.

Amanda uses the phrase “you get what you pay for.” This expression means “If you don’t pay much money for something, then it is probably of bad quality.” If you pay more, then you are more likely to get something that is high-quality
آماندا از عبارت “شما آنچه را که برای آن پرداخت می کنید دریافت می کنید” استفاده می کند. این عبارت به معنای “اگر پول زیادی برای چیزی پرداخت نمی کنید، احتمالاً کیفیت بدی دارد.” اگر بیشتر بپردازید، احتمال اینکه چیزی با کیفیت بالا دریافت کنید بیشتر است.

Joe only spent one night at the Comfort Hotel due to a flight cancellation. He says it’s “bearable if you just need a place to crash” – this means, “you can tolerate the bad situation if you just need a place to stay the night temporarily” – the word “crash” is an informal word for finding a place to stay or to sleep.
جو فقط یک شب را به دلیل لغو پرواز در هتل کامفورت گذراند. او می‌گوید “اگر فقط به مکانی برای تصادف نیاز داشته باشید، قابل تحمل است” – به این معنی که “اگر فقط به مکانی برای اقامت موقت شبانه نیاز داشته باشید می توانید وضعیت بد را تحمل کنید” – کلمه “سقوط” یک کلمه غیررسمی برای یافتن یک تصادف است. جایی برای ماندن یا خوابیدن

However, Joe doesn’t recommend booking a vacation there. The word “book” used as a verb means to make an advance reservation for a plane ticket or hotel. He says you’ll only like the Comfort Hotel if you enjoy sharing your room with cockroaches – a type of insect
با این حال، جو رزرو کردن تعطیلات را در آنجا توصیه نمی کند. کلمه “کتاب” به عنوان یک فعل به معنای رزرو قبلی بلیط هواپیما یا هتل است. او می‌گوید تنها زمانی هتل Comfort را دوست خواهید داشت که از اشتراک اتاق خود با سوسک‌ها لذت ببرید – نوعی حشره.

Amanda says “I’ll pass” – this expression means, “I won’t take that opportunity.” She hopes she can find a decent hotel that won’t “cost a fortune” – this means “cost a lot of money.” Another idiom with the same meaning is “cost an arm and a leg
آماندا می گوید “من می گذرم” – این عبارت به معنای “من از آن فرصت استفاده نمی کنم.” او امیدوار است که بتواند یک هتل مناسب پیدا کند که “هزینه زیادی” نداشته باشد – این به معنای “هزینه زیادی است”. اصطلاح دیگر به همین معنی «هزینه یک دست و یک پا» است.

هنگام ورود به هتل، ممکن است چند مکالمه متفاوت با مسئول پذیرش هتل داشته باشید.

مکالمه ۲

Mike: I’d like a room for two people, for three nights please
مایک: من یک اتاق دو نفره می خواهم، لطفاً برای سه شب.

Hotel Receptionist: Ok, I just need you to fill in this form please
مسئول پذیرش هتل: بسیار خوب، فقط باید این فرم را پر کنید.

Hotel Receptionist: Do you want breakfast
مسئول پذیرش هتل: صبحانه می خواهی؟

Mike: Yes, please
مایک: بله، لطفا.

Hotel Receptionist: Breakfast is from 7 to 10 each morning in the dining room. Here is your key. Your room number is 345, on the third floor. Enjoy your stay
پذیرش هتل: صبحانه هر روز از ساعت ۷ تا ۱۰ در اتاق غذاخوری است. اینم کلیدتون. شماره اتاق شما ۳۴۵ است، در طبقه سوم. از اقامت تان لذت ببرید.

Mike: Thank you
مایک: ممنون.

مکالمه ۳

Lisa: I’d like a room please
لیزا: من یک اتاق می خواهم لطفا.

Hotel Receptionist: Do you have a reservation
مسئول پذیرش هتل: آیا رزرو دارید؟

Lisa: No, I don’t
لیزا: نه، نه.

Hotel Receptionist: How many nights
مسئول پذیرش هتل: چند شب؟

Lisa: Two nights, please
لیزا: دو شب لطفا.

Hotel Receptionist: For two people
مسئول پذیرش هتل: برای دو نفر؟

Lisa: Yes
لیزا: بله.

Hotel Receptionist: Do you want breakfast
مسئول پذیرش هتل: صبحانه می خواهی؟

Lisa: No, thank you
لیزا: نه، ممنون.

Hotel Receptionist: Ok, that will be $210. Do you want to pay now, or when you check out
مسئول پذیرش هتل: خوب، ۲۱۰ دلار خواهد بود. آیا می خواهید اکنون پرداخت کنید یا هنگام تسویه حساب؟

Lisa: I’ll pay now
لیزا: الان پول میدم.

Hotel Receptionist: Can you fill this in, and sign here please
مسئول پذیرش هتل: می توانید این را پر کنید و لطفاً اینجا را امضا کنید.

Hotel Receptionist: Thank you. Here is your receipt and your key. You are in room 231, on the second floor.
مسئول پذیرش هتل: متشکرم. این رسید و کلید شما است. شما در اتاق ۲۳۱، در طبقه دوم هستید.

امکانات هتل:

استخر سرپوشیده indoor pool
سالن بدن‌سازی gym
استخر pool
اسپا spa
جکوزی A Jacuzzi
بار bar
رستوران restaurant
پارکینگ رایگان free parking
صبحانه رایگان complimentary breakfast
قهوه/ چای رایگان complimentary coffee/tea
وای فای complimentary WiFi
یخچال fridge/ refrigerator
سشوار hair dryer
اتوشویی iron
نمای اقیانوس ocean view
صبحانه قاره‌ای A continental breakfast
سرویس اتاق Room service
اتاق بازی A game room
تبادل ارز Currency exchange
خدمات دربان Concierge service
علامت مزاحم نشوید do not disturb sign
پذیرش A receptionist
دربان A concierge
کسی که لوازم مهمانان را حمل می‌کند A porter/bell hop
کارکنان خدمات A housekeeper

جمع بندی و نتیجه گیری

در این قسمت از آموزش مکالمه انگلیسی به مکالماتی پرداختیم که در هتل بیان می شوند.در صورت به وجود آمدن هر مشکل احتمالی با ما از طریق بخش کامنت در ارتباط باشید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا