آموزش مکالمه

مکالمات انگلیسی در فرودگاه با ترجمه فارسی| At the Airport

اگر در حال سفر هستید و نیاز به بازدید از فرودگاه دارید، می توانید در هنگام ورود، گذر کردن از گمرک و سوار شدن به هواپیما سؤالات مودبانه را پیش بینی کنید . همیشه باید به یاد داشته باشید که مؤدب باشید، به خصوص در هنگام صحبت با مأموران گمرک و افسران امنیتی. دانستن چیزهای مناسب اجتماعی برای گفتن به شما کمک می کند روند ورود و سوار شدن به هواپیما را سرعت بخشید.

برای آماده شدن برای سفر به فرودگاه، واژگان مربوط به سفر را مطالعه کنید و این دیالوگ های اولیه انگلیسی را با یک شریک تمرین کنید. پس از آن، یک مسابقه امتحان کنید تا مهارت های کلامی خود را در رابطه با سفر فرودگاهی آزمایش کنید.

سوالات مهم هنگام ورود در فرودگاه

هنگام چک کردن در فرودگاه منتظر این سوالات باشید. قبل از تمرین دیالوگ زیر، با اصطلاحات و اصطلاحات این سوالات آشنا شوید.

?Can I have your ticket, please
من بلیط شما را داشته باشم، لطفا؟

?May I see your passport, please
لطفا پاسپورت شما را ببینم؟

?Would you like a window or an aisle seat
آیا شما یک پنجره می خواهید یا یک صندلی راهرو؟

?Do you have any baggage
آیا توشه ای دارید؟

?What is your final destination
مقصد نهایی شما چیست؟

?Would you like to upgrade to business or first class
آیا می خواهید به کسب و کار یا درجه یک ارتقا دهید؟

?Do you need any help getting to the gate
آیا برای رسیدن به دروازه به کمک نیاز دارید؟

تمرین مکالمه ی Check-In

گفتگوی زیر بین یک نماینده خدمات مسافری و یک مسافر نسبتاً نمونه ای از بحثی است که ممکن است در یک فرودگاه با آن روبرو شوید. یکی از نقش ها را انتخاب کنید، دوستی از همکلاسی خود پیدا کنید تا نقش دیگر را بازی کند، دیالوگ را تمرین کنید و نقش ها را عوض کنید.

?Service agent: Good morning. Can I have your ticket, please
نماینده خدمات: صبح بخیر. آیا می توانم بلیط شما را داشته باشم، لطفا؟

.Passenger: Here you are
مسافر: اینجا هستی.

?Service agent: Would you like a window or an aisle seat
نماینده خدمات: آیا می خواهید یک پنجره یا یک صندلی راهرو؟

.Passenger: An aisle seat, please
مسافر: لطفاً یک صندلی راهرو.

?Service agent: Do you have any baggage
نماینده خدمات: آیا چمدان دارید؟

.Passenger: Yes, this suitcase and this carry-on bag
مسافر: بله، این چمدان و این کیف دستی.

.Service agent: Here’s your boarding pass. Have a nice flight
نماینده خدمات: کارت پرواز شما این است. پرواز خوبی داشته باشی.

.Passenger: Thank you
مسافر: ممنون.

عبور از بخش امنیت

پس از ثبت نام، باید از امنیت فرودگاه عبور کنید. مهم است که دستورالعمل ها را به دقت دنبال کنید و این درخواست ها را درک کنید:

.Please step through the scanner – Asked when you are passing through metal detectors at the airport
لطفاً از اسکنر عبور کنید – وقتی از ردیاب های فلزی در فرودگاه عبور می کنید پرسیده شد.

.Please step to the side – Asked if a security officer needs to question you further
لطفاً به کنار بروید – از شما پرسیده شد که آیا یک افسر امنیتی نیاز به سؤال بیشتر از شما دارد.

.Please raise your arms to the side – Asked when you are inside a scanner
لطفاً بازوهای خود را به طرفین بلند کنید – وقتی داخل اسکنر هستید از شما پرسیده شد.

.Empty your pockets, please
لطفا جیب هایتان را خالی کنید.

.Please take off your shoes and belt
لطفا کفش و کمربندتان را در بیاورید.

.Please take any electronic devices out of your bag
لطفا هر وسیله الکترونیکی را از کیف خود خارج کنید.

گفتگوی تمرین امنیتی

وقتی به ایست بازرسی امنیتی رسیدید، همه چیز به سرعت در فرودگاه حرکت می کند. از این تمرین گفتگو برای کمک به سرعت بخشیدن به فرآیند استفاده کنید.

!Security officer: Next
افسر امنیتی: بعد!

.Passenger: Here’s my ticket
مسافر: اینم بلیط من.

.Security officer: Please step through the scanner
افسر امنیتی: لطفاً از اسکنر عبور کنید.

?Passenger: (beep, beep, beep) What’s wrong
مسافر: (بیپ، بیپ، بیپ) چه مشکلی دارد؟

.Security officer: Please step to the side
افسر امنیتی: لطفا به کنار بروید.

.Passenger: Certainly
مسافر: حتما.

?Security officer: Do you have any coins in your pocket
افسر امنیتی: آیا سکه ای در جیب داری؟

.Passenger: No, but I have some keys
مسافر: نه، اما چند کلید دارم.

.Security officer: Ah, that’s the problem. Put your keys in this bin and walk through the scanner again
افسر امنیتی: آه، مشکل همین است. کلیدهای خود را در این سطل قرار دهید و دوباره از طریق اسکنر عبور کنید.

.Passenger: OK
مسافر: باشه

.Security officer: Excellent. No problem. Remember to unload your pockets before you go through security next time
افسر امنیتی: عالی. مشکلی نیست به یاد داشته باشید که دفعه بعد قبل از اینکه از امنیت عبور کنید، جیب های خود را خالی کنید.

.Passenger: I’ll do that. Thank you
مسافر: من این کار را می کنم. متشکرم.

.Security officer: Have a nice day
افسر امنیتی: روز خوبی داشته باشید.

کنترل پاسپورت و گمرک

اگر یک پرواز بین المللی دارید، باید از کنترل گذرنامه و گمرک عبور کنید. در اینجا برخی از رایج ترین سوالاتی که می توانید انتظار داشته باشید آورده شده است:

?Can I see your passport
آیا می توانم پاسپورت شما را ببینم؟

?Are you a tourist or here on business? – Asked at customs to determine the purpose of your visit
آیا شما یک توریست هستید یا برای تجارت اینجا هستید؟ – از گمرک خواسته شد که هدف از بازدید شما را مشخص کند.

?Do you have anything to declare? – Sometimes people need to declare things they have bought in other countries
آیا چیزی برای اعلام دارید؟ – گاهی اوقات افراد نیاز دارند چیزهایی را که در کشورهای دیگر خریداری کرده اند را اظهار کنند.

?Have you brought any food into the country? – Some countries do not allow certain foods to be brought into the country
آیا غذایی به کشور آورده اید؟ – برخی از کشورها اجازه نمی دهند مواد غذایی خاصی به کشور وارد شود.

کنترل پاسپورت و گفتگوهای گمرکی

بسته به قوانین کشوری که از آن بازدید می کنید و همچنین نوع کالایی که وارد می کنید، ممکن است تجربیات مختلفی در بخش کنترل گذرنامه و گمرک داشته باشید.

?Passport official: Good morning. Can I see your passport
مسئول گذرنامه: صبح بخیر. آیا می توانم پاسپورت شما را ببینم؟

.Passenger: Here you are
مسافر: بفرمایید

?Passport official: Thank you very much. Are you a tourist or here on business
مسئول پاسپورت: خیلی ممنون. آیا شما یک توریست هستید یا برای تجارت اینجا هستید؟

.Passenger: I’m a tourist
مسافر: من یک توریست هستم.

.Passport official: That’s fine. Have a pleasant stay
مسئول گذرنامه: خوب است. اقامت خوشی داشته باشید

.Passenger: Thank you
مسافر: ممنون.

?Customs official: Good morning. Do you have anything to declare
کارمند گمرک: صبح بخیر. آیا چیزی برای اعلام دارید؟

?Passenger: I’m not sure. I have two bottles of whiskey. Do I need to declare that
مسافر: مطمئن نیستم. من دو بطری ویسکی دارم. آیا باید آن را اعلام کنم؟

.Customs official: No, you can have up to 2 quarts
کارمند گمرک: خیر، شما می توانید تا ۲ کوارت بخورید.

.Passenger: Great
مسافر: عالیه

?Customs official: Have you brought any food into the country
مسئول گمرک: آیا مواد غذایی وارد کشور کرده اید؟

.Passenger: Just some cheese I bought in France
مسافر: فقط کمی پنیر از فرانسه خریدم.

Customs official: I’m afraid I’ll have to take that
کارمند گمرک: متاسفم مجبورم آن را ضبط کنم.

.Passenger: Why? It’s just some cheese
مسافر: چرا؟ این فقط مقداری پنیر است.

.Customs official: Unfortunately, you are not allowed to bring cheese into the country. I’m sorry
مسئول گمرک: متاسفانه اجازه ورود پنیر به کشور را ندارید. متاسفم.

.Passenger: OK. Here you are
مسافر: باشه بفرمایید.

?Customs official: Thank you. Anything else
کارمند گمرک: ممنون. چیز دیگری مد نظر دارید؟

.Passenger: I bought a T-shirt for my daughter
مسافر: برای دخترم تی شرت خریدم.

.Customs official: That’s fine. Have a nice day
کارمند گمرک: خوب است. روز خوبی داشته باشید.

.Passenger: You, too
مسافر: شما هم همینطور.

هنگامی که وارد هواپیما می شوید خیلی نیازی به صحبت و انگلیسی حرف زدن نیست. مگر آن که از مهمانداران هواپیما سوالی داشته باشید. اما حین پرواز مهمانداران و خلبان پرواز احتمالا جملات و دستورالعمل هایی را بیان می کنند که رعایت آن ها برای حفظ ایمنی ضروری می باشد. بنابراین جملات پرکاربرد انگلیسی در حین پرواز را در ادامه مشاهده خواهید کرد تا با یادگیری آن ها تجربه بهتری از پرواز داشته باشید.

خلبان صحبت میکند.
.This is captain speaking

هواپیما تغییر مسیر داد.
.The plane altered course

همیشه بلیط درجه یک می گیری؟
?Do you usually travel first class

نه، معمولاً با درجه دو مسافرت می کنم.
.No, I generally fly economy

ما تصمیم داریم توقفی در لندن داشته باشیم.
.We are going to stop over in London

خدمه پرواز هفت نفر هستند.
.The plane has a crew of seven

در پروازمون به توکیو یک توقف دو ساعته در پکن داشتیم.
.We had a two-hour stopover in Beijing on our way to Tokyo

اگر این هواپیما دیر برسه، پرواز رابط در دالاس را از دست می دهم.
.If this plane is late, I will miss my connection in Dallas

چند دقیقه دیگر فرود می آییم.
.we will be landing in just a few minutes

ساعت به وقت محلی ۳۰/۸ میباشد.
The local time is 8:30

وقتی هواپیما اوج می گرفت، گوشهایم شوع به وزوز کردن کرد.
.My ears began buzzing as the airplane rose higher

در هواپیما جا برای پا خیلی کم است.
.There’s not much leg-room in an airplane

مهم نیست چه وقت برسیم. تصمیم دارم وقتی به فرودگه رسیدیم به آنها زنگ بزنم.
It’s no matter when we arrive. I am to Phone them once/as soon as I reach the airport

ما را با اتوبوس از فرودگاه به هتل بردند.
.we were bussed from the airport to the hotel

لغات مهم انگلیسی در فرودگاه و اصطلاحات فرودگاهی

airline
خط هوایی

I prefer American airlines
من خطوط هوایی آمریکایی رو ترجیح می دهم

arrival
ورود (ورود هواپیما به فرودگاه)

We apologize for the delay in the arrival of the plane
ما به خاطر تاخیر در ورود هواپیما عذرخواهی می کنیم

board
سوار (هواپیما) شدن

The passengers are waiting to board
مسافران منتظرند که سوار (هواپیما) شوند

boarding time
زمان ورود (به هواپیما)

Boarding time will begin in about 10 minutes
زمان ورود (به هواپیما) حدود ۱۰ دقیقه دیگر شروع می شود.

Book
رزرو کردن

I’d like to book a return ticket for my trip to London
من می خواهم یه بلیط رفت و برگشت برای سفرم به لندن رزرو کنم

business class
(بلیط) درجه یک

I’m flying business class next week
هفته آینده با درجه یک می روم

Please check in two hours before departure
لطفا دو ساعت قبل از حرکت (پرواز) اینجا باشید

Conveyor belt/carousel/baggage claim
این همان غلتک بار فرودگاه است که وسایل مسافران بعد از فرو آمدن یک هواپیما از آن بیرون می آیند.

All passengers arriving from Paris can pick up their luggage from carousel 2
مسافرانی که از پاریس وارد می شوند می توانند وسایل خود را از غلتک بار ۲ بردارند

customs
عوارض گمرکی

delay
تاخیر داشتن، تاخیر

My flight was delayed an hour
پروازم یک ساعت تاخیر داشت

departure
مقصد

In the current week, many departures have been from Madrid
در هفته فعلی خیلی از پروازهای خروجی از مادرید بوده است

economy class
(بلیط) درجه دو

I’m going to book an economy class ticket to New York
قصد دارم یک بلیط درجه دو به نیویورک رزرو کنم

first class
(بلیط) ممتاز که از لحاظ امکاناتی که به مسافران می دهند از دو نوع دیگر بهتر می باشد

gate
ورودی

Flight 728 to Rome will leave from gate A27
پرواز ۷۲۸ به رم از ورودی A27 پرواز خواهد کرد

identification, ID
مدارک شناسایی

long-haul flight
پرواز طولانی

It is a long-haul flight from Iran to Japan
پرواز ایران به ژاپن طولانی است

on time
به موقع

Your flight will depart on time
پرواز شما به موقع حرکت خواهد کرد

one-way ticket
بلیط رفت، بلیط یکسره ( بلیط رفت و برگشت: return ticket یا round-trip ticket)

I’d like to book a one-way ticket to Russia
می خواهم یک بلیط رفت به روسیه رزرو کنم

stopover, layover
توقف بین راه (موقعی که یک هواپیما در یک پرواز طولانی قبل از رسیدن به مقصد توقف می کند)

جملات انگلیسی مهماندار هواپیما

در حین پرواز معمولا مهمانداران هواپیما در ایتدا و حین سفر سوالات و جملات کوتاهی را جهت حفظ ایمنی شما و راحتی سفر بیان می کنند. آشنایی با این جملات موجب می شود تا سفر دلنشین تر و آسوده تری داشته باشید. در ادامه به چند مورد از این جملات اشاره میکنیم.

Your oxygen mask is above you, next to the reading light. It will drop down when you need it
ماسک اکسیژن شما بالا سرتان است کنار لامپ مطالعه. وقتی بهش نیاز دارید خودش به پایین می‌افته.

The life jackets are under your seat. You can also use your seat cushion as a flotation device
جلیقه نجات زیر صندلی شماست. شما همینطور می‌توانید از کوسن صندلی‌تون به عنوان وسیله شناور در آب استفاده کنید.

what is your flight number
شماره صندلی شما چند است؟

fasten seatbelt sign
چراغِ بستن کمربند

…The local time is
ساعت به وقتِ محلی …. است

هواپیما پیش از فرود دو بار بر فراز فرودگاه چرخید.
.The plane circled the airport twice before landing

لطفاً سیگارتان را خاموش کنید.
.Extinguish/Put out your cigarette, please

لطفاً صندلی هایتان را به حالت عمودی در بیاورید.
.Please bring your seats to the upright position

به زودی در فرودگاه “کندی” به زمین خواهیم نشست.
.We will shortly be landing at Kennedy airport

جمع بندی و نتیجه گیری

همانطور که همه ی ما میداینم مکالمات در فرودگاه ها یکی از مشکلات کسانی است که میخواهند برای مدتی از کشور مبدا شان فاصله داشته باشنداگر این مکالمات را به خوبی بلد نباشید نمیتوانید با مامورین فرودگاه ارتباط برقرارکنید.

اما ما در این مقاله به طور پیش بینی شده ای سعی شد مکالمه هایی که ممکن است برای شما پیش آید را مورد بررسی قرار دادیم.

 

امتیاز دهید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا