آموزش مکالمه

متن تبریک سال نو به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی

متن تبریک عید نوروز به انگلیسی

اگر می خواهید نوروز را به سبکی متفاوت تبریک بگویید، می توانید از متن و جملات تبریک انگلیسی استفاده کنید

روش خاصی برای جشن گرفتن سال نو وجود دارد، و آن از طریق مهمانی ها و گردهمایی ها است. مردم دوست دارند برای جشن گرفتن مناسبت های مختلف ملاقات و ملاقات کنند. بسیاری یک مکان را تزئین می کنند در حالی که دیگران مشغول پختن کلوچه و کیک برای همه هستند.

هر فردی روش خاص خود را برای جشن گرفتن این مناسبت دارد و همه چیز منحصر به فرد است. روزهایی که یک کارت دست ساز به یاد ماندنی در تعطیلات کار می کرد، گذشته است. اکنون در مورد آوردن هدایا و چیزهای گرانبهایی برای تنظیم لحن جشن های سال نو است.

اما برخی از آرزوها و پیام های قلبی هرگز از مد نمی افتد. همیشه ایده خوبی است که برای تبریک سال نو ۱۴۰۳ به آرزوها، پیام ها دوستان خود بفرستید تا این دوره زیبا را که نشانه شروع خوبی است، روشن کنید.

 

happy new year
سال نو مبارک

Happy New Year! We may be apart today, but you are always in our hearts.
.سال نو مبارک! شاید امروز از هم دور باشیم، اما شما همیشه در قلب ما هستید

Take care of yourself and stay healthy in these uncertain times.
.در این مواقع نامطمئن مراقب خود باشید و سالم بمانید

We send you our best wishes for better days in 1401
ما بهترین آرزوهایمان را برای روزهای بهتر در سال ۲۰۲۲ برای شما ارسال می کنیم!

I wish you a happy new year despite these difficult times. We really wish things were different and we could visit! We hope that the New Year brings good luck and prosperity to your family and that in time the world will be a safe place again. Take care and see you soon on Zoom!
با وجود این روزهای سخت سال نو را برای شما آرزومندم. ما واقعاً آرزو می کنیم که همه چیز متفاوت بود و ما می توانستیم بازدید کنیم! امیدواریم سال نو برای خانواده شما خوشبختی و سعادت به همراه داشته باشد و به مرور زمان دنیا دوباره مکانی امن شود. مراقب باشید و به زودی شما را در زوم می بینیم!

’m so grateful for all of the New Year holidays we’ve spent together over the years, and I’m sorry I couldn’t visit you this year. I hope you have a wonderful New Year. May this New Year filled with hope for better days.

برای تمام تعطیلات سال نو که در طول این سال ها با هم گذراندیم بسیار سپاسگزارم و متاسفم که امسال نتوانستم به شما سر بزنم. امیدوارم سال نوی ..فوق‌العاده‌ای داشته باشید. سال نوی پر از امید برای روزهای بهتر باشد. 

We wish you a happy new year! We know last year was challenging, and we pray that the year ahead will bring more special moments for your family. We send all of our love and best wishes for better days.
ما سال نو را برای شما آرزو می کنیم! ما می دانیم که سال گذشته چالش برانگیز بود، و ما دعا می کنیم که سال پیش رو لحظات ویژه تری برای خانواده شما به ارمغان بیاورد. ما تمام عشق و آرزوهایمان را برای روزهای بهتر می فرستیم

Happy New Year to you and your family. We are very sorry that you have been sick and hope that every day you feel stronger and better. 

سال نو بر شما و خانواده محترمتان مبارک باد. ما بسیار متاسفیم که شما مریض شده اید و امیدواریم که هر روز احساس قوی تر و بهتری داشته باشید.

May all your troubles last as long as my New Years’ resolutions! Good year
باشد که تمام مشکلات شما به اندازه تصمیمات سال نو من ادامه داشته باشد!

Happy New Year! Let’s eat, drink and be happy for tomorrow on a diet! 
سال نو مبارک! بیایید بخوریم، بنوشیم و برای فردا در رژیم غذایی شاد باشیم!

Happy New Year! I don’t know about you, but my New Years’ resolution is to stop feeling guilty for failing to implement last year’s resolution.
سال نو مبارک! من در مورد شما نمی دانم، اما تصمیم سال جدید من این است که به دلیل عدم اجرای قطعنامه سال گذشته احساس گناه نکنم.

Happy New Year 1401 Blessings
I wish you a year full of God’s blessings Happy New Year 1401!
سال نو مبارک ۱۴۰۱ پر از برکت باشد
سال نوی ۱۴۰۱را برای شما سالی پر از برکات الهی آرزومندم!

I wish you every success this year. I hope that you will find joy and success in all walks of life. Happy New Year 1401!
برای شما در این سال آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم در تمام عرصه های زندگی شادی و موفقیت داشته باشید. سال نو ۱۴۰۱مبارک!

I said that 365 days ago, but a happy new year.
این را ۳۶۵ روز پیش گفتم، اما سال نو مبارک

May the New Year bless you with health, prosperity, and happiness.
ان شاءالله سال نو شما را با سلامتی، بهروزی و شادی همراه سازد

The best thing I did this year was fall in love with you. Cheers to the shared memories in 1401!
بهترین کاری که امسال کردم این بود که عاشقت شدم. به سلامتی خاطرات مشترک در سال ۱۴۰۱

The New Year brings new opportunities, but I will forever be grateful to you for being by my side in all of these changes

سال نو فرصت های جدیدی را به ارمغان می آورد، اما من برای همیشه از شما سپاسگزار خواهم بود که در تمام این تغییرات در کنار من هستید.

In an extraordinary year, I was grateful for your extraordinary friendship … Thanks and greetings for a new beginning
در یک سال فوق‌العاده، از دوستی خارق‌العاده شما سپاسگزار بودم… با تشکر و درود برای شروعی جدید!

I wish you and your health and success in the new year.
برای شما و شما آرزوی سلامتی و موفقیت در سال جدید دارم.

Cheers, to further mutual successes in the new year!
به سلامتی، برای موفقیت های متقابل بیشتر در سال جدید!

I wish you and your well-deserved time off and a happy new year.
برای شما و اوقات فراغت سزاوارتان و سالی خوش آرزو می کنم.

I choose to stop wasting my intentions on myself and use them to reward you for the warmth you have shown me. Happy New Year!
من تصمیم می‌گیرم که نیت‌هایم را برای خودم هدر ندهم و از آنها برای پاداش گرمایی که به من نشان داده‌ای استفاده کنم. سال نو مبارک

In this new year, change your direction and not the dates, change your commitments and not the calendar, change your attitudes and not your actions, and cause a change in your beliefs, power, and focus and not in fruit. . May you keep your promises and bring you and your loved ones the happiest New Year ever.
در این سال جدید، مسیر خود را تغییر دهید نه تاریخ، تعهدات خود را تغییر دهید نه تقویم، نگرش خود را تغییر دهید نه اعمال خود و باعث تغییر در باورها، قدرت و تمرکز خود شوید و نه در ثمره. . باشد که به وعده های خود عمل کنید و شادترین سال نو را برای شما و عزیزانتان رقم بزنید.

 We wish you all the best for the season. Happy New Year
برای شما بهترین ها را در این فصل آرزو می کنیم. سال جدید مبارک!

Have a wonderful New Year with all your loved ones
سال نوی فوق العاده ای در کنار همه عزیزانتان داشته باشید!

The nights will be dark but the days will be clear, I wish that your life is always bright – Happy New Year
شبها تاریک خواهد بود، اما روزها روشن، آرزو می کنم زندگی شما همیشه روشن باشد – سال نو مبارک.

Let your dreams fly into the new year!
بگذارید رویاهای شما در سال جدید پرواز کنند

Let this year be the year you seek progress rather than perfection and enjoy every victory you win along the way to your goals.
بگذارید امسال سالی باشد که به دنبال پیشرفت هستید تا کمال و از هر پیروزی که در مسیر رسیدن به اهداف خود به دست می آورید لذت ببرید.

A new year is like a new chapter in life. It is your chance to write an amazing story for yourself.
سال جدید مانند فصل جدیدی در زندگی است. این شانس شماست که یک داستان شگفت انگیز برای خود بنویسید.

The New Year is just around the corner and I want you to embrace it with an open heart and move forward with faith, hope, and courage.
سال نو نزدیک است و من از شما می خواهم که با قلبی باز آن را در آغوش بگیرید و با ایمان، امید و شجاعت به جلو بروید.

May the year ahead take you on an exciting new adventure, complete with life-changing experiences and deeper friendships.
باشد که سال پیش رو شما را به یک ماجراجویی جدید و هیجان انگیز ببرد، همراه با تجربیات متحول کننده زندگی و دوستی های عمیق تر

May everything you are looking for for the new year discover in yourself!
.باشد که هر آنچه برای سال جدید به دنبال آن هستید را در خود کشف کنید

 

تبریک سال نو رسمی

With you, the working day is fun and enjoyable. I never tire of work as long as I have colleagues like you on my team. Happy New Year!
با شما، روز کاری سرگرم کننده و لذت بخش است. تا زمانی که همکارانی مثل شما در تیمم دارم هرگز از کار خسته نمی شوم. سال نو مبارک!

I always value your work and your ideas very much. Your sense of humor and friendly personality makes you a perfect team member. Happy new year to you!
من همیشه برای کار و ایده های شما ارزش زیادی قائل هستم. شوخ طبعی و شخصیت دوستانه شما شما را به یک عضو کامل تیم تبدیل می کند. سال نو مبارک!

In the hope that every New Year’s Day will be beautiful, happy, fun, exciting, and, above all, productive. Happy New Year!
به امید اینکه هر روز سال نو زیبا، شاد، مفرح، هیجان انگیز و مهمتر از همه پربار باشد. سال نو مبارک!

God blessed you with knowing what is good for your team, just use it! May next year be the year the world meets the world’s brightest team members. Happy New Year!
خدا به شما نعمت داده است که بدانید چه چیزی برای تیم شما خوب است، فقط از آن استفاده کنید! ممکن است سال آینده سالی باشد که جهان با درخشان ترین اعضای تیم جهان ملاقات می کند. سال نو مبارک!

Thank you for the support and help you have given us over the past year. We appreciate your support. We wish you a happy new year.
از حمایت و کمکی که در طول سال گذشته به ما کردید متشکریم. ما از حمایت شما قدردانی می کنیم. سال شنو برای شما آرزومندیم.

جملات تبریک سال نو ۱۴۰۱

New goals, new dreams, new successes Everything awaits you. Forget about failures. Correct your mistakes. Success is definitely yours. Happy New Year.
اهداف جدید، رویاهای جدید، موفقیت های جدید همه چیز در انتظار شماست. شکست ها را فراموش کنید. اشتباهاتت را اصلاح کن. موفقیت قطعا از آن شماست. سال نو مبارک.

In this New Year, I wish you the courage to fight for your dreams, and also for the blessings of the Almighty to help you emerge as a winner as you strive.
در این سال جدید، من برای شما شجاعت مبارزه برای رویاهای خود و همچنین برای برکات خداوند متعال برای کمک به شما برای ظهور به عنوان یک برنده در هنگام تلاش آرزو دارم.

Before the old sunsets and the old calendar are destroyed, before someone starts to wish and the cellular network breaks down, I wish you in advance: Happy New Year. Enjoy every moment.
قبل از اینکه غروب های قدیمی و تقویم قدیمی نابود شوند، قبل از اینکه کسی شروع به آرزو کند و شبکه تلفن همراه از بین برود، پیشاپیش برای شما آرزو می کنم: سال نو مبارک. از هر لحظه لذت ببر

As the New Year renews all the joys and good news, hope that the joyful spirit will shine in your heart forever! Happy New Year!
همانطور که سال نو همه شادی ها و خبرهای خوب را تجدید می کند، امیدوار باشید که روح شاد برای همیشه در قلب شما بدرخشد! سال نو مبارک!

Keep the smile, forget the tears, love the good, throw away the bad all these are my wishes for you in this new year. Happy New Year!
لبخند را حفظ کن، اشک ها را فراموش کن، خوبی ها را دوست داشته باش، بدی ها را دور بریز همه اینها آرزوهای من برای تو در این سال جدید است. سال نو مبارک!

May this New Year be a step forward, bringing you on new adventures, new ways to explore, and new achievements! Happy New Year!
باشد که این سال نو گامی به جلو باشد و شما را به ماجراجویی های جدید، راه های جدید برای کاوش و دستاوردهای جدید بیاورد! سال نو مبارک!

As the world ages another year, I wish you have a heart that will stay young and happy in the new year and forever.
همانطور که جهان یک سال دیگر پیر می شود، آرزو می کنم قلبی داشته باشید که در سال جدید و برای همیشه جوان و شاد بماند.

Have a sparkling New Year!
.سال نو درخشانی داشته باشید

New adventures are around the corner. Happy New Year!
ماجراهای جدید در راه است. سال نو مبارک

Make way for 1401!
راه را برای سال ۱۴۰۱باز کنید

May the new year bless you with health, wealth, and happiness.
انشالله سال جدید براتون سلامتی، ثروت و شادی باشه

Here’s hoping you make the most of 1401!
امیدواریم از سال ۱۴۰۱نهایت استفاده را ببرید

May the new year bring you peace, joy, and happiness.
باشد که سال جدید برای شما آرامش، شادی و شادی به همراه داشته باشد

Wishing you and yours health and prosperity in the new year.
با آرزوی سلامتی و بهروزی برای شما در سال جدید

آرزوهای سال نو برای دوستان

Each year I spend with you is the best one yet! Here’s to making more memories in 1401.
هر سالی که با شما می گذرانم بهترین سالی است که تا به حال شده است! در اینجا برای ساختن خاطرات بیشتر در سال ۱۴۰۱.

I knew I could make it through everything I faced this year because of you. Thank you for your amazing friendship
می‌دانستم که به خاطر تو می‌توانم از هر چیزی که امسال با آن روبرو شدم، عبور کنم. با تشکر از شما برای دوستی شگفت انگیز شما!

I can’t wait to see where the next year brings us! Wishing you nothing but happiness in the new year
من نمی توانم صبر کنم تا ببینم سال آینده ما را به کجا می آورد! برای شما آرزوی هیچ چیز جز شادی در سال جدید نیست.

I’m so proud of everything you accomplished this year, and can’t wait to see what you do in 1401
من به همه چیزهایی که امسال انجام دادی افتخار می کنم و نمی توانم منتظر بمانم تا ببینم در سال ۱۴۰۱چه می کنی!

Here’s to another year full of joy, laughter, and unforgettable memories with an unforgettable friend
در اینجا برای یک سال دیگر پر از شادی، خنده، و خاطرات فراموش نشدنی با یک دوست فراموش نشدنی است!

Let this year be the year you go after progress over perfection and savor every victory you make along the way to your goals
بگذارید امسال سالی باشد که شما به دنبال پیشرفت بیش از کمال هستید و از هر پیروزی در مسیر رسیدن به اهداف خود لذت ببرید.

تبریک سال نو برای عزیزان

Tomorrow, is the first blank page of a 365-page book. Write a good one
فردا، اولین صفحه خالی یک کتاب ۳۶۵ صفحه ای است. یک چیز خوب بنویس!

New is the year, new are the hopes, new is the resolution, new are the spirits, and new are my warm wishes just for you. Have a promising and fulfilling New Year!
سال نو است، امیدها نو هستند، تصمیمات جدید، روحیات جدید هستند، و آرزوهای گرم من فقط برای شما تازه هستند. سال نوی امیدوارکننده و پرباری داشته باشید!

May you discover everything you are looking for in the new year right inside yourself
باشد که هر آنچه را که در سال جدید به دنبال آن هستید را درست در درون خود کشف کنید!

A new year is like starting a new chapter in your life. It’s your chance to write an incredible story for yourself
سال جدید مانند شروع فصل جدیدی در زندگی شماست. این شانس شماست که یک داستان باورنکردنی برای خود بنویسید.

As you pursue your hopes and dreams, may this year bring you much success and may your journey be wonderful
همانطور که امیدها و رویاهای خود را دنبال می کنید، باشد که امسال موفقیت های زیادی برای شما به ارمغان بیاورد و سفر شما فوق العاده باشد.

As the new year draws close, I hope it’s filled with the promises of a hopeful tomorrow
با نزدیک شدن به سال جدید، امیدوارم سالی پر از نویدهای فردای امیدوار کننده باشد.

With the new year on the horizon, I wish that you embrace it with an open heart and go forward with faith, hope, and courage
با در پیش بودن سال جدید آرزو می کنم با دلی باز آن را در آغوش بگیرید و با ایمان و امید و شجاعت به پیش بروید.

You have come so far already, just think of how much you’ll grow in the year to come
شما قبلاً تا اینجا پیش رفته اید، فقط به این فکر کنید که در سال آینده چقدر رشد خواهید کرد!

May this coming year lead you on a new exciting adventure, complete with life-changing experiences and deeper friendships
باشد که این سال آینده شما را به یک ماجراجویی هیجان انگیز جدید، با تجربیات متحول کننده زندگی و دوستی های عمیق تر هدایت کند.

آرزوهای سال نو برای رئیس

Thank you for all you have done for me in the past year—I couldn’t have done it without you
از شما برای تمام کارهایی که در سال گذشته برای من انجام دادید متشکرم – بدون شما نمی توانستم این کار را انجام دهم!

Wishing you and your family health, happiness, and prosperity in the new year
با آرزوی سلامتی، شادی و بهروزی برای شما و خانواده محترمتان در سال جدید.

With a boss like you, I know this next year is going to be our team’s best one yet
با رئیسی مثل شما، می دانم که این سال آینده بهترین سال تیم ما خواهد بود!

I can’t wait to see how our team will grow in the new year, thanks to your fantastic leadership
من نمی توانم صبر کنم تا ببینم تیم ما در سال جدید چگونه رشد خواهد کرد، به لطف رهبری فوق العاده شما!

Thank you for inspiring me to do my best this past year. Here’s to more success in the new year
از شما متشکرم که به من انگیزه دادید تا بهترین کار را در سال گذشته انجام دهم. موفقیت های بیشتر در سال جدید است.

آرزوهای سال نو برای شریک احساسی

 

I can’t believe another year has passed. Time flies when you’re with the one you love most. Happy New Year
باورم نمیشه یه سال دیگه گذشت زمان مپرواز میکنه  وقتی با کسی هستید که بیشتر دوستش دارید. سال نو مبارک!

Happy New Year, my love! I feel like I can accomplish anything in this new year with you by my side
سال نو مبارک، عشق من! احساس می کنم در این سال جدید با تو در کنارم می توانم هر کاری را انجام دهم.

Thank you for your constant love and support this past year. Here’s to another amazing year
از محبت و حمایت همیشگی شما در سال گذشته سپاسگزاریم. در اینجا یک سال شگفت انگیز دیگر است.

You made this past year one full of endless laughter and joy. May next year bring us the same and more.
You’ve filled a tough year full of laughter, love, and friendship. Cheers to another year of taking on the world together.
شما سال گذشته را به سالی پر از خنده و شادی بی پایان تبدیل کردید. باشد که سال آینده همین و بیشتر را برای ما به ارمغان بیاورد.
شما یک سال سخت پر از خنده، عشق و دوستی را پر کرده اید. به سلامتی برای سالی دیگر که دنیا را با همدیگر تجربه کنیم.

جمع بندی و نتیجه گیری

دوستان و همراهان آکادمی زبان میرا ممنون از همراهی همیشگی شما سال ۱۴۰۱ مبارک باشد امیدواریم که این مقاله توانسته باشد برای شما به اندازه کافی مفید باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا