آموزش گرامر

آینده استمراری در انگلیسی به همراه کاربرد آن — Future Continuous

از زمان اینده استمراری در زبان انگلیسی برای تاکید کردن بر عملی ادامه‌دار در زمان آینده استفاده می‌شود. در این بخش با این زمان آشنا می‌شویم.

زمان آینده استمراری نشان میدهد که کاری در زمان آینده صورت خواهد گرفت و برای مدتی ادامه خواهد داشت. برای مثال وقتی میگوییم “فردا ساعت پنج در حال ورزش کردن خواهم بود.” از آینده استمراری استفاده کرده ایم. زیرا ورزش کردن در اینده انجام خواهد شد و برای مدتی استمرار خواهد داشت.

ساختار

ساختار آینده استمراری به شکل subject + will be + verb + ing است. این زمان در زبان انگلیسی بیانگر فعلی است که در بازه‌ای از زمان آینده شروع می‌شود، برای مدتی ادامه پیدا می‌کند و پس از آن به اتمام می‌رسد.

فاعل + will + be + دارing …. + فعل

This time next week, I will be visiting one of the greatest architectural exhibition in Dubai

هفته بعد همین موقع‌ها، در حال بازدید از یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های معماری در دبی خواهم بود.

.He will be studying all next year

او تمام سال آینده در حال درس خواندن خواهد بود.

.He’ll be waiting patiently for the speech at the conference to end

او صبورانه منتظر خواهد ماند تا سخنرانی در سمینار تمام شود.

.I’ll be cleaning my room when you call this evening

وقتی که شما عصر تماس می گیرید من در حال تمیز کردن اتاقم هستم.

.He’ll be typing his article the whole day tomorrow

او کل فردا را در حال تایپ کردن مقاله اش خواهد بود.

شکل کوتاه و بلند فعل آینده استمراری در انگلیسی

از «شکل کوتاه» (Short Form) زمان آینده استمراری در انگلیسی برای محاوره و موقعیت‌های غیر رسمی و از «شکل بلند» (Long Form) برای موقعیت‌های رسمی استفاده می‌شود. شکل کوتاه فعل «will» به‌صورت «ll’» و شکل کوتاه فعل منفی «will not» به‌‌صورت «won’t» است.

                                                                        زمان آینده استمراری

                                                                       (Future Continuous)

                                               شکل کوتاه

                                            (Short Form)

شکل بلند

(Long Form)

منفی مثبت
won’t be going I‘ll be going will be going
You won’t be going You‘ll be going You will be going
He/She/It won’t be going He/She/It‘ll be going He/She/It will be going
We won’t be going We‘ll be going We will be going
They won’t be going They‘ll be going They will be going
موارد استثنا در اضافه کردن ing به فعل

اضافه کردن ing به افعال با توجه به حروفی که در انتهای فعل قرار گرفتند شامل چند استثنا میشوند که در ادامه با این قوانین آشنا میشویم.

استثنا اول:

اگر فعل به حرف e صامت ختم بشود، برای اضافه کردن ing باید حرف e رو حذف کنیم. مثل:

make – making                                              drive – driving                                               write – writing                         use – using

در صورتیکه حرف e در انتهای فعل تلفظ بشود، بصورت عادی به اون ing اضافه میکنیم. مثل:

see – seeing                                                                               agree – agreeing

استثنا دوم:

اگر فعل به حروف ie ختم بشود، برای اضافه کردن ing باید ie را به حرف y تبدیل می کنیم. مثل:

die – dying                                                                            lie – lying                                                                         tie – tying

استثنا سوم:

اگر فعل به یک حرف بی صدا ختم بشود، و قبل از ان حرف یک حرف صدا دار با صدای کوتاه و تاکید دار باشد، آخرین حرف فعل که همان حرف بی صدا هست تکرار میشود. برای درک بهتر این موضوع به مثال های زیر دقت کنید :

run – running                                                                swim – swimming                                                fit – fitting

 

نکته: اگر حرف بی صدای آخر فعلمان w، x یا y باشد، این حرف تکرار نمیشود. مثل: fix – fixing                                                          sow – sowing                                                              pay – paying
منفی کردن آینده استمراری در انگلیسی

برای منفی کردن جمله آینده استمراری از منفی کننده «not» بعد از فعل کمکی «will» استفاده می‌کنیم. فرمول این جملات به‌صورت زیر است:

(Subject + will not/won’t be + verb + (-ing

برای درک بهتر ساختار جملات منفی آینده استمراری در انگلیسی به مثال‌های زیر توجه کنید:

He will not be asking for forgiveness in a year.

او تا یک سال آینده طلب بخشش نمی‌کند.

.I will not be eating a plant-based diet anytime soon

من به این زودی‌ها، غذای گیاهی نخواهم خورد.

sara will not be coming home for the holidays

سارا برای تعطیلات به خانه نمی‌آید.

سوالی کردن آینده استمراری 

برای سوالی کردن زمان اینده استمراری تنها کافی است که جای فاعل و فعل کمکی (will) را با هم عوض کنیم ( Will + subject + be + v (-ing

۱: جملات پرسشی بله یا خیر (Yes/No Questions)

۲: جملات پرسشی با کلمه پرسشی (Wh-questions)

?Will you be eating a plant-based diet in two months

آیا تو تا دو ماه آینده، غذای گیاهی مصرف خواهی کرد؟

?Will sara be coming home for the holidays

آیا سارا  برای تعطیلات به خانه می‌آید؟

جملات سوالی با کلمه پرسشی

برای ساختن جمله پرسشی با کلمه پرسشی از فرمول زیر استفاده میکنیم:

?(Wh-word + will + subject + be + verb (-ing

?What will you be doing at ۵ p.m

تو در ساعت۵ مشغول انجام چه کاری خواهی بود؟

?Where will he be staying in London

او کجای شهر لندن اقامت خواهد داشت؟

تفاوت آینده کامل و آینده استمراری 

ساختار آینده کامل به شکل subject + will have + past participle است. این زمان در زبان انگلیسی بیانگر آن است که فعلی تا آینده مشخصی تمام و کامل خواهد شد.

.I will have finished the project by the time you come

تا شما بیایید من کار پروژه را تمام کرده ام.

همان‌طور که اشاره شد، از زمان آینده استمراری در انگلیسی برای صحبت کردن درباره عمل ادامه‌دار یا فعالیت موقت در آینده استفاده می‌کنیم، به مثال زیر توجه کنید :

.He‘ll be staying with his parents for several months while his father is in recovery

او تا زمانی که پدرش رو به بهبودی است، چند ماهی را کنار والدینش می‌ماند.

اما از «زمان آینده کامل» (will/won’t have + p.p)، برای توصیف عملی استفاده می‌کنیم که قبل از زمان مشخصی در آینده کامل خواهد شد، مانند مثال زیر:

The guests are coming at ۸ p.m. I’ll have finished cooking by then

مهمان‌ها ساعت ۸ شب می‌رسند. تا آن موقع من آشپزی کرده‌ام.

برای اینکه این تفاوت را متوجه بشید ، به دو مثال زیر و توضیحات ان توجه کنید. جمله اول نشان می‌دهد که عمل درس خواندن تا ساعت ۵ ادامه خواهد داشت، اما جمله دوم نشان می‌دهد که تا قبل از ساعت ۵، عمل درس خواندن تمام خواهد شد.

.I’ll be studying English tomorrow at ۵ p.m

فردا ساعت ۵ من مشغول مطالعه درس انگلیسی خواهم بود.

.By 5 p.m. I‘ll have studied English

تا ساعت ۵ مطالعه درس انگلیسی را انجام داده‌ام.

کاربرد های زمان اینده استمراری

کاربرد اول
برای توصیف عمل موقتی که در زمان مشخصی در آینده اتفاق می‌افتد:

.I‘ll be writing emails this evening
من بعد از ظهر امروز در حال نوشتن ایمیل‌ها خواهم بود.

کاربرد دوم
برای اطلاعات دادن در بازه زمانی مشخص در آینده: (در این حالت، از زمان آینده استمراری برای توصیف عمل یا واقعه‌ای استفاده می‌شود که در بازه زمانی مشخصی در آینده ادامه خواهد داشت.)

.The children will be sleeping when I get home later
وقتی من دیرتر به خانه برگردم، بچه‌ها خواب خواهند بود.

At 12 o’clock tomorrow, we will be having lunch at school.
.فردا ساعت ۱۲، ما در مدرسه در حال خوردن ناهار خواهیم بود

کاربرد سوم
برای پیش‌بینی چیزی که در حال حاضر اتفاق افتاده است:

.We can’t go to your brother’s house now. The children will be sleeping
ما در حال حاضر نمی‌توانیم به منزل برادرت برویم. بچه‌ها خواب هستند.

کاربرد چهارم
برای پرسیدن محترمانه درباره برنامه ی افراد در آینده:

?Will your parents be cooking dinner for us tonight
آیا والدین شما امشب برای ما چیزی درست خواهند کرد؟

Will you be bringing your friend to the party tonight?
آیا دوستتان را امشب به مهمانی خواهید آورد؟

کاربرد پنجم
برای نشان دادن عملی که در آینده در حال انجام است و توسط عملی دیگر در آن وقفه ایجاد می‌شود. در این کاربرد یک عمل کوتاه‌تر وقفه‌ای در انجام یک عمل طولانی‌تر (با زمان آینده استمراری) ایجاد خواهد کرد. توجه داشته باشید که ممکن است این وقفه به شکل فیزیکی یا واقعی نباشد. در مثال زیر، عمل آمدن یک وقفه زمانی در انجام بازی تنیس ایجاد خواهد کرد:

When you come tomorrow, they will be playing tennis.
.وقتی فردا بیایید، آنها در حال تنیس بازی کردن خواهند بود

کاربرد ششم
برای اشاره به عملی به کار می رود که همین الان در حال انجام است و انتظار می رود که تا زمان آینده ادامه داشته باشد. در این ساختار زمان آینده استمراری با still ترکیب می شود:

Unfortunately, sea levels will still be rising in 20 years
.متاسفانه، سطح دریا طی ۲۰ سال همچنان در حال بالا رفتن خواهد بود

کاربرد هفتم
برای تاکید بر روی برنامه و تصمیمات آینده:

He’ll be coming to visit us next week.
.او هفته آینده به دیدار ما خواهد آمد

کاربرد هشتم
برای توصیف محیط، که این مورد بیشتر برای تعریف داستان استفاده می‌شود:

When I arrive at the party everybody will be celebrating, some will be dancing, other will be talking.
وقتی وارد مهمانی می شوم همه در حال جشن گرفتن خواهند بود، برخی در حال رقصیدن خواهند بود، دیگران در حال صحبت کردن خواهند بود.

کاربرد نهم
برای نشان دادن اعمال موازی یا مجموعه ای از اعمال موازی که در آینده در حال انجام خواهند بود. منظور از اعمال موازی، اعمالی هستند که به طور همزمان در آینده در حال اتفاق افتادن خواهند بود:

She will be watching TV, and he will be cooking dinner.
.او در حال تماشای تلویزیون خواهد بود و او در حال پختن شام خواهد بود

کاربرد دهم
برای پیش بینی و حدس زدن اتفاقات آینده:

He‘ll be coming to the meeting, I expect.
.او به جلسه خواهد آمد، من انتظار دارم

I guess you‘ll be feeling thirsty after working in the sun.
.حدس میزنم شما بعد از کار کردن در زیر آفتاب احساس تشنگی خواهید کرد

کاربرد یازدهم
برای پیش بینی کردن چیزی در زمان حال نیز می‌توان از زمان آینده استمراری استفاده کرد. در جملۀ زیر ما در حال صحبت کردن دربارۀ چیزی هستیم که در این لحظه و در زمان حال ممکن است در حال اتفاق افتادن باشد اگرچه از ساختار آینده استمراری استفاده کرده‌ایم.

Mother will be cooking dinner now.
.مادرم الان در حال شام پختن باید باشد.

نشانه های زمان آینده استمراری

برخی از عبارات و کلمات زمانی معمولاً با زمان آینده استمراری بکار می روند:

In the future
Next week
Next time
Next year
At this moment next year
At this time tomorrow
At 5 p.m tomorrow…

نکات مهم:

۱. شکل مجهول زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی رایج نیست.

۲. مانند سایر زمان‌های آینده، زمان آینده استمراری را نمی‌توان در جمله واره هایی که با عبارات زمانی نظیر: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless شروع می‌شوند استفاده کرد. به جای آن زمان حال استمراری بکار می‌رود.

While I will be finishing my homework, she will make dinner. (نادرست)
While I am finishing my homework, she will make dinner. (درست)

۳. برخی افعال در زبان انگلیسی شکل استمراری ندارند (مانند افعال حالتی)، در این حالت به جای زمان آینده استمراری از زمان آینده ساده استفاده می‌شود. در جملات زیر belong یک فعل غیرمستمر است.

Jane will be being at my house when you arrive. (نادرست)
Jane will be at my house when you arrive. (درست)

۲. زمان آینده استمراری را می توان با be going to نیز استفاده کرد البته ممکن است معنی آن تغییر کند:

فاعل + am/is/are + going to + be + ing فعل

You are going to be waiting for her when her plane arrives tonight. (جمله مثبت)
.شما قصد دارید وقتی هواپیمای او رسید در حال انتظار کشیدن برای او باشید

Are you going to be waiting for her when her plane arrives tonight? (جمله سؤآلی)
.آیا شما قصد دارید وقتی هواپیمای او رسید در حال انتظار کشیدن برای او باشید

You are not going to be waiting for her when her plane arrives tonight. (جمله منفی)
.شما قصد ندارید وقتی هواپیمای او رسید در حال انتظار کشیدن برای او باشید

جمع بندی و نتیجه گیری :

شما در این مقاله با زمان اینده استمراری آشنا شدید.
و متوجه شدید که زمان آینده استمراری نشان میدهد که کاری در زمان آینده صورت خواهد گرفت و برای مدتی ادامه خواهد داشت.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا