آموزش لغات انگلیسی

مهم ترین و رایج ترین عبارات دندان پزشکی در زبان انگلیسی

اصطلاحات دندان پزشکی به انگلیسی

یادگیری کلمات و اصطلاحات رایج زبان انگلیسی برای کمک گرفتن زمانی که مریض هستید یکی از مهم ترین مزیت های یادگیری یک زبان است. وقتی این موضوع در مورد دندان و دندان پزشکی می باشد ندانستن از اینکه چه چیزی بگیم و یا متوجه نشدن توصیه های دکتر می تواند آزار دهنده باشد و حتی می تواند سلامت ما را به خطر بیاندازد.

پس بهتر است صبر نکنید تا زمانی که دندان درد کردید و نیاز به دکتر داشتید لغات مربوط به این موضوع را یاد بگیرید. در این مطلب می خواهیم موارد مهم و رایج را در این خصوص مطرح نماییم.

لغات و عبارات انگلیسی دندان پزشکی

اگر مجبور شوید که به دندان پزشکی بروید، کلمات و عباراتی که در ادامه آورده شده به شما کمک می کنند تا بتوانید در مورد علائم و مشکلات خود توضیح دهید و متوجه شوید که دکتر چه چیزها و چه کارهایی را به شما توصیه می کند تا انجام دهید. در نتیجه به مواردی که در ادامه مطرح می شوند دقت نمایید.

بخش های مختلف دهان و دندان به انگلیسی
دهان شما از بخش های مختلفی با اسم های گوناگون تشکیل شده است. بیشتر مواقع که ممکن است به دندان پزشک مراجعه نمایید در مورد دندان های تان صحبت خواهید کرد. با این حال، اما اطلاع داشتن از سایر قسمت های دهان به شما کمک می کند تا بتوانید بهتر در مورد مشکل خود صحبت کنید و نیز توصیه های دکتر را بهتر متوجه شوید.

زمانی هم که برای استفاده از کلمه ای شک دارید می توانید به مکان مورد نظر اشاره نمایید تا راحت تر منظور خود را برسانید.

۱. Upper lip
لب بالا

۲. Superior labial frenulum
بخش ارتباط دهنده داخلی لب فوقانی و لثه

۳. Gingiva (Gum)
لثه

۴. teeth
دندان ها، که به صورت مفرد میشه tooth

۵. Hard palate
قسمت سخت سقف دهان

۶. Soft palate
قسمت نرم سقف دهان

۷. Uvula
زبان کوچک

۸. tonsil
لوزه

۹. tongue
زبان

۱۰. floor of mouth
قسمت زیر زبان

۱۱. Inferior labial frenulum
بخش ارتباط دهنده داخلی لب پایین و لثه

۱۲. Lower lip
لب پایین

اصطلاحات دندان

Like pulling teeth
خیلی سخت

Accident waiting to happen: حادثه خبر نمی کند.

An eye for an eye, a tooth for a tooth : قصاص یا مقابله به مثل

Armed to the teeth : با تجهیزات کامل

As scarce as hen’s teeth : کمیاب مثل دندان مرغ

Back teeth are floating: به معنای نیاز شدید به ادرار کردن

Bare one’s teeth : نشان دادن دندان توسط یک حیوان برای بیان خشم

By the skin of your teeth : انجام دادن کاری به زور

Chinese fire drill : تمرین بی فایده و احمقانه

Crying Waiting Hoping: گریان، منتظر، امیدوار (نام یک آهنگ)

Cut your teeth : کسب تجربه

Drill down: استفاده از مته دندانسازی

Drill, baby, drill: چیزی که یک نفر علاقه شدیدی به آن دارد، جلوی چشمانش از بین برود

Fed up to the back teeth : بیش از حد اذیت یا ناراحت شدن

Fight tooth and nail:نهایت سعی خود را برای انجام کاری به کار بردن

Get the bit between your teeth : شروع به انجام کاری با اشتیاق زیاد

Get your teeth into: کمر همت بستن

Give one’s eye teeth for: به دست آوردن چیزی از هر طریق ممکن

Gnash your teeth : رفتاری برای نشان دادن عصبانیت

Granny, what big teeth you have got: جمله ای از کتاب شنل قرمزی اشاره به دیدن دندان های گرگی که خود را جای مادربزرگ شنل قرمزی جا زده است

Grit your teeth : عزم خود را جزم کردن

Hampsteads: گویش عامیانه «دندان» در انگلستان

Heart attack waiting to happen: حمله قلبی شدید

Hell’s teeth : فریادی از روی درماندگی، عصبانیت یا تعجب

How sharper than a serpent’s tooth it is to have a thankless child? : از نیش مار آزار دهنده تر، داشتن فرزند نمک نشناس است.

In the teeth of a gale: یک اصطلاح دریانوردی قدیمی برای بیان جهت وزش باد: خلاف جهت باد، موافق جهت باد

It cleans your breath while it cleans your teeth : برای خوشبو شدن دهان باید دندان هایتان را تمیز کنید.

Kerb drill :مجموعه ای از اقدامات احتیاطی، خصوصاً نگاه به راست و چپ قبل از عبور از خیابان، که معمولاً به کودکان آموزش داده می شود.

Kick in the teeth : اتفاقی که خیلی شوکه کننده باشد

Lie through his teeth : گفتن چیزی که تماماً دروغ است.

Like pulling teeth : کار خیلی سختی رو انجام دادن

Long in the tooth : کنایه از پیر

Nature, red in tooth and claw:درگیری یا رقابت وحشیانه یا بی رحمانه در حیات وحش

Open wide: خیلی آسیب پذیر و شکننده، عبارتی که به عنوان توهین یا از سر نفرت یا عصبانیت نسبت به شخص دیگر گفته می شود

Over the teeth and through the gums, look out stomach here it comes:  غذایی که نمی خواستید بخورید را تا آخر خورده اید

Play a waiting game:تأخیر انداختن در انجام یک اقدام یا تصمیم برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر

Ready and waiting : آمادگی کامل برای انجام کاری

Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything:یک شخص در آستانه مرگ است

Set your teeth on edge: تحریک کردن، اذیت کردن

Sink your teeth into it: درگیر شدن بیش از حد در موضوعی

Sow Dragon’s teeth : انجام اقداماتی برای پیشگیری از یک مشکل که در نهایت منجر به وقوع آن می شود

Sweet tooth : دوستدار شیرینی جات

Take the bit between your teeth : عزم خود را جزم کردن

The Mad Scientist : دانشمندی که کارهای جنون آمیز انجام می دهد

Through clenched teeth : پذیرفتن چیزی بر خلاف میل باطنی

Tooth and nail با تمام وجود

Touched a nerve: کسی را عصبانی، ناراحت یا شرمنده کردن

Waiting by the phone:یک سرویس تلفنی که به شما اجازه می دهد تا فرد دیگری را که با او صحبت می کنید منتظر نگه دارید و با شخص دیگری مکالمه کنید.

Waiting for Mr. Right: در جستجوی پیدا کردن کامل ترین یا مناسب ترین فرد برای رابطه یا ازدواج

Waiting for the other shoe to drop: منتظر بودن برای اتفاقی که وقوع آن اجتناب ناپذیر است.

Waiting in the wings: به دست آوردن فرصت برای انجام کاری که مدتهاست می خواهید انجام دهید.

You know the drill : اصطلاحی به معنای: شما می دانید که چیکار کنید به هیچ چیز نباید دست بزنید!

مراجعه به دندانپزشک مستلزم مجموعه ای بسیار خاص از مهارت های انگلیسی است. یک بیمار باید بداند که چگونه به سوالات دندانپزشک پاسخ دهد و نگرانی های خود را در مورد دندان های خود بیان کند. واژگان مهم را بیاموزید و گفتگوی معتبر زیر را مطالعه کنید تا برای ملاقات بعدی خود از دندانپزشک آماده شوید.

واژگان

gums: the pink tissue connecting your teeth to your jaw
لثه: بافت صورتی که دندان های شما را به فک متصل می کند

to recline: to lie or lean back
تکیه دادن: دراز کشیدن یا تکیه دادن

open your mouth: (at the dentist) to open your mouth as wide as you comfortably can and leave it open until told otherwise
دهان خود را باز کنید: (در دندانپزشک) دهان خود را تا جایی که راحت می توانید باز کنید و آن را باز بگذارید تا زمانی که خلاف آن گفته شود.

inflammation: irritation that is often painful; usually of the gums
التهاب: تحریکی که اغلب دردناک است. معمولا از لثه ها

X-rays: an imaging procedure that allows a dentist to see a patient’s bones/teeth
اشعه ایکس: یک روش تصویربرداری که به دندانپزشک اجازه می دهد استخوان ها/دندان های بیمار را ببیند

standard procedure: common practice; normal
رویه استاندارد: رویه رایج؛ معمولی

cavities: a hold in the tooth resulting from decay
حفره ها: نگه داشتن دندان در اثر پوسیدگی

fillings: used to fill cavities
پر کردن: برای پر کردن حفره ها استفاده می شود

superficial: shallow; not deep
سطحی: کم عمق کم عمق

to identify: to find or locate
شناسایی کردن: پیدا کردن یا پیدا کردن

tooth decay: rotting of the teeth
پوسیدگی دندان: پوسیدگی دندان

evidence of further decay: signs that the tooth is rotting more
شواهدی از پوسیدگی بیشتر: نشانه هایی که دندان بیشتر در حال پوسیدگی است

protective apron: worn by a patient during an X-ray to keep them safe from the rays emitted by imaging equipment
پیش بند محافظ: توسط بیمار در طول عکسبرداری با اشعه ایکس استفاده می شود تا از اشعه های ساطع شده توسط تجهیزات تصویربرداری در امان بماند.

to drill: to use a special tool to remove bacteria from a cavity in order to prepare it for filling and prevent more decay
سوراخ کردن: استفاده از ابزار مخصوص برای حذف باکتری از حفره به منظور آماده سازی آن برای پر شدن و جلوگیری از پوسیدگی بیشتر.

to take care of: to fix or correct a problem
مراقبت کردن: رفع یا اصلاح یک مشکل

to get your teeth cleaned: to go to the dentist where they remove plaque (a material coating the teeth) in order to prevent cavities and gum diseases
برای تمیز کردن دندان ها: برای جلوگیری از پوسیدگی و بیماری های لثه، به دندانپزشک مراجعه کنید تا پلاک (ماده ای که روی دندان ها را پوشانده است) بردارند.

 

علائم بیماری های دهان و دندان به انگلیسی

اگر تنها برای مشکل دندان به دیدن دندان پزشک نمی روید باید بتوانید علائم بیماری هایی که مربوط به دهان و دندان می شود را بیان نمایید. با استفاده از عبارات زیر می توانید به این موضوع اشاره کنید:

Dialogue From a Dentist Appointment
گفتگو از یک قرار ملاقات با دندانپزشک

گفتگوی زیر بیانگر تبادل نظر بین یک دندانپزشک و بیمارش در طول معاینه دندان است. مطمئن شوید که اصطلاحات استفاده شده و انتظارات بیمار را درک می کنید.

Sam: Hello, Doctor
سام: سلام دکتر.

Dr. Peterson: Good morning, Sam. How are you doing today
دکتر پترسون: صبح بخیر سام. امروز چطوری؟

Sam: I’m OK. I’ve been having some gum pain recently
سام: من خوبم. من اخیراً کمی لثه درد دارم.

Dr. Peterson: Well, we’ll take a look. Please recline and open your mouth…that’s good
دکتر پترسون: خوب، ما نگاهی می اندازیم. لطفا دراز بکشید و دهانتان را باز کنید…خیلی خوب است.

Sam: (after being examined) How does it look
سام: (پس از معاینه) چطور به نظر می رسد؟

Dr. Peterson: Well, there is some inflammation of the gums. I think we should also do a new set of X-rays
دکتر پترسون: خب، مقداری التهاب لثه وجود دارد. من فکر می کنم ما باید یک مجموعه جدید از اشعه ایکس نیز انجام دهیم.

Sam: Why do you say that? Is something wrong
سام: چرا اینطوری میگی؟ مشکلی هست؟

Dr. Peterson: No, no, it’s just standard procedure every year. It looks like you may have a few cavities as well
دکتر پترسون: نه، نه، این فقط یک روش استاندارد هر سال است. به نظر می رسد ممکن است چند حفره نیز داشته باشید.

Sam: That’s not good news
سام: این خبر خوبی نیست.

Dr. Peterson: There are just two and they look superficial
دکتر پترسون: فقط دو نفر هستند و سطحی به نظر می رسند.

Sam: I hope so
سام: امیدوارم.

Dr. Peterson: We need to take X-rays to identify tooth other decay and make sure that there isn’t any between the teeth
دکتر پترسون: برای شناسایی پوسیدگی های دیگر دندان و اطمینان از عدم وجود پوسیدگی بین دندان ها، باید اشعه ایکس بگیریم.

Sam: I see
سام: می بینم.

Dr. Peterson: Here, put on this protective apron
دکتر پترسون: اینجا، این پیشبند محافظ را بپوش.

Sam: Okay
سام: باشه.

Dr. Peterson: (after taking X-rays) Things look good. I don’t see any evidence of further decay
دکتر پترسون: (پس از عکسبرداری با اشعه ایکس) اوضاع خوب به نظر می رسد. من هیچ مدرکی دال بر پوسیدگی بیشتر نمی بینم.

Sam: That’s great
سام: عالیه!

Dr. Peterson: Yes, I’ll just get these two fillings drilled and taken care of and then we’ll get your teeth cleaned
دکتر پترسون: بله، من فقط این دو پرکردگی را سوراخ می کنم و مراقبت می کنم و سپس دندان های شما را تمیز می کنیم.

گفتگوی انگلیسی در سایر تنظیمات پزشکی

اطمینان حاصل کنید که می دانید از سایر قرار ملاقات های پزشکی چه انتظاری دارید تا متخصصان پزشکی بتوانند با هر مشکلی که ممکن است داشته باشید به شما کمک کنند.

Dentist
دندانپزشک
You’ll interact with professionals other than the dentist when you get your teeth checked
هنگامی که دندان های خود را چک می کنید، با افراد حرفه ای غیر از دندانپزشک تعامل خواهید داشت.

Be able to communicate with a dental receptionist and dental hygienist—they will be the first people you talk to during your next dentist appointment.
بتوانید با یک متخصص پذیرش دندانپزشکی و بهداشت دهان و دندان ارتباط برقرار کنید – آنها اولین افرادی هستند که در ملاقات بعدی دندانپزشک با آنها صحبت می کنید.

Doctor
دکتر
There are a number of different experiences that you might have during a doctor’s appointment
تعدادی از تجربیات متفاوتی وجود دارد که ممکن است در طول قرار ملاقات با پزشک داشته باشید.
Know how to tell a doctor or nurse about any symptoms or pain you are experiencing and be prepared to answer their questions about your general health as well.
بدانید که چگونه به پزشک یا پرستار در مورد علائم یا دردی که تجربه می کنید بگویید و آماده باشید تا به سؤالات آنها در مورد سلامت عمومی خود نیز پاسخ دهید.

در پذیرش

?….Can I make an appointment to see the
آیا می توانم برای دیدن … قرار ملاقات بگذارم؟

hygienist
بهداشتی

I’d like a check-up
من یک معاینه می خواهم.

Please take a seat
لطفا بنشینید

Would you like to come through?
دوست داری بیای؟

معاینه دندان ها

When did you last visit the dentist?
آخرین بار کی به دندانپزشک مراجعه کردید؟

Have you had any problems?
آیا مشکلی داشته اید؟

I’ve got toothache
من دندان درد گرفتم

One of my fillings has come out
یکی ازدندان های  پر کرده ام من بیرون آمده است

I’ve chipped a tooth
من یک دندان را کنده ام

I’d like a clean and polish, please
من یک تمیز و جلا می خواهم، لطفا

Can you open your mouth, please?
میشه دهنتو باز کن لطفا

A little wider, please
کمی بازتر تر لطفا

I’m going to give you an x-ray
من به شما یک عکس اشعه ایکس می دهم

You’ve got a bit of decay in this one
شما در این یکی کمی پوسیدگی دارید

You’ve got an abscess
آبسه کرده

DENTAL TREATMENT
درمان دندان

You need two fillings
شما نیاز به دو پر کردن دارید
I’m going to have to take this tooth out
من باید این دندان را در بیاورم

Do you want to have a crown fitted?
آیا می خواهید یک تاج نصب کنید؟

I’m going to give you an injection
میخوام بهت آمپول بزنم

Let me know if you feel any pain
در صورت احساس درد به من اطلاع دهید

Would you like to rinse your mouth out
آیا می خواهید دهان خود را بشویید؟

You should make an appointment with the hygienist
باید با متخصص بهداشت وقت بگیرید

: “Hello. Thank you for calling Dr. Smith’s office. How can I help you
: “سلام. ممنون که با مطب دکتر اسمیت تماس گرفتید. چگونه می توانم به شما کمک کنم؟”

B: “This is Eleanor Johnson. I’d like to make an appointment to see the dentist
ب: “این النور جانسون است. من می خواهم برای دیدن دندانپزشک وقت بگذارم.”

A: “Will this be your first visit
A: “این اولین بازدید شما خواهد بود؟”

B: “Yes. I haven’t been to the dentist in a while. I’m afraid of going to the dentist
ب: “بله. من مدتی است که دندانپزشکی نرفته ام. از رفتن به دندانپزشکی می ترسم.”

A: “Oh. You will like Dr. Smith. He is very gentle
پاسخ: “اوه. شما دکتر اسمیت را دوست خواهید داشت. او بسیار مهربان است.”

B: “That’s nice to hear.”
ب: “شنیدن این خوب است.”

A: “Is there anything wrong with your teeth?”
پاسخ: “آیا دندان های شما مشکلی دارد؟”

B: “I have a toothache
ب: “دندان درد دارم.”

A: “We have an opening tomorrow morning at 9 am
پاسخ: “فردا صبح ساعت ۹ صبح افتتاحیه داریم.”

B: “Do you have anything this afternoon. My tooth hurts very much
ب: “امروز بعدازظهر چیزی داری. دندونم خیلی درد میکنه.”

A: “We are very busy this afternoon, but I can squeeze you in around 4 pm. Does that work for you?”
پاسخ: “امروز بعدازظهر خیلی سرمان شلوغ است، اما می توانم حدود ساعت ۴ بعد از ظهر شما را بفشارم. آیا این کار برای شما مفید است؟”

B: “Yes! 4 pm is perfect.”
ب: “بله! ساعت ۴ بعد از ظهر عالی است.”

A: “Do you have dental insurance
پاسخ: “آیا شما بیمه دندانپزشکی دارید؟”

B: “Yes, I do.”
ب: “بله، دارم.”

A: “Ok. Please come 15 minutes early to fill out some forms
پاسخ: “باشه. لطفاً ۱۵ دقیقه زودتر بیایید تا برخی از فرم ها را پر کنید.”

B: “Ok. I will be there at 3:45. Thank you so much.”
ب: “باشه. من ساعت ۳:۴۵ اونجا هستم. خیلی ممنون.”

A: “You’re welcome. We’ll see you soon.”
پاسخ: “خواهش میکنم . به زودی شما را می بینیم.”

B: “Bye.”
ب: “خداحافظ.”

مکالمه مادر و فرزند راجع به دنداپزشکی

A: “Susie, I’m picking you up from school early today
پاسخ: “سوزی، امروز زود از مدرسه می برمت.”

B: “Why Mom
ب: چرا مامان؟

A: “You have a dentist appointment.”
پاسخ: “شما وقت دندانپزشکی دارید.”

B: “I don’t want to go.”
ب: من نمی خواهم بروم.

A: “It’s just a check-up.”
پاسخ: “این فقط یک معاینه است.”

B: “But it hurt last time
ب: “اما دفعه قبل درد داشت.”

A: “That is because you had a cavity.”
پاسخ: این به این دلیل است که شما حفره داشتید.

B: “But I brush my teeth every day.”
ب: “اما من هر روز مسواک می زنم.”

A: “I know, but you eat too much candy
پاسخ: “می دانم، اما شما بیش از حد آب نبات می خورید.”

B: “I hope I don’t have any cavities this time.”
ب: “امیدوارم این بار هیچ حفره ای نداشته باشم.”

A: “Me too.”
ج: من هم همینطور.

B: “What time are you picking me up
ب: “چه ساعتی مرا میبری؟”

A: “۲ o’clock
پاسخ: «ساعت ۲».

B: “Ok. I’ll tell my teacher
ب: “باشه. به معلمم می گویم.”

A: “I will also call the school office
ج: با دفتر مدرسه هم تماس خواهم گرفت.

B: “Ok. I’ll see you later.
ب: “باشه. بعدا میبینمت.

علائم دندانی

اگر فقط برای تمیز کردن دندان نزد دندانپزشک نیستید، باید علائمی را که تجربه می‌کنید توضیح دهید تا دندانپزشک مشکل را تشخیص دهد. برای روشن شدن موضوع می توانید از عبارات زیر استفاده کنید:

لغات تعریف(اگه سطحت بالاس حتما این قسمت رو بخون)
toothache
دندان درد
Pain felt in or around a tooth
sensitive teeth
درد دندان در زمانی که مایعات گرم یا سرد می خورید
Pain felt when drinking hot or cold beverages
sore gums
درد لثه، مخصوصا زمانی که مسواک می زنید یا با نخ دندان، دندان های تان را تمیز می کنید.
A painful sensation in the gums, usually when brushing or flossing
mouth sores
آفت یا ابله در دهان
Small, painful blisters in the mouth
bad breath
بوی بد دهان
Unpleasant smell from inside the mouth
dry mouth
خشکی دهان به دلیل کمبود بزاق دهان ( saliva )
Not enough saliva that causes a sticky and dry feeling in the mouth

مشکلات رایج دندانی

هنگامی که دندانپزشک شما معاینه را به پایان رساند، موضوع و نحوه درمان آن را توضیح خواهد داد. برخی از شایع ترین مشکلات دندانی به شرح زیر است:

لغات تعریف(اگه سطحت بالاس حتما این قسمت رو بخون)
cavity
کرم خوردگی دندان، خالی شدن قسمتی از دندان و ایجاد شدن حفره در دندان
A decayed part of the tooth forms a hole
decay
عفونت دندان یا پوسیدگی
An infection that destroys the teeth
gingivitis
التهاب لثه
Inflammation of the soft gum tissue surrounding the teeth
plaque A sticky substance containing microorganisms that grow on the surface of teeth
infection
عفونت دهان یا دندان
A disease caused by harmful microorganisms like bacteria or virus (in this case linked to the mouth or area around the mouth)
broken teeth
شکستگی دندان
A crack or chip on the tooth, usually caused by injuries to the mouth
teeth stains
جرم و لکه های دندان
Yellowish discolouration of the teeth caused by food and drinks or by disease and medications

 

روش ها و درمان های دندانپزشکی

طیف گسترده ای از درمان های دندانپزشکی منظم و تخصصی وجود دارد. این جدول فهرست کلمات دندانپزشکی را ارائه می دهد که ممکن است پزشک شما هنگام توضیح چنین روش های دندانی استفاده کند:

لغات تعریف(اگه سطحت بالاس حتما این قسمت رو بخون)
filling
پر کردن دندان
A protective material like gold, porcelain, or composite resin is used to fill a tooth cavity or repair cracked or broken teeth
flossing
نخ دندان کردن
Cleaning between your teeth using a thin thread, which is called a dental floss (usually also done at home)
mouthwash
با مایع دهان شوی شستشو دادن
A liquid used for rinsing the mouth
whitening
سفید کردن دندان
Bleaching teeth to make them look whiter
braces
ارتودنسی
Metal or plastic wires that are attached to the teeth to push them into the correct position
dentures
دندان مصنوعی
A removable replacement for missing teeth
extract
کشیدن دندان
To remove a tooth
implant
ایمپلنت، کاشت دندان
A small titanium fixture that replaces the root portion of a missing tooth
crown
روکش
A material used to cover a damaged tooth
anesthesia
بی حسی
A medication injected to help lessen the pain and discomfort during a dental procedure
dental x-ray
عکس دندان
Pictures of teeth and gums that show a dentist if there are cavities, gum disease, or other dental problems
dental check-up
چک آپ دوره ای دندان
A routine examination of the teeth to make sure they are healthy
teeth cleaning
جرم گیری دندان
(Usually) twice per year procedures used to clean the gums and teeth in order to promote general teeth health

۳۰ کلمه با بیشترین کاربرد در دندانپزشکی

Dental Treatment: مراقبت های دندانی

Dental: مربوط به دندان یا دندان پزشکی

Dental Care Agent: کارشناس بهداشت دندان

Dental Care Composition: داروهای مراقبت از دندان

Dental Care Device: تجهیزات مراقبت از دندان

Dental Care Preparation: فرآورده دارویی بهداشت دندان

Dental Care Services: خدمات مراقبت از دندان

Dental Emergency: اورژانس دندان پزشکی

Dental Health: بهداشت دندان

Dental Health Care: مراقبت های بهداشتی دندان

Dental Hygiene: کارهای مراقبتی از دهان و دندان

Dental Plan: بیمه ی دندان پزشکی

Dental Procedures: کلیه اعمال انجام شده روی دندان

Dental Records: پرونده یا سوابق دندان پزشکی

Dental School: دانشکده دندان پزشکی

Dental Services: خدمات دندان پزشکی

Dental Work: انواع درمان روی دندان

Dentist Appointment: وقت دندان پزشکی

Oral Care: مراقبت دهان و درمان

Oral Health: بهداشت دهان و دندان

Oral Healthcare: مراقبت های بهداشت دهان و دندان

Root Canal: عصب کِشی

Tooth Care: مراقبت از دندان

Babysitting: پرستار بچه

Brushing: مسواک زدن

Buccal Health: سلامت دهانی

Dental Insurance: بیمه دندان پزشکی

Dental Polyclinic: پلی کلینیک دندانپزشکی

Mouth Care: مراقبت از دهان

Mouth Hygiene: بهداشت دهان

Oral Cleaning: نظافت دهان

Oral Cleansing: تمیز نگه داشتن دهان

Oral Health Care: مراقبت های بهداشتی دهان و دندان

Oral Health-Related: مربوط به بهداشت دهان و دندان

Oral Hygiene: بهداشت دهان و دندان

Oral Hygienic: تمیز نگه داشتن دهان و دندان

Plus Dental: دندان پزشکی پلاس

Tending: مراقبت کردن

واژگان رایج در دندانپزشکی

ارتباط بین دندان های بالا و پایین هنگام حرکت روی هم یا به سمت داخل یا خارج از یکدیگر Articulation
سیم کشی دندان Brace
پر کردن جای دندان خالی با استفاده از یک یا چند دندان مصنوعی Bridge
تاج دندان Cap
کرم خوردگی Cavity
گرانولوم (کیست) که بیشتر در فک پایین رخ می دهد Central Giant Cell Granuloma
تاج دندان Crown
ورقه ی لاستیکی که برای خشک نگهداشتن دندان به کار می رود Dam
نخ دندان Dental Floss
کمک دندان پزشک Dental Hygienist
دندان پزشک Dental Practitioner
جراح دندانپزشکی Dental Surgeon
کیست دندانی Dentigerous Cyst
دندان پزشک Dentist
دندان پزشکی Dentistry
دندان مصنوعی Denture
دندان کشیدن Extraction
دندان پر کردن Fill
عمل پر کردن دندان Filling
نخ دندان Floss
نخ دندان (برقی) Flosser
عمل نخ کشیدن دندان ها Flossing
فلوراید (ماده اصلی خمیر دندان که برای جلوگیری از کرم خوردگی دندان به کار می رود) Fluoride
دهان شویه Gargle
لثه Gingiva
مربوط به لثه Gingival
دندان قروچه Grind
لثه Gum
دستیار اول دندانپزشک Hygienist
میان دندانی Interdental
تکنسین جراحی دندان Master Of Dental Surgery
مخفف Master Of Dental Surgery (تکنسین جراحی دندان) MDS
بی حسی موضعی Novocain
خوب جفت شدن (دندان های بالا و پایین) Occlusion
دندان پزشک (متخصص بافت‌های اطراف دندان) Odontologist
مطالعه‌ ساختار و درمان اختلالات دندان Odontology
جراح دهان و دندان Oral Surgeon
بی نظمی دندان Orthodontic
اصلاح بی نظمی های دندان Orthodontics
متخصص ارتودنسی Orthodontist
پیرا دندان پزشکی Periodontics
متخصص لثه Periodontist
التهاب لثه Periodontitis
حفره دندانی Pocket
دندان سازی Prosthodontics
دندان ساز Prosthodontist
جرم گیری Scale
مسواک Toothbrush
خمیردندان Toothpaste

انواع دندانپزشکان و سایر پزشکان مرتبط

پس از یک معاینه عمومی، دندانپزشک شما ممکن است به شما توصیه کند که به متخصصی مراجعه کنید که می تواند به بهترین وجه برای مشکل خاص دندان شما کمک کند. در اینجا لیستی از کلماتی وجود دارد که به طور خاص یک دندانپزشک و سایر پزشکان مربوطه را که ممکن است نیاز به بازدید از آنها داشته باشید توصیف می کند:

Type of Dentist or Health Practitioner What they specialize in
Dental hygienist
دکتر بهداشت دندان
A person who cleans the teeth, checks for gum disease, and advises on how to care for your teeth
Dental technician
دکتر برای ایمپلنت، روکش کردن و …
A person who constructs custom dentures, crowns, implants, and other dental appliances
Endodontist
دکتر متخصص ریشه های دندان
A dentist who specializes in treating root canals
Orthodontist
دکتر متخصص ارتودنسی
A dentist who specializes in straightening teeth

برای ذکر یک نکته بسیار مهم: میزان پوشش هزینه های دندانپزشکی توسط بیمه درمانی به مکان و کشور مورد نظر بستگی دارد. اگر به خارج از کشور سفر می‌کنید یا در خارج از کشور زندگی می‌کنید و تازه وارد سیستم مراقبت‌های بهداشتی شده‌اید، مطمئن شوید که با ارائه‌دهنده بیمه‌تان در مورد نحوه برخورد آنها با دندانپزشکان مشورت کنید تا از پرداخت هزینه‌ها به تنهایی اجتناب کنید یا آن را کاهش دهید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا