آموزش گرامر

آشنایی با اسم قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی (به زبان ساده)

اسم قابل شمارش در انگلیسی یکی از انواع اسم در این زبان است. اسم  واژه‌ای است که برای نام بردن افراد، مکان‌ها، اشیا و ایده‌ها استفاده می‌شوند.

اگر چه شما نمی‌توانید تمام ستاره‌های آسمان را بشمارید اما اسم Star در زبان انگلیسی یک اسم قابل شمارش به حساب می‌آید. علاوه بر این هر چند شما می‌توانید در مورد مقدار شیر و قهوه خود با اطمینان صحبت کنید اما این دو اسم (Milk و Coffee) هر دو غیرقابل شمارش هستند.

درک تفاوت اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش در زبان انگلیسی بسیار حائز اهمیت است.

اسم ها می توانند قابل شمارش یا غیرقابل شمارش باشند. اسامی قابل شمارش را می توان شمارش کرد، به عنوان مثال. an apple, two apples, three apples و غیره. اسم های غیرقابل شمارش را نمی توان شمارش کرد، مثلا air, rice, water وقتی اسم جدیدی یاد می گیرید، باید شمارش یا غیرقابل شمارش بودن آن را بررسی کنید و نحوه استفاده از آن را در جمله یادداشت کنید.

اسم های قابل شمارش

اسم های قابل شمارش برای چیزهایی هستند که می توانیم با استفاده از اعداد بشماریم.

دارای فرم مفرد و جمع هستند. شکل مفرد می تواند از تعیین کننده (a / an یا the) یا عدد one استفاده کند. اگر بخواهید در مورد مقدار یک اسم قابل شمارش بپرسید، می‌پرسید “چند؟” با اسم جمع قابل شمارش ترکیب شده است.

Singular Plural
one dog two dogs
one horse two horses
one man two men
one idea two ideas
one shop two shops

مثال ها

She has three dogs
او سه سگ دارد.

I own a house
من صاحب خانه هستم

I would like two books please
دوتا کتاب میخوام لطفا

?How many friends do you have
شما چند تا دوست دارید؟

There’s a man at the door
مردی پشت در است

I have some friends in New York
من چند دوست در نیویورک دارم.

برای منفی ها می توانیم از a/an برای اسم های مفرد یا هر کدام برای جمع استفاده کنیم.

I don’t have a dog
من سگ ندارم

There aren’t any seats
هیچ صندلی وجود ندارد.

اگر چه شما می‌توانید در مورد مقدار شیر صحبت کنید اما هرگز نمی‌توانید بگویید یک شیر دارم. شما مقدار شیر را به کمک لیوان یا بطری مشخص می‌کنید. برای درک بهتر به جمله زیر دقت بکنید:

There’s one glass of milk
یک لیوان شیر هست.

An apple a day keeps the doctor away.

در حالت جمع به طور معمول قبل از آن‌ها عدد یا کلماتی مانند few، many و several قرار می‌گیرد.

Eight out of 10 apples were rotten

اسم ذات، اسم جمع و حتی اسامی خاص نیز می‌تواند قابل شمارش باشند.

I got some books from the library yesterday
دیروز چند کتاب از کتابخانه گرفتم.

She attended three classes last week
او هفته گذشته در سه کلاس شرکت کرد.

There are five Johns in the room
پنج جان در اتاق هستند

تفاوت some و any [ + مثال ]

A / AN + singular countable noun
SOME + plural countable noun

به دو مثال زیر توجه بکنید:

There is a cat in the garden.
یک گربه در باغ وجود دارد.

He has some great ideas.
او ایده‌های عالی دارد.

اگر چه از any به طور کلی در جملات منفی و سوالات استفاده می‌شود اما ما می‌توانیم از آن در عبارت‌های مثبت نیز استفاده کنیم. زمانی از آن در جمله مثبت استفاده می‌کنیم که مهم نباشید که کدام یک را انتخاب می‌کنیم.

You can have any three items of clothing you like for $30
شما می توانید هر سه لباسی که دوست دارید با قیمت ۳۰ دلار داشته باشید.

در جمله منفی از دو ترکیب زیر به ترتیب برای اسم مفرد و جمع استفاده می‌کنیم:

A / AN + singular countable noun

ANY + plural countable noun

برای مثال به جمله‌های زیر دقت بکنید:

There isn’t a dog in the garden
سگی در باغ نیست.

We didn’t take any pictures
ما هیچ عکسی نگرفتیم.

در جملات سوالی هنگام استفاده از یک اسم قابل شمارش ما می‌توانیم از سه ترکیب زیر استفاده بکنیم. ترکیب اول برای اسامی مفرد و دو ترکیب بعدی برای حالت جمع هستند. برای درک بهتر به مثال‌هایی که همراه با هر ترکیب آورده شده است دقت بکنید:

A / AN + singular countable noun
Do you have a car
آیا شما اتومبیل دارید؟
ANY +countable noun
Are any of your friends here
آیا یکی از دوستانتان اینجا هستند
HOW MANY + plura lcountable noun
How many lessons will you have tomorrow
فردا چند درس خواهید داشت؟

اسامی غیر قابل شمارش

اسم های غیرقابل شمارش برای چیزهایی هستند که نمی توانیم آنها را با اعداد بشماریم. آنها ممکن است نام ایده‌ها یا کیفیت‌های انتزاعی یا اشیای فیزیکی باشند که خیلی کوچک یا بی‌شکل هستند (مایع، پودر، گاز و غیره). اسم های غیرقابل شمارش با فعل مفرد استفاده می شوند. معمولاً شکل جمع ندارند. یا بهتر است بگوییم به طور مستقیم نمی‌توان در مورد تعداد آن اظهارنظر کرد.

مثلا نمی­‌توانیم milk را بشماریم. البته می­‌توانیم “bottles of milk” یا “liters of milk” را بشماریم اما خود milk را نه. برای پرسیدن کمیت این اسم­‌ها از سوال “شکل مفرد اسم + “How much استفاده می­‌کنیم.

کلمات زیر از دیگر اسامی غیرقابل شمارش در انگلیسی هستند:

music, art, love, happiness, advice, information, news, furniture, luggage, rice, sugar, butter, water, electricity, gas, power, money, currency
معمولا اسامی غیرقابل شمارش را مفرد در نظر می­‌گیریم و همراه آن­‌ها از افعال مفرد استفاده می‌‌­کنیم:

This news is very important.
همچنین معمولا همراه این اسم­‌ها از حروف تعریف نامعین (a, an) استفاده نمی­‌کنیم. یعنی نمی‌­توانیم بگوییم “an information” یا “a music”. اما می‌­توانیم بگوییم of “واحد شمارش” a:

a piece of news
می‌توانیم همراه اسامی غیرقابل شمارس از کلمات some و any استفاده کنیم:

I’ve got some money.

sunshine
آفتاب

information
اطلاعات

travel
سفر

work
کار

time
زمان

money
پول

magic
جادو

furniture
مبلمان

اسم انتزاعی در انگلیسی مانند jealousy، advice و justice به طور معمول اسم غیرقابل شمارش است.

 

We all seek happiness in our lives
همه ما به دنبال خوشبختی در زندگی خود هستیم.

Her face was filled with jealousy when she saw his new girlfriend
وقتی دوست دختر جدیدش را دید، چهره‌اش پر از حسادت شد.

با این حال اشیا مشخص و اسامی عام نیز می‌توانند غیرقابل شمارش باشند. برای مثال برخی از مواد غذایی یا نوشیدنی مانند آب، چای، قهوه، برنج و شیر را نمی‌توان مستقیم با تعداد بیان کرد.

Do you prefer tea or coffee?
چای را ترجیح می دهید یا قهوه؟

Mix one cup of flour with half a glass of milk
یک فنجان آرد را با نصف لیوان شیر مخلوط کنید.

همانطور که در مثال‌های بالا مشاهده کردید هر زمان که از عددی قبل از اسامی غیرقابل شمارش استفاده می‌شود یک اسم قابل شمارش در انگلیسی (cup و glass) بین عدد و اسم غیرقابل شمارش وجود دارد.

اکثر اسامی غیر قابل شمارش حالت جمع ندارند. فعلی که همراه با آن‌ها به کار گرفته می‌شود مفرد است. با این حال برای بیان مقدار آن‌ها به طور معمول از کلماتی مانند some، much و a lot استفاده می‌شود.

 

Can I borrow some milk to bake the cake?

His mother has placed much hope in him.

 

به یاد داشته باشید که ممکن است یک اسم قابل شمارش در انگلیسی در زبان دیگر غیرقابل شمارش باشد. به همین دلیل تهیه لیست اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش می‌تواند مفید باشد. علاوه بر این در برخی از موارد یک اسم می‌تواند هم قابل شمارش و هم غیرقابل شمارش باشد. این مساله به مفهوم و معنی محتوا بستگی دارد.

Our house has seven rooms
خانه ما هفت اتاق دارد.

Is there room for me to sit here
آیا فضایی برای نشستن من در اینجا وجود دارد؟

ما نمی توانیم از a/an با این اسم ها استفاده کنیم. برای بیان مقداری از یک اسم غیرقابل شمارش، از یک کلمه یا عبارتی مانند some, a lot of, much, a bit of, a lot of استفاده کنید یا از اندازه گیری دقیقی مانند cup of, a bag of, 1kg of استفاده کنید. ۱ لیتر، یک مشت، یک خرج، یک ساعت، در روز. اگر بخواهید در مورد مقدار یک اسم غیرقابل شمارش بپرسید، می‌پرسید “How much؟”

مثال ها

There has been a lot of research into the causes of this disease
تحقیقات زیادی در مورد علل این بیماری انجام شده است.

He gave me a great deal of advice before my interview
او قبل از مصاحبه به من توصیه های زیادی کرد.

Can you give me some information about uncountable nouns
آیا می توانید اطلاعاتی در مورد اسامی غیرقابل شمارش به من بدهید؟

He did not have much sugar left
قند زیادی برایش باقی نمانده بود.

Measure 1 cup of water, 300g of flour, and 1 teaspoon of salt
۱ فنجان آب، ۳۰۰ گرم آرد و ۱ قاشق چایخوری نمک را اندازه کنید.

How much rice do you want
چقدر برنج میخوای؟

مثال ها

tea
چای

sugar
قند

water
اب

air
هوا

rice
برنج

knowledge
دانش

beauty
زیبایی

anger
خشم

fear
ترس

love
عشق

money
پول

research
پژوهش

safety
ایمنی

evidence
شواهد و مدارک

bread
نان

coffee
قهوه

information
اطلاعات

money
پول

advice
مشاوره

luggage
بار مسافر

furniture
مبلمان

some را با اسامی غیرقابل شمارش در جملات مثبت و any را در جملات منفی استفاده می کنیم.

There’s some milk in the fridge
مقداری شیر در یخچال هست

There isn’t any coffee
هیچ قهوه ای وجود ندارد.

SOME + uncountable noun
ANY + uncountable noun
به همین ترتیب برای استفاده از آن‌ها در جملات سوالی برخلاف اسم قابل شمارش تنها می‌توانید از دو شکل زیر استفاده بکنیم:
ANY + uncountable noun
HOW MUCH + uncountable noun

نحوه استفاده از این دو ترکیب را می‌توانید در جمله‌های زیر مشاهده کنید:
Is there any sugar
آیا قند وجود دارد؟

Do you have any luggage
چمدانی دارید؟

How much wine is there
چقدر شراب وجود دارد؟

How much luggage do you have
چقدر چمدان دارید؟

اسامی غیرقابل شمارش گمراه­ کننده

یکی از این اسم­ها fruit است. کلمه fruit همیشه غیرقابل شمارش در نظر گرفته می­‌شود:

Fruit is good for your health.

و وقتی درمورد یک تکه میوه حرف می‌­زنیم، می­‌گوییم:

She has only a piece of fruit for lunch!

اما اگر بخواهیم درمورد انواع مختلف میوه­‌ها حرف بزنیم، fruit را قابل شمارش در نظر می­‌گیریم:

I love to shop at that supermarket – they have a wide variety of tropical fruits.

همچنین این مسئله که برخی اسم‌­ها در بعضی زبان‌­ها قابل شمارش هستند اما در انگلیسی غیرقابل شمارش‌­اند، می‌تواند گمراه­ کننده باشد.

 

تشخیص اسم غیرقابل شمارش و قابل شمارش

از آنجایی که در زبان انگلیسی از کلمات قابل شمارش و غیرقابل شمارش بسیار زیادی استفاده می‌شود دانستن تفاوت و چگونگی تشخیص این دو نوع اسم بسیار حائز اهمیت است. از یک اسم قابل شمارش در انگلیسی قبل از اسم غیرقابل شمارش استفاده می‌کنیم.

Is there any cheese in the fridge
آیا پنیر در یخچال وجود دارد؟

Yes, there are three slices of cheese still left
بله، هنوز سه تکه پنیر باقی مانده است

با این حال تشخیص برخی از کلمات به این راحتی نیست.این موضوع به متن بستگی دارید. شما باید جمله را با دقت بخوانید تا بدانید این اسم قابل شمارش است یا خیر. برای مثال اسم hair در جمله اول غیرقابل شمارش و در جمله دوم قابل شمارش است.

The floor is covered with loose hair
کف با موهای شل پوشیده شده است.

A stray hair clung to her sweaty face
یک موی سرگردان به صورت عرق کرده اش چسبیده بود.

در برخی موارد اسم ذات می‌تواند یک اسم قابل شمارش در انگلیسی باشد. به عنوان مثال هر چند truth در جمله اول یک اسم غیرقابل شمارش است اما در جمله دوم به عنوان یک اسم قابل شمارش استفاده شده است.

Only the truth can set you free
فقط حقیقت می تواند شما را آزاد کند

There are two truths in this story
دو حقیقت در این داستان وجود دارد

برخی از اسم ها در زبان های دیگر قابل شمارش هستند اما در انگلیسی غیرقابل شمارش هستند. آنها باید قوانین اسامی غیرقابل شمارش را رعایت کنند. رایج ترین آنها عبارتند از:

accommodation
محل اقامت

baggage
بار سفر

behavior
رفتار – اخلاق

bread
نان

furniture
مبلمان

information
اطلاعات

luggage
بار مسافر

news
اخبار

advice
مشاوره

progress
پیش رفتن

traffic
ترافیک

travel
مسافرت رفتن

trouble
مشکل

weather
آب و هوا

work
کار

مثال ها

I would like to give you some advice
من می خواهم یک توصیه به شما کنم.

How much bread should I bring
چقدر نان بیاورم؟

I didn’t make much progress today
امروز زیاد پیشرفت نکردم

This looks like a lot of trouble to me
این برای من خیلی دردسر به نظر می رسد.

We did an hour of work yesterday
دیروز یک ساعت کار کردیم.

مراقب اسم hair باشید که معمولاً در انگلیسی غیرقابل شمارش است، بنابراین به صورت جمع استفاده نمی شود. فقط در صورت اشاره به موهای فردی قابل شمارش است.

مثال ها
She has long blond hair.
او موهای بلند بلوند دارد.

The child’s hair was curly
موهای بچه مجعد بود.

I washed my hair yesterday
دیروز موهامو شستم

My father is getting a few grey hairs now. (refers to individual hairs)
پدرم الان چند تا موی سفید می شود. (اشاره به تک تک موها)

I found a hair in my soup! (refers to a single strand of hair)
تو سوپم یه مو پیدا کردم! (به یک تار مو اشاره دارد)

سوالات
در سوالات از a/an، any یا how many با اسم های قابل شمارش استفاده می کنیم.

Is there an email address to write to
آیا آدرس ایمیلی برای نوشتن وجود دارد؟

Are there any chairs
آیا صندلی وجود دارد؟

How many chairs are there
چند صندلی آنجاست؟

و از how much یا any با اسم های غیرقابل شمارش استفاده می کنیم.

Is there any sugar
آیا شکر وجود دارد؟

How much orange juice is there
آب پرتقال چقدر است؟

اما وقتی چیزی را پیشنهاد می کنیم یا چیزی را درخواست می کنیم، معمولاً از some استفاده می کنیم.

?Do you want some chocolate
آیا کمی شکلات می خواهید؟

Can we have some more chairs, please
آیا می توانیم چند صندلی دیگر داشته باشیم، لطفا؟

زمانی که فکر می کنیم پاسخ «بله» خواهد بود، از some در یک سؤال نیز استفاده می کنیم.

Have you got some new glasses
آیا شما چند عینک جدید دارید؟

سایر عبارات کمیت

A lot of (یا lots of) را می توان با اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش استفاده کرد.

There are lots of apples on the trees
سیب های زیادی روی درختان وجود دارد.

There is a lot of snow on the road
برف زیادی در جاده باریده است.

توجه داشته باشید که ما معمولاً در جملات مثبت از many یا much استفاده نمی کنیم. به جای آن از a lot of استفاده می کنیم.

They have a lot of money
آنها پول زیادی دارند.

با این حال، در جملات منفی ما از not many با اسم های قابل شمارش استفاده می کنیم و not much با اسم های غیرقابل شمارش استفاده می کنیم.

There are a lot of carrots but there aren’t many potatoes
هویج زیاد است اما سیب زمینی زیاد نیست.

There’s lots of juice but there isn’t much water
آب میوه زیاد است اما آب زیادی وجود ندارد.

جمع بندی ونتیجه گیری

یادگیری اسامی قابل شمارش (countable) و غیرقابل شمارش (uncountable) در زبان انگلیسی بسیار مهم است، چون چنین اسمهایی روی خیلی از جنبه های دیگر زبان انگلیسی مثل دستور زبان و آرتیکل ها (articles) تاثیر می گذارند. اگر نحوه استفاده درست و صحیح از اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش را بلد نباشید، فهمیدن حرفهای دیگران به انگلیسی برایتان سخت خواهد بود و خودتان هم نمی توانید منظورتان را به درستی به بقیه منتقل کنید.

درس امروز ما هر چیزی که در مورد اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش بدانید را به شما آموزش داد. با یادگیری این موضوع، مهارت زبان انگلیسی شما تقویت می شود و می توانید روانتر و طبیعی تر از قبل صحبت کنید.

 

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

  1. سلام دوست خوبم ممنون از نگاه پر مهرت.
   مرسی ازتون که وقت گذاشتید و مقاله رو به دقت بررسی کردید.
   و اینکه خوشحالیم که تونستیم کمکی به پیشرفتتون بکنیم.
   اگر زبان آموز سطح پایه هستی حتما به بخش های آموزش لغات و مکالمه انگلیسی سربزن و اگر زبان آموز سطح متوسط به بالا هستی حتما به بخش های آیلتس و گرامر سر بزن حتما مفید خواهند بود.
   حتما اگر به مشکل برخوردی کامنت بذار دوستان و من در سریع ترین زمان ممکن مشکل رو حل میکنیم.
   خلاصه که مرسی که هستی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا