آموزش گرامر

جملات سببی در انگلیسی causative sentences + مثال

در این مقاله می خواهیم راجع به گرامر جمله سببی در زبان انگلیسی صحبت کنیم.  اکنون تصمیم داریم تا تمامی نکات مهم در رابطه با گرامر جمله سببی در زبان انگلیسی را پوشش دهیم.

افعال سببی افعالی هستند که دلیل وقوع چیزی را نشان می دهند.

جملات سببی به زبان ساده هنگامی استفاده می شوند که ما کارمان را خودمان انجام ندهیم کسی را متقاعد کنیم که کار مارا انجام دهد. موارد استفاده از گرامر جمله سببی در زبان انگلیسی در شرایط زیر می باشد:

 • کاری که کسی برای ما انجام می دهد.
 • وقتی اتفاق بدی برایمان می افتد.
 • وقتی از کسی میخواهیم کاری را برایمان انجام دهد و یا او را برای انجام کار، راهنمایی میکنیم.
 • وقتی درمورد یک تجربه شخصی سخن می گوییم.

افعال سببی عبارتند از: have, get, make and let.
ساختار have و get هم شامل حال کامل و هم گذشته کامل است.

آموزش گرامر جمله سببی

اکنون که گرامر جمله سببی در زبان انگلیسی را به چهار گروه تقسیم کردیم، به شرح تک تک آن ها می پردازیم.

 1.  کاری که فردی برای شما انجام می دهد

برای اینکه درمورد جمله بالا صحبت کنیم، ابتدا ترکیب زیر را می سازیم:

…+Have + object +past participle of verb
… + Have + object + base form of verb

وقتی که می خواهیم درمورد کاری که از فرد دیگری خواستیم یا به او آموزش دادیم تا برایمان انجام دهد صحبت کنیم، از ترکیب بالا استفاده می کنیم. استفاده از این نشان دهنده ی تاکید بیشتر به کار انجام شده و نه فرد انجام دهنده،  به مثال زیر توجه کنید:

.“We’re having the house painted next week”

این جمله بدین معنی است که ” قرار نیست ما خودمان خانه را رنگ بزنیم. یک نفر دیگر این کار را انجام می دهد و تاکید ما در این جمله به رنگ شدن خانه است، نه این که چه کسی بناست آن را رنگ بزند.”

مثل های زیر را با هم مقایسه بفرمایید:

.I had my hair cut
.موهایم را اصلاح کردم
.خودم موهامو کوتاه کردم
.Someone cut my hair
یکی موهامو کوتاه کرد

.I’ve cut my hair
من موهایم را کوتاه کرده ام.I’d cut my hair
موهامو کوتاه میکردم
.I cut my own hair
.خودم موهامو کوتاه کردم

 

 1. وقتی اتفاق بدی برایمان می افتد.

ما هم چنین از این ساختار هنگام صحبت کردن درباره ی یک اتفاق ناگوار، استفاده می کنیم. مانند جملات زیر:

 • They’ve had their car stolen
  ماشینشان را دزدیده اند
 • Hundreds of people had their homes destroyed by the hurricane
  صدها نفر در اثر طوفان خانه های شان ویران شد.
 1. وقتی از کسی میخواهیم کاری را برایمان انجام دهد و یا او را برای انجام کار، راهنمایی میکنیم. Asking or instructing

از ساختار زیر برای نشان دادن هنگامی که از کسی می خواهیم کاری را برایمان انجام بدهد، استفاده می کنیم:

Have + object + infinitive

به مثال ها توجه کنید:

 • .I’ll have Harry book you a taxi
  .من از هری میخوام برات تاکسی بگیره
 • .He had Kay make us all some tea
  او از کی خواست برای همه ما چای درست کند.
 1. وقتی درمورد یک تجربه شخصی سخن می گوییم.

در این جا از ترکیب  Have + object + – ing  برای صحبت کردن در مورد یک رویداد و یا تجربه، استفاده می کنیم. مثال های زیر را مطالعه کنید:

 • .We had a man singing to us as we sat in the restaurant having our meal
  وقتی در رستوران نشسته بودیم و مشغول غذا خوردن بودیم، مردی برایمان آواز می خواند
 • .We had a strange woman come to the door selling pictures
  زن عجیبی اومده بودیم دم در و عکس می فروخت.
[Have + person + verb] .Please have your secretary send me the information via email
.لطفا از منشی خود بخواهید اطلاعات را از طریق ایمیل برای من ارسال کند.

توجه: get و have با توجه به زمان جمله تغییر می‌کنند مثلاً برای زمان گذشته از got و had استفاده می‌شود.

ساختار Get

ساختار جمله این است:

… + Get + object + past participle of verb
… + Get + object + to + verb
تنهایی انجام نمی دهند، بلکه شخص دیگری آن را برای آنها انجام می دهد. آنها به نوعی باعث اتفاق دیگری می شوند.

از Have برای دادن مسئولیت انجام کاری به کسی استفاده می شود. در یک جمله، یک مفعول و مضارع فعل یا شکل پایه فعل به دنبال آن آمده است.

Get برای متقاعد کردن کسی برای انجام کاری استفاده می شود. همان معنای داشتن را دارد، اما کمتر رسمی است. در جمله پس از آن مفعول و مضارع فعل یا حرف اضافه به و فعل آمده است.

You are going to have the natural flower planted today.
امروز قرار است گل طبیعی را بکارید.

The teacher will have the students study on the exam including astronomy.
معلم از دانش‌آموزان می‌خواهد در امتحان از جمله نجوم مطالعه کنند.

They had their house built two years ago.
آنها خانه خود را دو سال پیش ساخته بودند.

I will get the doctor to give you a medicine.
از دکتر می‌خواهم به شما دارو بدهد.

John got his elder child to wash his car.
جان از فرزند بزرگش خواست تا ماشینش را بشوید.

They were too afraid of petting the stray dog but their mother got them to pet it.
آنها خیلی از نوازش سگ ولگرد می ترسیدند، اما مادرشان آنها را مجبور کرد که او را نوازش کنند.

have و get برخی از افعال سببی هستند و دلیل وقوع چیزی را نشان می دهند.

“I will have my hair cut* tomorrow
فردا موهایم را کوتاه می کنم

I will have my friend cut my hair tomorrow
فردا از دوستم می خواهم موهایم را کوتاه کند.

Someone else has the responsibility to cut my hair
شخص دیگری مسئولیت کوتاه کردن موهای من را دارد.

I will get my hair cut* tomorrow
فردا موهایم را کوتاه می کنم

I will get my friend to cut my hair tomorrow
فردا دوستم را وادار می کنم موهایم را کوتاه کند

I persuaded someone else to cut my hair
دیگری را راضی کردم که موهایم را کوتاه کند.

“I have to cut my hair tomorrow
فردا باید موهایم را کوتاه کنم.” = Have to به عنوان یک وجه بیان کننده الزام قوی است نه علت.

[Get + person + to + verb] ?How can I get my children to read more
چگونه می توانم فرزندانم را بیشتر بخوانم؟
در جملات سببی معلوم به جای have می توان از make و let نیز استفاده کرد.
مثال: His mother let him go to school. (.مادرش به او اجازه می‌دهد به مدرسه برود)
His Mother made him take his medicine. (.مادرش او را مجبور کرد داروهایش را بخورد)

– در جملات سببی معلوم به جای get می‌توان از want، ask و request نیز استفاده کرد:

مثال: I request him to polish my shoes. (.از او خواستم تا کفش‌هایم را واکس بزند)
I asked him to polish my shoes. I wanted him to polish my shoes.

 

استفاده از افعال دیگر در ساختار جملات سببی

هنگام استفاده از گرامر جملات سببی در زبان انگلیسی، می توانید از افعال “Get” ، “Let”  نیز استفاده کنید. به جملات و مثال ها توجه کنید.

Let


در این ساختار به شخصی اجازه می‌دهیم که کاری را برایمان انجام دهد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I don’t let my kids watch violent movies.

من به بچه هایم اجازه نمی‌دهم فیلم های خشن ببینند.

If you need any help, let me know.

اگر به کمک احتیاج داشتید، به من اطلاع دهید.

Move up, John, and let the lady sit down.

برو بالا جان، و بگذار خانم بنشیند.

 

[Let + person + thing / verb] ?Will your parents let you go to the party
آیا پدر و مادرت اجازه می دهند به مهمانی بروی

Make
برای اینکه کسی را مجبور به انجام کاری از این فعل استفاده میکنیم.

[Make + person + thing / verb]

.My mom made me do my homework
مامانم منو وادار کرد تکالیفم رو انجام بدم.

 help نیز از افعال سببی می‌باشد با این تفات که بعد از آن می‌توان هم از مصدر با to و هم مصدر بدون to استفاده کرد. ساختار این فعل به شکل زیر است:

مفعول اصلی + مصدر با to/مصدر بدون to + انجام دهنده کار + help + فاعل 

مثال:

He is helping me type my paper.
(.او به من کمک می‌کند مقاله‌ام را تایپ کنم)

He is helping me to type my paper.

انواع جملات سببی

در زبان انگلیسی ما دو نوع جمله سببی داریم:

وجه سببی معلوم (Active causative): در وجه سببی معلوم کننده کار مشخص است.
وجه سببی مجهول (Passive causative): در وجه سببی مجهول، اسم کننده کار مشخص نیست.
بیایید این موضوع را با بیان یک مثال واضح‌تر بیان کنیم:

I have the electrician repair the TV.

من تلوزیون دادم به تعمیرکارِ وسایل برقی تعمیر کند.

در این مثال، مشخص است که چه کسی قرار است تلویزیون را تعمیر کند. تمام مثال‌هایی که دربالا آورده شده است، جملات سببی معلوم هستند.

اکنون به مثال بعدی دقت کنید:

I have TV repaired.

من دادم تلویزیون تعمیر شود.

مطالعه کنید: آموزش جملات مجهول انگلیسی | گرامر + کاربرد و مثال

در این جمله، مشخص نیست تلویزیون را چه کسی قرار است تعمیر کند. تنها چیزی که مشخص است این است که تلویزیون قرار است تعمیر شود.

ساختار جمله سببی مجهول برای تمام افعال سببی به شکل زیر است:

… + فعل اصلی جمله (به شکل قسمت سوم یا p.p) + فعل سببی + فاعل

I get my shoes polished.

دادم کفش‌هایم را برق بیندازند.

I really must have my eyes tested. I´m sure I need glasses.

واقعاً باید چشم هایم را آزمایش کنم. مطمئنم به عینک احتیاج دارم.

She got her hair cut.

او داد موهایش را کوتاه کنند.

The manager had the report written.

مدیر داد گزارش را بنویسند.

Marry got her letter delivered

ماری نامه‌اش را داد تا تحویل دهند.

Could you have the carpets cleaned?

آیا می‌توانید فرش‌ها را بدهید تا تمیز کنند؟

جمع بندی و نتیجه گیری

جملات سببی یا وجه سببی (causative sentences)، به جملاتی گفته می‌شود که در آن فاعل باعث می‌شود تا شخص دیگری کاری انجام دهد. در واقع در جمله سببی، یک شخص عملی را به صورت مستقیم انجام نمی‌دهد بلکه آن شخص، فردِ یا شیِ دیگری را مجبور به انجام آن عمل می‌کند. جملات سببی به دو دسته معلوم و مجهول تقسیم شده و با دو فعل get و have ساخته می‌شوند.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا